KS-performance

KS-performance

icon-ks-performance

Se redegørelse for ideen og hensigten med KS-performance som download Ks-performance.slides

Retningslinjer for bemanding af både:

Skipper og faste gaster skal være medlem af KS.

Hvis flere besætninger melder sig på banen (senest 20/4 2018) til fast aftensejlads trækkes der lod blandt de pågældende besætninger, så de kan bruge den hele sejlsæsonen.

Skipper skal have sejlet J70 eller tilsvarende mindst 3 gange eller på anden vis dokumentere evner til at sejle en J70’er.

Skipper skal være opført i logbogen som godkendt skipper – certificering foretages ved gennemgang af tjekliste og introduktionssejlads sammen med en superbruger (ligasejlere).

Certificering og afvisning af certificering foretages af J70-udvalget.

Instruktion af nye sejlere planlægges, når der er overblik over interesserede sejlere.

Booking:

 • Booking foretages via Foreningslet på KS hjemmesiden ( se → nedenfor)
 • Hvis forholdene er for dårlige til at sejle, kan man ved at skrive det i logbogen og få bookingbeløbet overført til et andet tidspunkt.
 • Der planlægges nogle fredage, hvor der kan bookes introduktionssejlads.

Betaling:

 • Ungdom U/25 og ligasejlere (dem, der deltager aktivt for at repræsentere KS i sejlsportsligaen og er klar til at stille op som instruktører) betaler ½ pris.
Booking Båd Pr. person ved 4 personer
Ca. 20 aftener i løbet af sæsonen 11.200 2.800
Slots på 4 timer 600 150
Slots på 8 timer 900 225
Weekender 1.800 450

Dokumentation ved brug af båden:
Logbog ligger i klubhuset og udfyldes før og efter hver sejltur.

Skader og mangler skal føres i logbogen og desuden meldes.

 • På båden forefindes en lille folder med følgende:
  Tjekliste/regelsæt for håndtering af tovværk, sejl, fortøj-ning etc. ved afrigning.
 • Instruks for betjening af kran/kranløft af båden ved sø-sætning og optagning i forbindelse med transport på bådtrailer.

På båden forefindes et lille værktøjs –og dele sortiment som skal ajourføres, hvis man bruger af det.

 • Båden vaskes/spules på dæk og cockpit umiddelbart efter hver sejlads.
 • Inden båden forlades, er skipper ansvarlig for at udbedre småskader pådraget under sejlads (småskader er f.eks. ødelagt blok, sjækel, pinbolt ect.)
 • Brugerne deltager efter aftale i efterårs- og forårsklargø-ring af båden.

Vejlednig som PDF-flyer til download og evt udskring i duplex print på begge sider: ⇓ ks-performance-flyer

Vedledning som side 1-4 billeder til visning på skærm.

Side 1:

ks-performance-flyer-p1-2018-5

Side 2:

ks-performance-flyer-p2-2018-5

Side 3:

ks-performance-flyer-p3-2018-5

Side 4:

ks-performance-flyer-p4-2018-5

Kontakt til alle udvalgsmedlemmer for yderlig oplysninger kan ske pr mail til ks-performance [at] kerteminde-sejlklub.dk

Booking

Herunder vises booking af J70 i foreninglet og kalenderoversigt.

Beskrivelsen af J70 og KS-performance aktiviteten finder du ovenfor, her er kun de oplysninger som er knyttet specifikt til KS-performance booking.

Boking sker ved at man vælger det tidspunkt (dato) og det tidsrum (antal timer) du ønsker at booke, jvf KS-performance flyer. Brug evt kalender herunder til at finde frie timer, og noter dato til brug for booking.

Ved afbestilling og flytning til andet tidspunkt (eller tilbagebetaling hvis det skulle opstå)  kontaktes kassereren.

Det er også muligt at lave en sæson booking til en aftensejlads (mandag – pigesejlads eller tirsdag DH-sejlads). Bestilling sker ved henvendelse til kassereren og udvalget som beskrevet i flyer.

Bemærk: Kan kun bookes af sejlere/medlemmer som er certificerede af KS-Performance som egnede til at sejle J70. Certificering forgår efter aftale med KS-Performance

Da der er mange forskellige ressourcer og kun lidt plads til overskrifter, er hver ressource (båd, lokale osv) tildelt en kode. Klik for ⇒ Vis kodeoversigt (åbner i anden fane/vindue)


1. Foreninglet, booking af J70

Herunder vises booking indgang og kalenderoversigt.

Booking Overblik,

 • Vælg den “ressource” (bookingstype) du vil se., i dette tilfælde er det en af J70 rservationerne
 • Login med din Foreninglet profil (skal ske med medlemsnummer, find evt det i portalen)
 • Vælg den J70 reservationsmulighed du vil booke (opdelt i tids-moduler) .
 • Vælg booking tidspunktet i kalenderen (grønt felt) (se nedenfor)
 • Indtast beskrivende oplysninger, især kontakt person
 • Ved afbestilling og tilbagebetaling kontaktes kassereren.
 • I specielle tilfælde (sæson booking til en aftensejlads, og lignende) bestilles ved henvendelse til kassereren.

