25 maj 2015

Ændret FU-træffetid

På seneste repræsentantskabsmøde er der vedtaget ny træffetid for Forretningsudvalget. (se referat)

FU (formand, næstformand og kasserer) træffes fremover hver onsdag kl 17-18 i klubhus kontoret, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde.