2 nov 2018

Generalforsamling, forslag

Der er modtaget følgende forslag til generalforsamlingen:

Forslag 1:
Forslag vedrørende seniorkontingent ved forslagsstiller Claus Hamdrup

Emne: Senior medlemsskab

Til behandlig på generalforsamlingen november 2018.

Forslag vedrørende senior medlemskab.
Det går ud på følgende. Ændring af nuværende praksis, hvor man kan blive seniormedlen når man fylder 70 år og ikke har båd.

Forslaget går ud på følgende:

Medlemmer af KS kan overgå til seniormedlemsskab fra 1 januar i det år som de kan få / oppebære folkepension. Det kan/vil være gældende for alle medlemmer med og uden båd. Hvis medlemmet ønsker det.

Kontingentet skal være svarende til juniorkontingent. Eller representantskabet kan fastsætte et mindre kontingent, hvis representantskabet ønsker det, som medlemmer af KS, kan med den nuværende ordning.

Hvorfor:
Da man ikke i KS har mulighed for at blive passivt medlem, har jeg erfaret at flere tidligere medlemmer som stadig har båd, ikke er medlem af KS. I mange andre klubber holder man medlemmerne ved at tilbyde passivt medlemskab.
Når man går på pension, så er det med lavere indtægt, så ser man på om man kan reducere udgifterne, dette går bl.a. ud over diverse medlemskaber.

Med sejlerhilsen
Claus Handrup

Note:

Forslaget modtaget i repræsentantskabet 22. okt 2018
Forslaget er offentliggjort på hjemmesiden 2. nov 2018

Download tekst til udskrift ⇓ gnfs18h2-forslag-claus-hamdrup-seniorkontingent