DH Tilmelding 2017

KS-DH-kølbåde 2017 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Indbydelse og Tilmelding:

Indbydelsesoplysninger fremgår af denne side og sejladsbestemmelserne..

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld.

Startgebyr er 550 kr for alle sejladser og betales med betalingskort ved tilmelding.

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen for tilmelding

Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt.

Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2017 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat.

Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd eller væsentlige ændringer i sejlføring) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 17 sejladser, heraf 11 sejladser i forårssæson og 6 sejladser i efterårssæson.

  • Forår:  Tirsdage i perioden 25. april – 4. juli
    • samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 20. maj.
  • Efterår: Tirsdage i perioden 15. august – 19. september
    • samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 16. september.

Der er planlagt start kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at finde på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

ks-dh-banekort-2017

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016 (samme positioner i 2016 og 2017)

Den pakkes ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings idet DH vurderes og justeres hvert år inden udstedelse af nye certifikater

rr15-flojo-prestart1

Se tilmelding-2016

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Nyhedsbrev 13 – April 2023

Posted on07 apr 2023

Så er KS Nyhedsbrev 13 klar – LINK   Læs om standerhejsning, Åben Båd på “Unda”, Sail Extreme der har brug for hænder, Tune-Up for Nordisk Folkebåd, information omkring aftenkapsejladserne, information om tursejlads, information fra klassebådene, information omkring indretningen af klubhuset og nyt fra Kerteminde Havn.

Åben Båd

Posted on08 mar 2023

Kom til Åben Båd, når 8m. R-båden “Unda” søsættes d. 9. April kl. 12.00.

Jørgen Sunke har gennemrenoveret den fornemme R-båd “Unda” i løbet af de seneste 6 år.

Læs meget mere om projektet her: Link

Indbydelse til generalforsamling

Posted on01 mar 2023

Der er generalforsamling tirsdag d. 14. marts kl. 19.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3. Forelæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forlæggelse af budget for 2023 til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
8. Orientering om planer for marinaen
9. Orientering om klubhusprojektet
10. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse , skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Orienteringsmøde om VM for Contender joller

Posted on13 feb 2023

Vi vil gerne invitere alle der er interesserede til et orienteringsmøde, onsdag d. 22/2 kl. 17-18.30 i klubhuset, om VM for Contender jolle, som KS er vært for her i 2023.

TIlmelding er ikke nødvendig 🙂

Mvh

Hans Jørgen og Morten

Møde vedr. ud- og ombygning af klubhuset

Posted on01 jan 2023

Der afholdes et møde i klubhuset tirsdag d. 10. januar fra kl. 17.00 til kl. 19.00.
Alle er velkomne.
Mødet starter med en orientering om forslaget.
Arkitekt Anders Sunke vil fortælle om byggeriet og Husudvalget vil fortælle om indretningen af
huset

Vi har pyntet juletræet

Posted on23 nov 2022

Fredag den 2. december kl. 16:00 – 18:00 laver vi lidt julehygge inden weekenden
for Sejlklubben og Sejlklubbens Venner
Der vil blive serveret Æbleskiver og Gløgg.
Så kom forbi til lidt julehygge inden weekendens julestress og jag starter.


Venlig hilsen
Kerteminde Sejlklubs Venner