Bookingkoder til ressourcer

Få alle begivenheder (bookinger og aktiviteter) ind i din egen kalender.

Du skal blot tilføje nedenstånde link til dit kalenderprogram. Fx Outlook.

https://www.foreninglet.dk/main/icalendar/2d55ed145568544/all
BEMÆRK at der står ALLE begivenheder, og det skal tages meget bogstaveligt. Det er alle uanset art du får ind i din egen kalender, så brug det med forsigtighed og omtanke. Det kan ikke opdeles eller afgrænses til udvalgte resourcegrupper.


Booking oversigt

Kode Navn Egenskaber, note
Lx Lokaler

Bestilles enkeltvis hvis man ønsker alle

Send mail til Klubhusudvalg som reserverer

L1 Salen Søsportscenter Storrum, projektor, køkken 100 personer
L2 Skolestue Søsportscenter Skolerum, tavle 12 personer, evt løs tv som stoskærm
L3 Kontor Søsportscenter Bureau og kontor, 3 PC 2 printere
L4 Kajakklubben Søsportscenter Foldedør åbnes, kræver særlig aftale med kajakklub
L5 Bureau Klubhuset 1 PC , bureau marinavejen 2
Vx Værktøj

Skal reserveres og muligvis betales

Send mail til Materieludvalg som reserverer

V1 Polermaskine glasfiber Håndholdt poler maskine, uden voks og slibemiddel
V2 Skraber til bundmaling Uden slibe/skrabe jern
V3 Slibemaskine til bundmaling Uden slibeskiver
Fx Følgebåde Skal reserveres inden brug og føres i logbog
Send mail til Klubhusudvalg som reserverer
FA Alle Dommerbåd og motorjoller
F1 Fayard Kræver førergodkendelse
F2 Limbo 585 gl Kræver følgebådscertifikat
F3 Limbo 580 ny Kræver følgebådscertifikat
F4 Grå Rib Kræver følgebådscertifikat
F5 Hvid Rib Kræver følgebådscertifikat
F6 Rød Rib Kræver følgebådscertifikat
Sx Sejljoller og både Skal reserveres inden brug og føres i logbog
Send mail til Ungdomsudvalg som reserverer
S1 J70 Kræver J70 certifikat, og kan reserveres af alle medlemmer med det certifikat
S2 Laser 1  
S3 Laser 2  
S4 Opti 7911  
S5 Opti 7912  
Tx Trailer Skal reserveres inden brug og føres i logbog
Send mail til Ungdomsudvalg som reserverer
T1 Opti trailer Plads til 10 optimistjoller