1 sep 2022

Starttider for Romsø Rundt 2022

Så er det på lørdag det går løs med Romsø Rundt!

Starttiderne for hhv kort og lang bane kan ses her. Husk skippermøde for alle klokken 8:30