Klassebåd Meddelelser

Klassebåde 2016 Meddelelser

Opslagstavle

Opslag nr 2:

8. sept 2016: Ændringer til sejladsbestemmelsernes pkt 6 vedrørende tidplan.

Lørdag den 1. oktober afgives første varselssignal kl 11.55 og der sejles herefter så mange sejladser som muligt, dog startes der ikke efter kl. 16.00. 

 

Opslag nr 1:

Ændringer til sejladsbestemmelser er indskrevet i dokumentet ⇓ KS-F-SI-2016_v3

Ændringer vedrører startprocedurer og er tilpasninger til muligheder med forskellige dommerbådsløsninger. Den ene tilføjelse er en forenklet signalering i startprcoduren, og den anden er muligherden for at bruge ethvert fast mærke som mærke 1 (top/krydsmærket)

1.    Ændring 20. april 2016
PKT 7 startprocedure ændres med følgende tilføjelse
Simpel signalering ved startprocedure
Uden yderlig signalering eller annoncering kan flagsignalere reduceres til :

Banesignalflag udelades, hvilket betyder, at der sejles på bane 1 og eventuelt med et af de faste mærker som mærke, 1 såfremt dommerbåden ikke har udlagt eget mærke 1. Det signaleres ikke hvilket mærke.

Som klasseflag anvendes et vilkårligt flag på stage.
Varselsignalflag udelades.

Startprocedurens signaleres således:
·         5 min før start, lydsignal og et flag hejses
·         4 min før start, lydsignal
·         1 min før start, lydsignal
·         0 min før start, lydsignal og flaget nedhales

Ved omstart afgives gentagne lydsignaler og flaget hejses.
Flaget nedtages igen uden lydsignal, når bådene er vendt om for at starte igen.
Ny start signaleres på samme måde som ovenfor.

Simpel signalering anvendes når motorjolle (Limbo) er dommerbåd.

2.    Ændring 25. april 2016

Sætningen ” Som baneflag anvendes hvidt flag med S hvis KS-tirsdagsmærke S (ca N55°27,156’ E10°41,44’) er mærke 1.
erstattes af teksten:

“Som baneflag anvendes flagsignal med bogstav.signalflag for det faste mærke der bruges som mærke 1.
Bogstavsmærke for faste mærker fremgår af DH-tirsdag banekort, se https://www.kerteminde-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2015/03/KS-DH-Banekort2016.pdf.”

ks-dk-banekort-2016

DIverse.

 

Hvis du ønsker en vejrudsigt som led i forberedelse til sejladsen, kan du bruge afsnittet eller menupunkt →Om Vejret.

 

Kontakt stævneledelsen via mail.

 

n-klassebad-5

 

Nyhedsoverskrifter fra klassebåd og klub