26 feb 2021

Generalforsamling 16. marts

I henhold til Sejlklubbens vedtægter fremsendes hermed indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19:30. 

Agenda for generalforsamlingen findes her

Afholdelse af generalforsamlingen kræver naturligvis, at Corona restriktionerne tillader større forsamlinger på dette tidspunkt. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil generalforsamlingen blive udskudt. 

Der vil i givet fald blive udsendt meddelelse herom senest den 8. marts.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der er en rimelig stor risiko for, at generalforsamlingen må udskydes pga. forsamlingsforbud. 

Klubbens vedtægter tilsiger imidlertid, at der skal indkaldes til generalforsamling i marts måned. Så dette er nødvendigt uanset risikoen for aflysning.

Hilsen
Forretningsudvalget