L23 og Express Sejlads

l23-express-kombi

2016 L23 DM

Deltagerliste ⇒ L23 DM

Resultatliste ⇒ L23 DM

2016 Albin Express NM

Deltagerliste ⇒ Express NM

Resultatliste ⇒ Express NM

Diverse prognoser og illustrationer af vejret i Kerteminde.

Windyty

DMI byvejr idag
Kerteminde idag
DMI byvejr Nærmeste 2 dage
byvejr
DMI Vandstand 24-timer
Kerteminde Vandstand

DMI vejrradar

Målekontrol, principper ved L23 DM og Express NM 2016:

Kerteminde Sejlklub er som arrangører er ansvarlig for at tjekke målebreve, hvilket i praksis betyder at vi slår op på websejler eller anden national registrering, eller kontroller på anden vis at båden har et gyldigt klassebevis. Samtidig noterer vi om der er specielle anmærkninger (såsom kompensationsvægte). Dette er ifølge Dansk Sejlunions Målekontrolregulativ som anbefalet i statutter for Danske Mesterskaber.

Udover målebrevkontrol tjekker vi udfyldelse af numre på sejl der ønskes anvendt under stævnet.

Til støtte for L23 og Express klassernes opfølgning på klasseregler og til medvirken af en fair sejlads kan vi som arrangører løbende kontrollere udvalgte punkter fra klassereglerne efter hver enkelt sejlads. Det vil typisk være en stikprøvekontrol efter stævneledelsen egne udvælgelseskriterier og aftale med klasseorganisationen.

Vi kan ved stikprøvekontrollen eksempelvis kontrollere

  • at der kun anvendes anmeldte godkendte sejl,
  • at der er permanente målemærker på riggen,
  • at der er den krævede aptering  jvf klasseregler og at der ikke er tung flytbar ballast ,
  • at der er kompensationsvægte som angivet i klassebevis,
  • at der er væsentligt sikkerhedsudstyr herunder specielt anker og kæde/blyline.

Principielt kontrollerer vi tilstedeværelsen, men kontrolmåler ikke de enkelte emner. Kontrollen kan dække nogle af punkterne, men er ikke nødvendigvis afgrænset til netop de punkter.

Såfremt deltagere eller arrangør får begrundet mistanke om væsentlige afvigelser fra klasseregler derudover, kan der efter indgivelse af protest foretages egentlig kontrol måling jvf Dansk Sejlunions målekontrol regulativ.  Kontrolmåling foretages af Klassens måler med bistand af Kerteminde Sejlklubs klubmåler.

Det er ikke praktisk muligt at foretage bådvejning under stævnet. Hvis der er måleprotest mod en båd som først kan afgøres efter stævnet, skal båden sejle med fulde rettigheder under stævnet, men resultatlisten reguleres efterfølgende når protesten er afgjort og mesterskabsplaketter omfordeles om nødvendigt.

Fortokninger, uhensigtsmæssigheder eller ændringer af klasseregler er et anliggende for klasseorganisationen og er som sådan arrangøren og stævnet uvedkommende.

Meddelelser L23 og Express

Mesterskabsejladser i Kerteminde

Posted on19 aug 2016

I weekenden 20-21 august 2016 og dagene inden er mesterskabssejladserne gået igang på Kerteminde Bugt for tre bådtyper.

L23 sejler om DM, Albin Express sejler om DM og NM og Folkebådene sejler om Fynsmesterskab, klubmesterskab. Der deltager godt 60 både fra Danmark, Sverige og Tyskland. Løbende opdatering på

Fotogalleri fra L23 og Express

Resultatlister fra L23 og Express

Resultatlister fra Folkebåd med foto

l23-x-dommerbaad