31 okt 2021

Generalforsamling 16. november

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 16. november 2021 kl. 19:00 i Søsportscenteret med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3. Kassererens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af klubbens formand
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd og suppleater)
7. Eventuelt.