3 nov 2018

Mindeord, Henning

Et fyrtårn er forsvundet under horisonten.

Det er fascinerende at sejle om natten. En lysbøje dukker op forude, man passerer den på klos hold, og den forsvinder agter ude. Man får bekræftet, at jorden er rund, men det er også en påmindelse om, at livet begynder, det når højdepunktet – og forsvinder.

Det er trist, at Henning Wind-Hansen nu er under horisonten.

Henning Wind gjorde en imponerende indsats inden for sejlsporten.

Han fik første gang kontakt med Kerteminde Sejlklub i 1964 i forbindelse med klubbens generalforsamling og blev valgt til bestyrelsen. På det følgende bestyrelsesmøde blev Henning valgt som formand. Tre af de øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke myndige endnu. Henning har sammenlagt været i klubbens ledelse i ca. 30 år, heraf 10 år som formand.

Lystsejlernes forhold ved fiskerihavnen var efterhånden blevet særdeles utilfredsstillende på grund af den store tilgang af nye sejlere. Derfor nedsatte sejlklubben i efteråret 1970 et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at bygge en ny lystbådehavn.

Henning blev formand for udvalget, der i vinteren 1970-71 holdt adskillige møder med daværende borgmester, kammerherre Hans Iuel, og især med stadsingeniør S. H. Carlsen. Da man havde undersøgt tre muligheder for placering af havnen, var man ved at give op, fordi det ikke var muligt at få tilstrækkeligt landareal til bådene om vinteren. Så fik stadsingeniør Carlsen ideen til at skaffe plads til bådene ved at indvinde areal fra søterritoriet. Det blev til marinaen, som vi kender den i dag, med det uundværlige landareal.

Da Henning var blevet formand, gik han målrettet i gang med at gøre sejlklubben tidssvarende. Der blev arrangeret stævner med deltagere fra hele landet, fra Tyskland og fra de nordiske lande. Der blev oprettet sejlerskoler for både juniorer og seniorer. Man startede navigationsundervisning og meget andet, og administrationen af klubben blev lagt om. Man uddelegerede opgaver til en større kreds af klubbens medlemmer, hvilket indebar en øget interesse for klubben og klublivet.

Hennings indsats i Kerteminde rygtedes ude i landet, og derfor blev han indvalgt i bestyrelsen for Dansk Sejlunion, hvor han sad i en årrække. Han var med til at repræsentere dansk sejlsport i Sverige og Norge, og han var gæst, da Majestæten inviterede udvalgte sejlere til frokost på slottet i Oslo. I 1972 blev han udpeget til at være holdleder for de danske sejlere ved de Olympiske Lege, der for sejlernes vedkommende afvikledes i Kiel.

Allerede inden lystbådehavnen blev flyttet, fik sejlklubben en henvendelse fra Berliner Yacht Club, der ønskede at samarbejde med vores klub. Også her var Henning drivkraften, og kontakten med BYC varede i mange år.

For fem år siden hædrede Berliner Yacht Club Henning ved på en ny kapsejladspokal, en sølv thekande fra 1830, at indgravere blandt andet: ”BYC´s alte Freund HENNING WIND-HANSEN”.

Dansk forening for ældre lystfartøjer, ”De fæle”, havde også stor gavn af Hennings initiativ og ihærdighed. Han var formand i et par perioder.

Han havde tilladelse til at føre Kvindelig Sejlklubs stander lige under KS-standeren.

Henning gjorde også en indsats i Kerteminde Sejlklubs Venner, hvor han beklædte formandsposten i adskillige perioder.

Kerteminde Sejlklub påskønnede Hennings store indsats ved at udnævne ham til æresmedlem.

Vore tanker går til Hanne, og til Hennings øvrige familie.

Æret være Henning Wind-Hansens minde.

 

På Kerteminde Sejlklubs vegne

Hervig Bach og Simon Riber Kristensen

 

 


Download til udskrift
hwh-mindeord