27 sep 2015

Ændrede VHF arbejdskanaler

Ifølge efterretninger for søfarende foregår der en udskiftning af de tekniske installationer ved det danske kystradionet, herunder af radioudstyr.

Når de nye installationer sættes i drift, vil antennepositionerne være de samme som hidtil, men visse VHF-arbejdskanaler vil være ændret.

De nye VHF-arbejdskanaler vil blive sat i drift i uge 43 i perioden mellem tirsdag den 20. og torsdag den 22. oktober 2015.

Dette vil ligeledes blive meddelt på forhånd ved navigationsadvarsler over Lyngby Radio samt på NAVTEX.

vhf-kanaler-2015-42

Se kanaloversigt vhf-kanaler-2015-42

Se følgeskrivelse VHF-arbejdskanalplan ult 2015