23 okt 2019

Efterår 2019 generalforsamling

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 12. november 2019 kl. 19.30

i klubhuset/restauranten Marinavejen 2. 5300 Kerteminde

Se kalender og kopier til egen kalender

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 01.11.19.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af klubbens formand.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag bliver ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside.

Uddeling af årsnåle.

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften, for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 8. november.

 

Hent annoncering som pdf til udskrift ⇓ gnfs-2019-h2