27 nov 2018

Klubaften opfordring

Kære Klubmedlem

Så er der ved at være tomt ude på bugten og de fleste af bådene er på land.

For at sejlklubslivet ikke skal gå helt i vinterhi vil vi gerne ligesom sidste vinter arrangere et par klubaftener, hvor vi kan høre om nogle dejlige sejlerferie oplevelser, anekdoter eller andre emner af mere praktisk karakter, som omhandler fx båd, sejlads, motor, osmose, splejsning, vejr eller andet .

Klubaftenerne kunne eksempelvis foregå nogle tirsdage i januar og februar 2019.

Vi er derfor meget interesserede i at høre lige netop fra dig, der har haft en uforglemmelig sommertogt . Eller fra dig, der har lært rigtig meget på den hårde måde. Eller fra dig, der har kastet sig ud i noget nyt og gerne vil have flere tips. Eller fra dig, der har været rigtig langt væk. Eller fra dig, der har sejlet rundt i det sydfynske øhav – igen.

Oplægget skal vare ca en time plus det løse med efterfølgende tid til snak. Hvis det lyder af skræmmende lang tid kunne man også fx holde et oplæg en halv time, hvorefter en anden kan tage den anden halvdel af aftenen.

Kom frit frem med dit forslag og giv gerne snarest mulig besked til mig på mail sabine.gill (a) syd.dk, (udskit (a) med et @), så vil jeg forsøge at koordinere datoer.

Sejlerhilsen fra
Sabine