DH Tilmelding 2017

KS-DH-kølbåde 2017 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Indbydelse og Tilmelding:

Indbydelsesoplysninger fremgår af denne side og sejladsbestemmelserne..

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld.

Startgebyr er 550 kr for alle sejladser og betales med betalingskort ved tilmelding.

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen for tilmelding

Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt.

Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2017 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat.

Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd eller væsentlige ændringer i sejlføring) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 17 sejladser, heraf 11 sejladser i forårssæson og 6 sejladser i efterårssæson.

 • Forår:  Tirsdage i perioden 25. april – 4. juli
  • samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 20. maj.
 • Efterår: Tirsdage i perioden 15. august – 19. september
  • samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 16. september.

Der er planlagt start kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at finde på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

ks-dh-banekort-2017

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016 (samme positioner i 2016 og 2017)

Den pakkes ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

Andre nyttige informationer:

 • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
 • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
 • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings idet DH vurderes og justeres hvert år inden udstedelse af nye certifikater

rr15-flojo-prestart1

Se tilmelding-2016

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Weekendtur

Posted on06 maj 2022

Ohøj⛵️☀️Tid til weekendtur

Den kommende turweekend går til Ballen.
Vi mødes kl. 10 lørdag, ved standermasten v Søsportscenteret, inden der stævnes ud.

KS-Turudvalg er vært med en mole øl/vin/ vand kl. 17 ved grillpladserne på den sydlige mole.

Vi medtager grillkul til fælles grill/spisning- hvor man selv skal medbringer kød og tilbehør.

Håber at se mange af jer KS-sejlere til årets første weekendtur, uden CORONA🤩 til hyggeligt samvær.

For indkøb vil det være meget fint med en tilkendegivelse af deltagelse og antal under kommentar👍🏼🤗

Vel mødt og god vind⛵️
KS-Turudvalg⚓️
Lene og Søren Svane

Medlemsmøde 30. marts

Posted on02 mar 2022

Kære medlem

Hvad ønsker du dig af Kerteminde Sejlklub i fremtiden?

Det er vigtigt, at du tager imod vedhæftede invitation, så vi får så mange indspil som muligt, og derved de bedste muligheder for at tegne klubbens fremtid til alles bedste.

Vi har etableret et samarbejde med Sabitha Jørgensen fra Aftryk.nu, der har stor erfaring i at facilitere et sådant arrangement. Sabitha ejer og driver en konsulentvirksomhed med fokus på udvikling af mennesker og stærke fællesskaber og har stor erfaring i at hjælpe foreninger, kommuner og virksomheder med at realisere deres visioner og projekter.

Salget af vor restaurant har muliggjort, at vi i fællesskab kan udvikle klubben til Danmarks bedste sejlklub og få skabt et attraktivt samlingspunkt i klubhuset.

Vel mødt den 30. marts!

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet

LINK til invitationen

Nyhedsbrev 7 – Februar 2022

Posted on20 feb 2022

Så er KS Nyhedsbrev 7 klar – LINK   Læs om indkaldelse til generalforsamling, KS Hjælperfest, Medlemsmøde i marts, Klubtøj, VHF/SRC kursus, Klubaften 1. marts, KS Kalenderen, J/70’eren og Kølbådsejlsadser i 2022.

Generalforsamling d. 15. marts

Posted on20 feb 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Søsportscenteret tirsdag den 15. marts kl. 19:30 med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forgående år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
 6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 7. Eventuel

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh
Forretningsudvalget

Nye ungdomssejlere 2022

Posted on30 jan 2022

Program for nye sejlere i 2022

 • Intromøde torsdag den 31. marts kl 18:00 i Kerteminde Sejlklub, Marinavej 6, 5300 Kerteminde
 • Lørdag den 2. april kl 14:00-16:00 i Munkebo Svømmehal. Kæntringsøvelser og leg med optimistjolle i svømmehallen.
 • Fra og med 21. april har vi træning mandage og torsdage kl 17:00-19:00.

 

Nyhedsbrev 6 – December 2021

Posted on21 dec 2021
Så er KS Nyhedsbrev 6 klar – LINK
 
Læs om at Nytårskuren for KS desværre er aflyst, om klubtøj fra Ungdomsafdelingen, om hvad der blandt andet skal ske i 2022, om KS’ jubilæum i 2022, om Kajakklubbens invitation til foredrag, om besøg af de flotte 12 metere og om DM for Wayfarer i 2022.
 
PS: Kajakklubbens foredrag er desværre aflyst, og vi må håbe at det bliver muligt at opleve en anden gang.
 
 

Julehygge – AFLYST

Posted on09 dec 2021

Fredag eftermiddag skulle vi have holdt julehygge i klubhuset, men med de nye restriktioner mener vi at det er det rigtigste at aflyse arrangementet.
Vi håber at vi kan holde noget andet på et senere tidspunkt.
Vi ønsker alle en rigtig god december og weekend.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i
Kerteminde Sejlklubs Venner