18 nov 2022

Indbydelse til Kerteminde Sejlklubs 75 års Jubilæum

Til Kerteminde Sejlklubs medlemmer.
I anledning af Kerteminde Sejlklubs 75 års jubilæum vil det glæde Kerteminde Sejlklub at se medlemmerne til vores reception i Klubhuset, Marinavejen 6, 5300 Kerteminde

Lørdag den 10. december 2022 kl. 1400 til 1600.

Med venlig sejlerhilsen

Kerteminde Sejlklubs Formand
Hans Jørgen Ellekilde.

SU til formand@kerteminde-sejlklub.dk