Melges 24

2018 Dansk Mesterskab Melges 24

 • Åbent Dansk Mesterskab,
 • Ranglistestævne 2018 Melges 24

Dette stævne administreres med Manage2Sail.

Det betyder at indbydelse, al tilmelding, opslag, sejladsbestemmelser, resultater findes ved at følge dette link til ⇒ Manage2sail.

dm-melges icon-200

Tilmelding

 • Tilmelding åbnet med offentliggørelse af NoR på M2S dokument opslag.
 • Se ⇒ manage2sail og vælg enten oversigten med sejladser eller klik på knappen med “Tilmeld til dette stævne”
 • Hvis du tidligere har brugt Manage2Sail skal du blot logge ind på din konto med mail/kendeord.
 • Hvis du ikke tidligere har brugt Manage2Sail skal du oprette en sejler konto, og registrede de oplysninger der kræves (primært af typen navn og adresse og sejlklub) og herefter kan du tilmelde
 • Ved tilmelding eller ved en senere login kan du vælge betalbare tilvalgsydelser såsom spisning
 • Efter tilmelding betales gebyr og ydelser online med betalingskort
 • Tilmeldingsfrist og betalingsfrist er det samme, Du kan tilmelde straks, og vente med at betale til kort førtilmeldingsfristen, men hvis du tilmelder og betaler nu hjælper du arrangøren, og fortryder (framelder/sletter tilmelding) du inden tilmeldingsfristen, kan du hele gebyret tilbage hvis du kontakter arrangøren. Fra udløbet af tilmeldingsfristen er tilmelding bindende.

Opslagstavle

 • Se ⇒ manage2sail og vælg “opslagstavle”, Til en begyndelse finder du indbydelsen her til download og læsning, Senere vil også sejladsbestemmelser og andre opslag findes her

Deltagerliste

 • Se ⇒ manage2sail og vælg “tilmeldte” som giver en aktuel deltagerliste.

Resultatliste

 • Se ⇒ manage2sail og vælg “resultater” som giver en aktuel resultatliste når stævnet er startet

På denne Kerteminde-Sejlklub side formidles alene nogle praktiske oplysninger og informationstekster af uformel art.

Al formel information findes på ⇒ www.manage2sail.com/


Praktiske oplysninger:

Foreløbigt program kan downloades her ⇓ Praktiske oplysninger (se NoR)

mindre ændringer vil kunne forekomme frem til tilmeldingsfristens udløb.

 • Deltagende både kan lade både stå på land i ugen før og efter stævnet.

Torsdag den 23. august

Kl. 13-20  Kranen er åben for isætning af både.
Kl. 17-20  Bureau åben for registrering og udlevering af sejladsbestemmelser.

Fredag den 24. august

Kl. 08-10  Kranen er åben for isætning af både.
Kl. 08-10 Bureau åben for registrering og udlevering af sejladsbestemmelser.
Kl. 12.55 Varselssignal 1. sejlads. Der er planlagt 4 sejladser.
Moleøl efter endt sejlads sponseret af Dansk Melges 24 klub.

Lørdag den 25. august

Kl. 8.00   Morgenmad og smør selv madpakker.
Kl. 09.55 Varselssignal dagens 1. sejlads. Der er planlagt 5 sejladser.
Moleøl efter endt sejlads sponseret af Dansk Melges 24 klub.
Kl. 18.30 Fællesspisning i Sejlklubbens Restaurant.

Søndag den 26. August

Kl. 8.00 Morgenmad og smør selv madpakker.
Kl. 09.55 Varselssignal dagens 1. sejlads. Der er planlagt 3 sejladser.
Moleøl efter endt sejlads sponseret af Dansk Melges 24 klub.

Praktiske oplysninger:

Overnatning: Telt og Camping plads på vinteropbevaringspladsen (ikke græs). Gratis!
Alternativt kontakt Kerteminde Turistbureau, tlf.65321121 / email: turist@visitkerteminde.dk

 

Fynsk Mesterskab 2018 meddelelser

Worlds2018 hjælpere

Udgivet d.25 mar 2018

Vi har fået følgende fra Wolds 2018 (eller Aarhus2018 som det samlede lokale event navn). Hvis du er interesseret skal du sende mig en mail på formand@kerteminde-sejlklub.dk , helst lidt hurtig og inden fredag den 30. marts.

Vi er foreløbig 5 medlemmer af Kerteminde Sejlklub der har meldt sig som hjælpere.

Vh.

Jørgen Larsen

PS

Klik ind på stævnesiden i logo nedenfor, eller hent en beskrivelse hvis du vil vide lidt generelt om ⇓ worlds2018-stævnet = aarhus2018 = ISAF Sailing World Championship 2018

Til Formand Kerteminde Sejlklub

I har sikkert hørt det – et af sejlsportens allerstørste events, Wolds 2018, afholdes i Aarhus i perioden 30 juli til 12. august.

w-icon-worlds2018

Vi taler om 12 verdensmesterskaber på én gang, op mod 1500 deltagere, 100 nationer og 1000+ frivillige – Det bliver stort!

Vi er i gang med de sidste forberedelser til Words 2018. Vi har pt. 7 baneteams til  at afvikle sejladser på 9 baner, men vi har vurderet at der er behov for et baneteam mere.

Derfor henvender vi os til jer for at høre om I som klub kunne tænke jer at være med til at lave dette baneteam, evt. sammen med andre klubber – eller om I vil dele denne information blandt jeres medlemmer, måske der er nogen i blandt der kunne være interesseret.

 • Baneteamet skal primært håndtere den op-ned bane som finn-jollerne skal sejle på.
 • Baneteamet skal være til rådighed i periode 31. juli – 9. august.
 • Der afvikles 2 sejladser pr. sejladsdag – over ca. 6 sejladsdage.
 • Vi har allerede baneledere på plads – Jan Madsen (KDY, Nivå) samt Kim Pedersen (Dragør).
 • Vi tilbyder gratis uddannelse før event.
 • Vi tilbyder kost og logi under event.
 • Vi leverer øvrigt banegrej.

Håber I vil se positivt på vores henvendelse. Det vil helt sikkert blive en stor oplevelse!

Vi vil den kommende uge tage kontakt til jer for at høre om I er interesseret.

 

Med venlig hilsen

Per Hjerrild, Wolds 2018
Jan Madsen, Baneleder Finn banen
Mikael Jeremiassen, Dansk Sejlunion

 

Kapsejladsledelse 2018

Udgivet d.11 mar 2018

Dansk Sejlunione har udsendt nyhedsbrev til kapsejladslederne. Det indeholder oplysninger on nye statutter, startprocedurer og andet som kapsejladslederne vil benytte i 2018. Dermed er det naturligvis også af betydning for sejlerne i de sejladsr hvor arrangørerne følger de nye anvisninger, specielt til DM-sejladser.

Nyhedsbrevet gengivet herunder til orientering: DS-kapsejlads afsnit findes på ⇒ sejlsport.dk/kapsejlads

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV

Til kapsejladsledere

 • Nye DM statutter

DM statutterne er revideret og de nye statutter er nu tilgængelige på sejlsport.dk.

De nye DM-statutter er forenklet for bedre at understøtte de enkelte klassers mulighed for at tilpasse mesterskaberne efter klassens behov og ønsker. Det betyder blandt andet mulighed for nye sejladsformater og én-dags DM’er eller en mesterskabsserie. Samtidig er krav til deltagerantal reduceret for et opnå et gyldigt mesterskab.

I ungdomsrækkerne er begrebet ”junior” fjernet og fremadrettet vil mesterskaberne være betegnet som UDM for aldersgrænser på 15, 19 og 23. I windsurfing vil UDM aldersgrænsen være 20.

