27 okt 2022

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Kerteminde Sejlklub 15. november 2022 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3.
Kassererens beretning for den forløbne periode og
regnskabsorientering pr. 30.10.2022

4.
Status på planerne om klubhusudvidelse
5.
Kapsejlads/tursejlads
Andre muligheder for Classic Fyn rundt
Skal ”Samsø Rundt” genoplives?
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Valg af klubbens formand
8.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd)
og deres suppleanter

9.
Eventuelt
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse,

skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Repræsentantskabet opslår eventuelle forslag i Klubhuset og på

hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Læs indkaldelsen her: LINK