Pigesejler Historik

Memory lane.

I Efteråret 1988 var der to friske piger, der efterhånden var blevet trætte af, at sidde og beundre mændene og kun gøre det der blev beordret til ombord. Med denne funktion – eller mangel på samme var kvindens vigtigste gasteplads som regel i Kabyssen. Det skulle der gøres noget ved, synes Tenna Petersen, folkebådssejler fra Odense og Bente Pedersen, folkebådssejler fra Kerteminde.

De to piger tog initiativ til at indkalde til et møde i Kerteminde Sejlklub – ”kun for piger”! Der mødte 53 friske piger op, og inden længe var der stablet 12 både med besætning på benene.

Snart fik Tenna og Bente følgeskab af Susanne Larsen, Kerteminde og Susanne Larsen, Odense. Pigesejladsudvalget fik hurtigt betegnelsen ”Larsen og Pedersen”,

Og med deres kræfter blev der nu skabt vilkår for mange pigesejlere hvoraf mange ikke kendte hinanden på forhånd. Dette var også starten på mange gode og solide venskaber, og mange af os holder sammen den dag i dag.

Ved præmieuddelingsfesten 1988 blev Tenna Pedersen kåret som ”Årets sejler”. Denne titel havde hun fortjent for, som formanden sagde i sin tale; at hun på to områder havde ydet en bemærkelsesværdig indsats, nemlig som initiativtager til pigesejladsen i Kerteminde, og for at have været med til at vinde Danmarksmesterskabet for folkebåde.

(Af Tina Courdt Hansen)

Deltagende både gennem årene:

1988  12 både  
1989  19 både  
1990  19 både  
1991  19 både   
1992  17 både   
1993  14 både    
1994  13 både    
1995  13 både    
1996  13 både

1997 ?

1998 13 både

1999 11 både

2000 10 både

2001 7 både

2002 8 både

2003 9 både

2004 9 både

2005 7 både

2006 11 både

2007 9 både

2008 8 både

2009 8 både

2010 9 både

2011 10 både

2012 10 både   (25 års jubilæum)

2013 7 både

 

Siden sidst opdateret 9/11-13

 

Alle piger i ens båd var mottoet for pigesejlernes 25 års jubilæum, som blev afholdt søndag,den 26/8 på bugten.Otte folkebådsejere havde velvilligt stillet deres både inklusive skipper til rådighed, så pigesejlerne havde mulighed for, for en gangsskyld at dyste i ens både.
Ingen diskussionerom uretfærdige måltal, ikke noget med ”I harjo også en genua” eller lignende. Næ – her varalle i samme eller i hvert fald i ens både. Også kom udfordringerne:
skal det hækstag ikkestrammes?
Er den spilerstage ikke alt for lang?
Hvad med storen, skal den virkelig så langt udpå læns?
Vender salingshornene ikke den gale vej?
Hvorfor har du en barberhal, når du ikkehar en spiler?
 
Ja, det måtte man sande, en folkebåd er godt nok anderledes end en L 23’er.
 
Og så den løjgang, den kræver jo mange gangeflere kræfter end vores dejlige Harken systemmed 6 x udveksling og blok med frølår. Næ, i en folkebåd er det som det har været, sidenklør konge var knægt: her skal bruges ”muller”!
 
Men når det så er sagt, så havde pigerne enfantastisk formiddag på bugten i frisk vind.
Nogle mandskaber blev blandet, enkelte gasterfik skipper kasketter på, og nogle af de vanligesejrkvinder måtte se sig overhalet af mere jævne sejlere. Folkebådsskipperne sørgede for, atalle fik en god oplevelse med nogle sjove timer på vandet.
 
Og lige inden det lovede regnvejr skulle til at starte, nåede vi op i det nyeklubhus til præmieoverrækkelse og højt belagtsmørrebrød med øl og snaps som det sig hørog bør.
Nogle af vores trofaste dommere ClausHamdrup, Jørgen Sunke og vikardommerenHenrik Boye skulle også hyldes i deres fineHavfrue T shirts.
To andre dommere JørgenLarsen og Egon Høgh kunne desværre ikkevære med og måtte dermed gå glip af hæderenog festlighederne.
 
De to piger, som har været med i alle 25 år: Vibeke Andersen og HelleHeilmann modtog hver en lerkande fra pottekonen, med jubilæumspåskrift . Sejt, synes vi andre ”nytilkomne”, så mange år og stillgoing strong.
 
Dagen derpå efter en almindelig pigesejleraften med uretfærdige måltal og sejladsmed spiler er det rart at glæde sig til, at deømme blå mærker på bagsiden af lårenesnart er væk igen. Men oplevelsen af at prøve en helt anden bådtype end den, man plejer, og at dyste mod sine vanlige rivalinder i helt ens både og på helt lige vilkår varrigtig sjovt.
En stor tak til de folkebådsejere, der medProud Mary, Nina, Astea, Raptus, Skarven,Geppeline, Chess og Tippe Tak ville væremed til et sjovt og anderledes arrangement.
Ideen kan godt anbefales til andre sejlere.
 
Sabine, vanligvis Wilma,
for en stund skipper i Tippe Tak.