Manage2sail tilmelding

Mange2Sail systemet har tre aktører, der anvender systemet i en enkel 1-2-3 rollefordeling

1. Arrangører

En sejlklub identificeret ved et eller flere sejlklub-login, der opretter en begivenhed (sejladsstævne eller blot et arrangement) som derefter er tilgængelig for sejlere (deltagere) og tilskuere. Klubbens primære administrator skal være tilmeldt/oprettet i Manage2Sail og der sker ved henvendelse til Dansk Sejlunion og er grundigt beskrevet ⇒ Dansk Sejlunion Manage2sail (dansksejlunion –> M2S) . Klubben kan herefter oprette flere arrangør-personer med forskellig autorisation. Som tilskuer og deltager kan du derfor blive hjulpet af forskellige personer afhængigt af problemet og arrangementet.

Klub- og stævneadministrationen er en specialiseret og skolet aktivitet udført af ganske få personer og uden generel offentlig interesse for selve fremgangsmåde og fordelingen af arbejdet,. Hos arrangøren vil det typisk være en slags bureau funktion der udfører arbejdet. Arrangøren angiver deltagergebyr, betalingsmåder, services, dokumenter (NoR, SI), sejladsplaner, resultater og andet der skal til for at administrere et stævne for sejlere og tilskuere.

2. Deltager

Bådejeren eller sejleren som er kendt i systemet ved egen login (oprettet en konto). Tilmelder sig et stævne ved at indtaste tilmeldingsoplysninger om båd og besætning. Kan også tilmelde andre både under egen konto, som en ungdomstræner/coach/leder kunne gøre for en hel afdeling eller klubs deltagelse.

Dette er en generel offentlig aktivitet der helt svarer til en tilmelding ved udfyldelse af en blank formular, men er altså ikke en anonym udfyldelse af blanket. Det er en kendt brugerkonto der udfylder, og man skal altså oprete sig som bruger for at kunne tilmelde. Konto oplysninger kan genbruges ved andre tilmeldinger, det gælder også den registrering af gastenavne der er indmeldt på kontoen, og hvis oplysninger opfylder kravene for deltagelse i det aktiuelle stævne. 

3. Tilskuer

Dette er en anonym person (uden login) der kan læse oplysninger indberettet af Arrangører og Deltagere. Det kan være enhver som ønsker at læse om stævnet.

De kan se oplysninger om klubber, tidsplaner, resultater, protester, opslagstavlen, deltagere og besætninger. Men ikk epersonlige oplysninger som telefonnumre, adresser, pasnumre, osv.

Systemet kører realtime med minimale tidsforsinkelser, dvs oplysninger kan ses af alle straks efter de er indberettet. Der er søgefunktioner der kan finde stævner på bådtyper, steder, klubber, lande, tider.

Der er mange nationale oversættelser af selve systemet. Oversættelse af dokumenter og specifik data i stævnet sker ikke automatisk. Der skal arrangøreen selv oversætte eller tilskueren skla anvende et af nettets ovesættere (Google-translate, Babel osv)

Deltager/Sejler konto registrerings proces

Det er et krav at man er registret som bruger (har en M2S konto) for at kunne tilmelde sig selv eller andre sejlere stævner. Oprettelse af konto og beskrivelse af profil følger denne 1-2 guide

1. Registrering

Link til ⇒ M2S registration page

Du skal vælge Registrering som sejler og derefter oprette en konto identificeret ved din mailadresse og et kendeord som du selv vælger

2. Profil

Email adressen bliver verificeret ved at sende en bekræftelses mail, samtidig med at det fortælles i en kvitteringsnote at det er sket, og at du skal tjekke din indbakke for den mail.

Der er et bekræftelseslink i den mail, og efter at have klikket på det link, kan du gå igang med at indtaste dine personlige oplysninger. Disse oplysninger bruges når du senere tilmelder dig en sejlads.

Husk at udfylde alle oplysninger som du selv ønsker skal bruges og ignorer det som du ikke ønsker viderebragt. Kvaliteten senere afhænger dog af kvaliteten af de data du indberetter, men fortrolighedsniveau fastlægger du selv og godkender ved selve indberetningen

Stævne deltagelse Tilmelding

Efter at have registreret en konto i systemet, kan du nu tilmelde dig til et eller flere stævner med oplysninger genbrugt fra din profil. Eller tilmelde andre idet du så skal indtaste alle oplysninger der ellers findes i konto-profil. Hvis du noget steds klikker på en knap med teksten “Tilmeld dig til stævne” vil du blive bedt om at logge ind med mailadresse og kendeord fra din oprettede konto.

Tilmelding sker som denne 1-2-3 vejledning viser.

1. Vælg Stævne

Brug funktionen til søgning after stævne hvis du ikke har fået et direkte link af arrangøren ⇒ Find Stævne  . Efter at have fundet stævnets basisoplysninger vælges klasser for at se hvilke konkurrencer (løb) der findes i stævnet.

Klik på den gule knap hvor der står Tilmeld dig dette stævne

2. Tilmelding

Dette er begyndelsen på tilmeldingsproceduren. Først vil du blive bedt om at acceptere betingelserne som er de helt generelle forudsætninger, nemlig accept af regler og registrering.

Derefter fortsætter registreringsprocessen trin for trin, med indtastning af oplysninger. Nogle oplysninger er krævet, andre valgfrie, delvist efter arrangørens tilrettelæggelse, så det kan variere fra stævne til stævne. Hvis du finder de valgfrie oplysninger unødvendige eller direkte ikke ønsker at indberette det, overspringes feltet eller du kan indtaste tydelige dummy-data, fx 1900.01.01 som fødselsdato. Det er markeret hvilke oplysninger der er krævet.

Bemærk at du kan oprette dit eget gaste register ved at indtaste og gemme oplysninger og derefter bare vælge navne fra den liste, også til andre stævner. Specielt nyttigt i storbådssejlads med skiftende besætningsammensætning. Selve funktionen er til støtte for oplysning om gaster og deres rolle ombord (taktiker, rormand, træner osv).

3. Betaling og opdatering

Efter indberetning af data om båden og besætningen kan der vælges merchandice og services der tilbydes af arrangøren. Det vil variere meget fra stævne til stævne, både i mængde og art og pris. Ofte vil man her kunne finde campingreservationer, bådløft, præmiemiddag, morgenmad og anden forplejning. Hvis det er betalbare ydelser medregnes summen i den samlede opgørelse.

Efter afslutning af dataregistrering slutter processen med en betalingsopgørelse. Det vil variere fra stævne til stævne, men almindeligvis kræves betaling ved tilmelding, idet betalingen er for adgangen til deltagelse, ikke selve deltagelsen. Betaling online er muligt i Danmark og betegnes NETS som betalingsmetode.

Du kan logge ind efter at have tilmeldt og ændre oplysninger, men hvis nogle af oplysningerne bindes af betaling kan de ikke ændres, eller der kan være andre praktiske begrænsninger som systemet så meddeler. Typisk låses kontoen og tilmeldingsoplysninger når der er betalt. de tilfælde kontaktes arrangøren som så kan åbne for ændringer. Du kan også slette en tilmelding (vælg “mere” udfor deltager).

Ved indlogning får du en liste af de tilmeldinger du har aktive, og har således en oversigt med alle stævner du skal med til.

 

Se en med engelsk tekst om  ⇒ registration seen from a sailors view.