28 okt 2020

Marinaprojektet

Information om vinteropbevaring og marinaprojektet
Som det måske er bekendt, har der de seneste måneder været en række møder med kommunen vedrørende vinter-opbevaringspladsen. Det er Sejlklubbens opfattelse, at de planlagte indskrænkninger i arealet bliver så store, at der i fremtiden ikke vil være plads til, at alle både kan komme på land om vinteren.

Artikel i Fyens Stifttidende angående dette kan ses via nedenstående link:
https://fyens.dk/artikel/sejlerfolket-vil-have-den-nye-dagligvarebutik-flyttet-hvor-skal-bådene-stå-om-vinteren

Vedrørende marinaprojektet (vanddelen) havde kommunen planlagt informationsmøder i denne uge. Disse er imidlertid aflyst p.g.a. forsamlingsforbuddet. I stedet for har kommunen lavet en videopræsentation, der vil være tilgængelig via nedenstående link fra 29. oktober kl. 15:00.
https://kerteminde.dk/kommunen/projekter/praesentation-af-skitseprojekt-for-marinaudvikling

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget