5 jul 2020

Forslag til GF

Indkomne forslag
Mail dateret 26. juni 2020 fra Flemming Kold.

Det burde være gratis at være medlem indtil man var 10 år, eller indtil man begyndte at sejle Optimist – eller i hvert tilfælde samme pris som “o/70 samme husstand”, hvilket jeg hermed gerne vil stille som forslag til Generalforsamlingen, altså gratis medlemskab indtil 10 år eller til til start på optimist sejlads