Endelig er der lavet en revision af, hvilke klasser, der er godkendt til henholdsvis DIF-DM og DS-DM. OL-klasserne og de mest aktive, internationale klasser har DIF-DM, mens de mindre nationale klasser har DS-DM.

Find de nye DM-statutter samt oversigt over godkendte DM-klasser på www.sejlsport.dk/statutter

 • Indbydelse og sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet, således at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. Til dette formål er der på sejlsport.dk et afsnit vedr. indbydelser og sejladsbestemmelser, se www.sejlsport.dk/kapsejlads/regler/indbydelse-sejladsbestemmelser

Her findes vejledninger samt opdaterede skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser. Bemærk at vi i forbindelse med brug af det ”Orange flag”, har vi valgt at følge anbefaling fra World Sailing, dvs. at det sættes mindst 5 minutter før varselssignalet. Dette er indarbejdet i skabelon til sejladsbestemmelser.

Læs om det ”Orange flag” på http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/kapsejladsleder/orange-flag

 • Virtuelt kontor

Det virtuelle kontor indeholder en masse formularer, skemaer og vejledninger der kan være nyttige i forbindelse med et stævne. ”Kontoret” er opdelt i Bureau, Bane og Protest. En række af dokumenterne er opdateret til denne sæson.

Det virtuelle kontor findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor.

 • Etisk Kodeks

Det er flere år siden at Dansk Sejlunion udarbejdede Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport (kapsejlads), men vi skylder at vi med jævne mellemrum nævner det. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport kan findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/etisk-kodeks.

 

Hjælperfest

Udgivet d.26 feb 2018

crew-party

Kerteminde Sejlklub vil gerne fejre alle de frivillige, der i årets løb har givet en hjælpende hånd med i Kerteminde Sejlklub Derfor inviteres alle der har været hjælper på den ene eller den anden måde i sæsonen 2017 til fest.

Lørdag den 17. marts 2018 kl. 18.30 i Søsportcenteret.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig aften med god mad og drikke, underholdning og musik.

Medbring godt humør og lyst til hyggeligt samvær.

Tilmelding sker fra hjemmesiden senest mandag den 12. marts 2018.
Bemærk at der skelnes mellem tilmelding for medlemmer i Kerteminde Sejlklub, og tilmelding af hjælpere som ikke er medlem af Sejlklubben-

Med festlig hilsen

Festudvalget

Kontakt jolle {a} kerteminde-sejlklub.dk
Tilmelding:


Medlem af Sejlklubben


Ikke.medlem af Sejlklubben<


Glædelig jul og godt nytår

Udgivet d.23 dec 2017

Ønskes for alle medlemmer, venner og gæster i sejlklubben.

Tak for alle de gode oplvelser i 2017.

Forberedelsen til sæson 2018 er startet og flere oplysninger fra de enkelte arrangementer vil blive udsendt de næste måneder.

jut-nytaar-2017-18

Venlig hilsen

Kerteminde Sejlklub

Datoer for Tirsdagssejladserne 2018

Udgivet d.30 okt 2017

Datoer for sejladserne i 2018 kan nu plottes i kalenderen.

24/4
1/5, 8/5, 15/5, 22/5, lørdag den 26/5 og 29/5
5/6, 12/6, 19/6 og 26/6
3/7
7/8, 14/8, 21/8 og 28/8
4/9, 11/9, lørdag den 15/9 og 18/9

Romsø Rundt (som ikke er en del af tirsdagssejladserne) holdes den 2. september

Alle er velkomne, kølbådsudvalget

Sailwave resultatlister, unsafe meddelelse

Udgivet d.06 sep 2017

Sailwave har fornylig forbedret deres sikkerhed og dermed skiftet i adresser. Rent teknisk betyder det, at der er tilføjet et certifikat og hjemmeside adresser starter med https: (mod tidligere http:)

Desværre udelader sailwave www fra adressen så resultatlister placeres med adressen https://sailwave.com—  og ikke med https:/www.sailwave.com— som er den form deres certifikat er udstedt til.

