20 feb 2022

Generalforsamling d. 15. marts

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Søsportscenteret tirsdag den 15. marts kl. 19:30 med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forgående år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
  6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  7. Eventuel

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh
Forretningsudvalget