Om klubbladet

Klubbladet har lang produktionstid og udkom med et par måneders mellemrum.

Blev derfor mest brugt til beretninger og længere tekster.

Sidste nummer var nr 5 fra 2018 og derefter stoppede klubbladsudvalget udgivelserne.

Indti videre er der ingen afløser eller andet officiel kontakt end hjemmesiden og opslag/nyheder her

Klubbladet

Frem til foråret 2018 blev Kerteminde Sejlklubs klubblad udsendt 6 gange om året til medlemmer. Herefter er klubbladet udgået efter at have været udgivet trofast siden første blad i 1974, altså en levetid og et dokument over klubbens virke gennem de 44-45 år.

Spørgsmål og kommentar sendes til Klubbladsudvalg eller Supportgruppen

Herunder vises seneste udgave som supplement til det postomdelte klubblad. Klubbladet kan læses men er ikke beregnet på at skulle kopieres eller downloades som erstatning for det husstandsomdelte fysiske blad.

Klubbladsarkiv med flere gamle årgange findes i arkivoversigten.


Blad no 2, 2018 (45. årgang)
Seneste nummer vises herunder, arkiv med ældre årgange findes på klubblads-side.