Det betyder at du i nogle browsere (fx EDGE og FIREFOX) får en besked om “unsafe side” når du vil se en sailwave-resultatliste.

Du kan ignorere beskeden, der er ikke noget seriøst unsafe.

En henvendelse til sailwave giver forhåbning om at det løses generelt, enten ved et nyt certifikat der også gælder adresser uden www eller anden løsning. Men der kan gå nogen tid, så indtil da skal man omgå denne URL-parser-fejl på en eller anden måde.

På Kerteminde-Sejlklub hjemmesiden forsøges en løsning eller omgåelse, med omskrivning af adresser, men kun for de nyeste, da det er uoverkommeligt mange steder såfremt alle gamle henvisninger skal ændres.

En anden mulighed er at se resultatlisten trods advarslen, som vist i billedet herunder.

sailwave-unsafe

Og tilsyneladende er det kun EDGE og FIREFOX der giver problemet, så en tredje løsning kan være at bruge Safari, Cliqz, Opera, Chrome eller anden browser.

Opdatering kl 22, 7. sept 2017- Sailwave har løst problemet med certifikat og parsing af URL.

Send besked til it-support hvis du mod forventning oplever fejlen i anden browser.

Geppeline GoldCup 2017

Udgivet d.09 aug 2017

Tillykke

Per Buch, Hans Schultz og Per Puck vandt, inden sidste sejlads, årets Guldpokal sejlads og sikrede dermed Kerteminde. Sejlklub endnu en aktie i denne historiske pokal.

79-geppeline fb 023

Der var tredje gang Geppeline og mandskab vandt Guldpokalen, og den er ialt vundet atten gang til Kerteminde, heraf fem gange siden Kerteminde Sejlklub genudsate pokalen i 1995.

De fen vindere er Henrik Kold (1995), Erik Andreasen (2001) og Per Buch (2006, 2012, 2017).

_____________________________________

Goldcup 2017 link to Manage2sail ⇒ result

Or select subject by clicking the action button

    GC17 Results    

GC17 Notice Board

goldcup-logo2-200-300

Sailextreme Hjælpere

Udgivet d.07 maj 2017

Hjælper til Sail Extreme i Kerteminde den 3-4-5. juni 2017 søges.

Vi mangler i år hjælpere, som har tid og lyst til at bruge 2 eller måske 3 dage på vandet i Kerteminde.

Har du erfaring, eller har du bare lyst til at lære noget om udlægning af baner så hører vi rigtig gerne fra dig.

Du kan få mulighed for at være hjælper på mål og start line rib, som topmærke båd, eller på dommerbåd.

Hvis du ikke har erfaring, sørger vi selvfølgelig for at du bliver sat sammen med andre som kender opgaven.

Håber at høre fra dig.

Du kan melde dig ved at kontakte Jørgen Larsen på telefon eller mail.

Du kan også skrive dig selv på listen ( ⇒ nemtilmeld), så vi har adresse og oplysninger om dine ønsker.

 

Venlig hilsen

Jørgen Larsen
Kerteminde Sejlklub.
Formand@kerteminde-sejlklub.dk
Tlf. 30926335

4sm-icon-sx1

Sommerens stævner og ture med Kerteminde deltagelse

Udgivet d.21 aug 2016

Der tilføjes stævner og tursejladsberetninger i takt med at deltagelsen opdages.

Send besked til it-support[a]kerteminde-sejlklub.dk hvis du kender et stævne, en tur eller en Kerteminde Sejlklub sejler der bør være med i denne oversigt.

Der kan også være løbende nyheder på ⇒ FacebookKS-gruppen som til en vis grad kan følges på → medlemssiden uden facebook login.

