Aftensejlads

Aftensejlads

Udvalgene arrangerer kapsejladser for medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

Ugen er delt mellem forskellige bådtyper på hver sin ugedag. På den måde kan en båd deltage i forskellige sejladstyper og ligeledes kan en person være med på forskellige både til forskellifge sejlads. Eksempelvis kan en Folkebåd sejle både pige-sejlads, DH-kølbåd og klassebåd, Eller en pige kan sejle pigesejlads om mandagen og jolle om torsdagen. Det er kun egen flid, tid og interesse der sætter grænsen.

Mandag Pigesejlads
Tirsdag DH-kølbåd
Onsdag Klassebåd
Torsdag Jolle plus Turbåds dyst
 
Sejlsportliga foregår uden fast træningstidspinkt i Kerteminde

Derudover er der to årlige fællessejlads.

ROMSØ RUNDT” er en distancekapsejlads på Storebælt.

“AFRIGGER SEJLADSEN” som kun er for klubbens medlemmer. En sjov og hyggelig sejlads, tilsat “spøg og skæmt” der afsluttes med en fest samme aften.

Venlig hilsen
udvalgene