Klassebåd Sejlads 2020

Resultater:

Efter corona-styret sejlads er der fra 15. juni 2020 startet i normal set-up med ændring af SI, sejladsprogram og pointgivning som angivet i opslag. nr 3

Nye sejladsbestemmelser, sejladsprogram, deltagerliste og resultatliste vises i tabel herunder.

KS-F 2020LinkLinkNote
Informationer
Sejladsbestemmelser ver Juni
tjek evt ændringer
Tilmelding
tilmelding
Deltagerliste
Deltagerliste
Fru Lund Cup
13. maj - 10. juni
Fru Lund Cup resultatlisteÅrsresultat
Solita Cup
Sailwavenoter
Superbrugsen Cup
17. juni - 24. juni
Brugsen Cup resultatlisteÅrsresultat
Solita Cup
Sailwavenoter
Halberg Cup
5. aug - 26. aug
Husk start 18.00 26 aug
Halberg Cup resultatlisteÅrsresultat
Solita Cup
Sailwavenoter
Fayard Cup
2. sept - 30. sept
Fayard Cup resultatlisteÅrsresultat
Solita Cup
Sailwavenoter
Klubmesterskab
11. oktober
Klubmesterskab Klubmesterskab KS resultat--Foto start 1
--Foto start 3

Deltagelse og måltagning kræver Gyldigt klassebevis og betalt tilmelding.

Resultatlister opdateres efter sejladserne og viser aktuel resultat til og med senest sejlede sejlads.

For Folkebådene er der en måneds Cup og Solita Cup som er et samlet årsresultat.

Datoer for hver sejlads fremgår af sejladsbestemmelserne sammen med eventuelle ændringer som findes på opslagstavlen.

Se resultater fra 2015

Se resultater fra 2016

Se resultater fra 2017

Se resultater fra 2018

Se resultater fra 2019

Meddelelser

Opslagstavle

Opslag nr 1:

marts 2020

Al sejlads udsat indtil videre p.gr.a statslige Corona Virus regler og der sejles efter særregler. Herefter nulstilles opslagstavle og meddelelser

Opslag nr 2:

15. juni 2020

Normal sejlads genoptaget og opslagstavle nulstillet, historiske oplysninger om gamle corona sejladser og noter findes på ⇒ 2020-COR

Opslag nr 3:

22. juni 2020

Der er udgivet nyt sejladsprogram indskrevet i revidere sejladsbestemmelser (version Juni-2020).

Der er revideret sejladsprogram og pointgivning, samt praktske oplysninger.

Sejladsbestemmelser revideret erstatter alle tidligere udgaver og kan downloades og udskrives ved klik-her ⇓ SI KS aftenkapsejladser 2020 ver 2020-juni

Sejladsprogram (datoer)

Kan downloades til udskrift ⇓ KS-F plan aftensejlads 2020 (rev juni)

Diverse.

Hvis du ønsker en vejrudsigt som led i forberedelse til sejladsen, kan du bruge afsnittet eller menupunkt →Om Vejret.

Kontakt stævneledelsen via mail.

n-klassebad-5

Klassebåde 2020

Om Sæson 2020 og Corona påvirkning:

Status pr 15. juni 2020:

Dansk Sejlunion har på anvisning fra politiet ændret anbefalinger så start i grupper med 5-10 minutters mellemrum opfattes som et samlet arrangement der tilsammen må have 50 deltagere.

Dr er derforfor genoptaget normal aftensejlads startende med SuperBrugsen Cup

Gamle corona sejladser og noter findes på ⇒ 2020-COR


2020 beskeder fra klassebådsudvalget.

Om sejladserne:

  • Tilmelding til aftensejladser vil ske gennem Foreninglet og med resultater og opslagstave på hjemmesiden
  • Sejladsformatet er sammenasat af 4 måneds-CUP, der hver for sig afvikles som et afsluttet stævne. Solita-CUP, som er det samlede årsresultat, udregnes som en rangliste, hvor point for placering i hver CUP overføres og årsresutatet afgøres af placeringerne i hver CUP

Tilmelding:

Kombineret Notice of Race/Sailing Instruction hentes her ⇓ SI KS aftenkapsejladser 2020 ver 2020-juni

Sejladsprogrammet (alle KS folkebådsejladser) hentes her ⇓ KS-F plan aftensejlads 2020 (rev juni)

Ændringer til sejladsbestemmelser vises her på hjemmesiden i opslagstavle afsnittet.

Ovenstående henvisninger til SI og program er til seneste og aktuelt gældende version

Banekort 2020 downloades til udskrift når kølbådsudvalget har offentliggjort det ⇓ KS-Banekort2019

Tilmelding åbner 01. marts 2020 og lukker først umiddelbart inden sidste sejlads .

Man kan ikke tilmelde uden betaling af selve stævnegebyret.

Deltagerliste vises deltaljeret på resultat/sejladssiden, nedenstående liste er oversigt fra tilmeldingssystemet.

Man vil tilmelde og betale uden at være medlem af KS, sker det ved henvendelse til klassebådsudvalget som står for fortolkning og administration af den mulighed.

Hvis man har problemer med tilmelding iøvrigt kan Klassebådsudvalget hjælpe med at oprette, rette og slette tilmeldinger via vores administrationsmodul.
Kontakt stævneledelsen via mail.
Generel adgang til medlemssystemet kan ske ved klik på tilmeldingsknappen ⇒ knap-foreninglet-tilmeld

Husk at der kræves gyldigt klassebevis, og hvis det er en fornyelse udsender Sejlunionen en remindermail via websejler. Formentlig har DS ikke fornyet klassebeis når tilmeldingen åbner, men der kan godt tilmeædes. Dog bliver klassebevis status kontrolleret inden første sejlads og både uden gyldigt klassebevis noteres DNS.

Vejledning klassebevis findes hos Dansk Sejlunion.

Rapporter:

Her viser opslag og andre rapporter (foto fx) fra årets sejladser.Resultatlister er flyttet til sejladssiden som nu indeholder alt formelt om aftensejladse (dvs NoR, SI, Tilmeldingsprocedure, deltagerliste, resultatliste osv). Opslagstavlen vil også blive flyttet dertil og det forventes at hele den den formmelle race management overtages af manage2sail.

Denne side er de mere sociale rapporter fra sejladserne

5sm-icon-klass1   

Oplevelser på banen

En fortælling og billeer fra aftemens sejladser som de er oplevet af klassebådsudvalget formand eller andre som vil llevere et bidrag. Indeholder også kopi af eventuelle offcielle opslag på opslagstavlen. Den egentlige opslagstavle findes på Manage2Sail Billede er velkomne