DH Tilmelding 2017

KS-DH-kølbåde 2017 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Indbydelse og Tilmelding:

Indbydelsesoplysninger fremgår af denne side og sejladsbestemmelserne..

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld.

Startgebyr er 550 kr for alle sejladser og betales med betalingskort ved tilmelding.

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen for tilmelding

Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt.

Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2017 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat.

Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd eller væsentlige ændringer i sejlføring) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 17 sejladser, heraf 11 sejladser i forårssæson og 6 sejladser i efterårssæson.

  • Forår:  Tirsdage i perioden 25. april – 4. juli
    • samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 20. maj.
  • Efterår: Tirsdage i perioden 15. august – 19. september
    • samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 16. september.

Der er planlagt start kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at finde på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

ks-dh-banekort-2017

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016 (samme positioner i 2016 og 2017)

Den pakkes ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings idet DH vurderes og justeres hvert år inden udstedelse af nye certifikater

rr15-flojo-prestart1

Se tilmelding-2016

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Generalforsamling

Posted on27 okt 2022

Der indkaldes til generalforsamling i Kerteminde Sejlklub 15. november 2022 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3.
Kassererens beretning for den forløbne periode og
regnskabsorientering pr. 30.10.2022

4.
Status på planerne om klubhusudvidelse
5.
Kapsejlads/tursejlads
Andre muligheder for Classic Fyn rundt
Skal ”Samsø Rundt” genoplives?
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Valg af klubbens formand
8.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd)
og deres suppleanter

9.
Eventuelt
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse,

skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Repræsentantskabet opslår eventuelle forslag i Klubhuset og på

hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Læs indkaldelsen her: LINK

Mads & de Gamle Sure Mænd

Posted on27 okt 2022

Sæsonen går på hæld, og Danske Tursejlere har igen i år sørget for, at vores medlemsklubber og andre interesserede får mulighed for at få rørt lattermusklerne i den kolde tid.

Mads & de Gamle Sure Mænd


Få et godt grin og måske lidt stof til eftertanke, når Danske Tursejlere og Mads Christensen med et glimt i øjet giver et kærligt klap bagi til det sejlende folk.

Er "gamle sure mænd" en myte eller virkelighed i sejlerverden?
Hvordan får vi åbnet døren i klubberne for flere kvinder, unge mennesker og landkrabberne?
Kan en skipper egentlig tillade sig at udstikke direkte ordrer ombord en båd i et moderne samfund?

Måske får vi svarene under foredraget. Det bliver i hvert fald sjovt, tankevækkende og det kommer helt sikkert ikke til at gå stille for sig.

Sted: Scandic Odense
Tidspunkt: D. 16/11 kl. 19:00 – 21:30
Pris pr. deltager: Medlem af Danske Tursejlere: 100 kr. Ikke-medlem: 125 kr.
Prisen inkluderer en forfriskning i pausen.
Læs mere og køb billetter på Danske Tursejleres hjemmeside lige HER.

Vi håber vi ses!

Afrigger Sejlads

Posted on27 sep 2022

Der sejles efter NXL efgb måltal og Ikke DH mål.😁
Så alle både er velkommen 🚣1. Okt kl 1400.

Kl 1400 er der skippermøde ved klubhuset iført sejlertøj og redningsudstyr. 🚑
I år er det FESTUDVALGET der arrangerer. 🌠
Så det bliver i egne både der sejles en krævende( boathandling) tur.

Der grilles efter præmie uddeling fra årets sejladser. 🍾🌭🥩

Tilmelding til Dan Anker. dananker@nielsen.mail.dk ell tlf 28309052.
Der kan også bestilles grill mad.

Ohøj fra Turudvalget.⛵️

Posted on21 sep 2022

Tak for en super hyggelig sidste KS-klubtur til Reersø, med flot deltagelse af 14 sejlbåde og 38 skønherlige sejlere⛵️🤩
Dejligt at I prioriterede klubturen, og fællesskabet, da det er med til at styrke vores fælles passion, sejlads og ikke mindst klubfælleskabet.
Det betyder også meget for Turudvalget, at der er opbakning til dette.🙏
Vi ses måske i løbet af vinteren, hvis vi finder en anledning til dette.

Ellers ses vi til KS-klubturer i 2023⛵️

Ohøj fra
Lene Skovgaard & (Søren Svane)
KS -Turudvalg

 

Foredrag om S/Y “Bellona”‘s tur

Posted on16 sep 2022

KS og Foreningen Til Langtursfartens Fremme, FTLF, vil gerne invitere til foredrag om S/Y “Bellona”‘s 8 uger lange tur med et smut til England.

Det foregår i klubhuset tirsdag d. 11. oktober 2022 og koster 50 kr. per person.

Foredraget starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.30.

Læs invitationen her: LINK

Tilmelding på FTLF’s hjemmeside – LINK

Med venlig hilsen

Morten på vegne af Klubhusudvalget v. Villy.

Klubtur til Reersø

Posted on15 sep 2022

📣⛵️Ohøj alle medlemmer

Så er det sidste klubtur i 2022 i den kommende weekend🤩

Vi sejler til Reersø, som det ser ud nu ift. vejrudsigten.
Der vil vane tro være mole øl/vin og vand kl. 17.
Der vil være fælles grill og spisning, så medbring eget mad til dette.
I anledningen af det er sidste klubtur, vil der være dessert ala Caribien og Irish coofee👌🏼

Håber at se rigtig mange medlemmer ⛵️⛵️
Vil I ikke være venlige at tilmelde jer i kommentarfeltet.

Ohøj fra Turudvalget⛵️
Lene & Søren (Marilo)

Nyhedsbrev 9 – August 2022

Posted on24 aug 2022

Så er KS Nyhedsbrev 9 klar – LINK   Læs om ombygning af klubhuset, Kerteminde Sejlerskoles 50 års jubilæum, Romsø Rundt sejladsen, optagning af både til vinter, tilmelding til teoretisk duelighedsbevis, gamle optimist joller der gives væk, weekendture og klubtøj.

Ohøj⛵️

Posted on17 jun 2022

Weekendens klubtur går til Ballen.
Lørdag mødes vi kl. 17 til en mole øl/vand/vin.

Hvis man lyster kan der sejles til Reersø fredag aften, i følgeskab med sejlskolen, som lørdag vil sejle til Ballen.

Det vil være fint om man vil tilkendegive u kommentar og man deltager🤗Dette ift indkøb. Takker på forhånd.
God vind💨⛵️

Lene Skovgaard
Turudvalget i KS