Bemærk:

J70 kun bookes af sejlere som er certificerede af KS-Performance som egnede til at sejle J70. Certificering forgår efter aftale med KS-Performance

Booking af andet end J70 kan foretages fra  → KS-booking side

J70 Vind Vand Sejl

Posted on19 apr 2018

Husk J70 introduktion på fredag (20. april kl 15-18).
Denne gang er det med sejl og vand.

Det er nu tiden at vi skal ud at sejle, og det er muligt, også for dig at afprøve båden på vandet.

Fredag den 20. april, fra klokken 15.00 til 18.00.

Du møder bare op med dit sejlertøj, hvordan og hvorledes du kommer på vandet forklares på dagen.

Klokken 18.00 er der introduktion til KS-Performance. Der er nu udarbejdet retningslinjer for brugen af båden.

Hvordan, hvornår og hvad det koster.

Klubben er vært for en grill pølse og en håndbajer.

 

Venlig hilsen
Jørgen Mohr Ernst.

54sm-icon-sl1

J/70 båddåb

Posted on21 mar 2018

Lørdag eftermiddag kl 14 afsløres navnet på den nyanskaffede J-70 og arbejdsgruppen (J70 aktivitetsudvalget) præsenterer deres oplæg til anvendelsen af båden.

54sm-icon-sl1

Vinteren er ved at slippe sit tag i Danmark, og inden længe kan vi forhåbentlig mærke en spirende forårsfornemmelse.

I Kerteminde Sejlklub er vi i gang med forberedelsen til sommerens aktiviteter, og i den forbindelse også aktiviteten omkring klubbens nyindkøbte J-70 båd og Sejlsportsligaen.

Henrik Boye, Sten Frederiksen og Egon Høeg har sammensat et oplæg til, hvordan båden bedst mulig giver flest mulige medlemmer og flest mulige timer på vandet.

Ung som ældre skal alle have mulighed for at være en del af dette projekt. Derfor inviterer Kerteminde Sejlklub til præsentation og dåb af båden.

Efterfølgende en kort indføring i alle de muligheder du har som deltager i dette projekt (nyt for nogen, men måske er det for dig blot en opfølgning på de prøvesejladser der var i 2015), og selvfølgelig ikke mindst: Hvordan kommer vi på vandet ?

Klubben er vært for en øl/vand og en pølse fra grillen.

 

Lørdag den 24. marts klokken 14.00 ved Søsportscenteret.

 

Med Sejler hilsener

Jørgen Larsen

Folkebådene har brug for hjælp

Posted on11 apr 2016

Folkebådene mangler dommer 5 onsdage i foråret, og 3 onsdage i efteråret. opgaven er, at lægge 2 bøjer ud, som bruges til start+gate+mål, samt at starte os og tage os i mål.Topmærket er en af de gule kapsejlads-bøjer. Til gengæld tilbyder vi: 45 taknemmelige sejlere, gratis mad og øl i restauranten, samt for hvor gang vi får hjælp tilbyder vi, fra Folkebåden ALPI, en aftentræning for jollerne. Og det kan tilføjes at vi kan stille med en meget kompetent jolletræner, da vi har 2 tidligere fuldtidsprofessionelle landsholdstrænere, samt en amatør med 34 års jolleerfaring.

Kontakt Flemming Palm på mail: Lineogflemming@webspeed.dk eller tlf. 30292264

 

Sejlsportsliga Fremtid

Posted on08 feb 2016

Vedhæftet Ligaforeningens redegørelse om Sejlsportsligaens fremtid.

Download vedhæftede redegørelse ⇓ Liga klubinformation 03 02 2016 

Denne redegørelse skal danne baggrund for mødet om Sejlsportsligaen der er indkaldt til:

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR, KL 1800 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25,5250 Odense (tæt på motorvejen)

Der vil blive serveret en sandwich når I kommer kl. 1800.

PS. Hvis nogen klubber kommer mere end en person må I godt lade os det vide af hensyn til forplejning.

Deltagelse fra Kerteminde Sejlklub koordineres af formanden og sejladsudvalgsformand, og henvend dig til dem hvis du vil deltage i mødet.

Vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen

Ligaforeningen

Regelspil, klubaftener om RRS

Posted on02 jan 2016

Hej KS sejlere.

Der afholdes gennemgang af Regelspil 6 tirsdage til foråret således, at man på skærmen gennemgår en af sværhedsgraderne og stemmer om resultatet og afprøver flertallets mening og ser hvem der stemmer rigtigt om situationen.

Regelspillet kan du finde beskrevet hos Dansk Sejlunion, men får det bedste udbytte af den fælles debat, hvis man ikke har lært resultatet udenad inden første gennemgang.

 • Første tirsdag gennemgår vi sværhedsgrad NEM.
 • Anden tirsdag gennemgår vi sværhedsgrad MIDDEL.
 • Tredje tirsdag gennemgår vi sværhedsgrad SVÆR.
 • De tre sidste tirsdage repeterer vi.

For at nå det hele vil der kun være begrænset tid til debat hvilket tovholderen styrer.

NB: Tilmelding senest søndag 10. januar på mail joergenlindegaard@live.dk

De 6 tirsdage

 • 12. januar kl. 19.00
 • 19. januar kl. 19.00
 • 02. februar kl. 19.00
 • 16. februar kl. 19.00
 • 23. februar kl. 19.00
 • 08. marts kl. 19.00

På opfordring fra sejlere.

Jørgen Lindegaard

Download invitation/beskrivelse ===> regelspil-arrangement

jury