Danmark Rundt Single Handed tracking 1-10 juli 2016

Sejladsen og deltagere kan følges på ⇒ Tracking

Fra Kerteminde Sejlklub deltager Henrik Boye i Legolas

quantum-DK-SH-logo

Folkebåd DM i Skovshoved, 5-9 juli 2016

Fra kerteminde deltager F952 Erik Køster, F693 Jens Thurøe og F909 Flemming Palm (og besætning).

Sejladsen og ⇒ resultater kan følges på ⇒ Stævnesiden

Flemming Palms referat fra stævnet kan ses hos ⇒ Minbaad og ⇒ Bådmagasinet har omtale fra starten af stævnet.

Tillykke til Erik Køster F952 samt gasterne Bent Mallemuk Nielsen & Christian Holmgård med DM-sølvmedaljen. (foto fra Dansk Folkebådsklub)

f952-solv-dm

F693 med Jens Thurø blev nr 4 og F909 Flemming Palm  blev nr 7

dfk-stander

Juniorbåds DM (KDY 15kvm) i Skovshoved 6-9 juli 2016

Fra Kerteminde (delvis) deltager Verner Vestergård i J430

Sejladsen og ⇒ resultater kan følges på ⇒ stævnesiden

Se også stævnerapport i ⇒ Baadmagasinet

j-klub-logo-trans

ORC WM i Skovshoved 15-23 juli 2016

Fra Kerteminde deltager ⇒ Mikkel Lange og besætning i Tomcat, og på gastepladserne i andre både finder vi også Kertemindekendinge, blandt andet Kim Haugård naturligvis, samt Morten Henriksen som taktiker på den vindende norske Santa ( ⇒ Landmark som også er gammel kending fra Big Boat Challenge (foto nedenfor er fra Seilas.no).

santa-orc-seilas santa-orc-seilas-1

Se sejlads og resultater fra ⇒ Stævnesiden og endelig ⇒ resultatliste

Du kan også følge sejladsen via nyhedsbreve fra ORC, se fx ⇒ dette med betragtninger over målereglens udligning af forskelle i faktisk sejltid til korrigeret sejltid.

orc-wm-logo

Folkboat Goldcup i Helsinki 25-30 juli

Fra Kerteminde ⇒ deltager F693 Jens Thurøe, F926 Per Buch og F1007 Bjarne Marcussen

Se sejlads og resultater på ⇒ stævnesiden

Den første uofficielle ⇒ resultatliste fra første dags første sejlads var lidt trist set fra Kerteminde idet alle tre Kerteminde både var mellem de 11 BFD. Ditte Andreasen vandt første sejlads.

Resultater fra 2 og 3 tredje sejlads har dog bragt Kerteminde bådene tilbage i konkurrencen trods den svære start. Set på afstand ligner det et stævne med startlinieproblemer udmøntet som 11 BFD i første sejlads, 10 OCS i 2. sejlads og ret skiftende placeringer for de fleste deltagere, formentlig som følge af ret svage vindforhold at dømme efter ⇒ foto og ⇒ vejrmeldinger (vindstyrke 0-3 m/s fra alle skiftende retninger undtagen Nord)

Resultatet fra 4 sejlads har yderlig tilføjet optimisme for Kerteminde bådene, specielt F926 Geppeline ligger godt når fratrækkeren får fjernet den kedelige BFD. Vejrudsigten for fredag har med 2-4 m/s mellem NNV-SV tilføjet næsten nordenvind som mulighed.

Resultatet efter 6 sejladser og 4 sejldage viser F926 Geppeline som bedst placerede Kertemindebåd på en sølvplads. Lørdag 30 juli er sidste sejldag med 1 eller 2 sejladser, men med en BFD og mindst  9 point til førstepladsen er det en svær opgave der venter. Tilmed er der også 9 point ned til plads nr 8, så meget kan ske i placeringerne på sidstedagen. F693 Private Lady er nr 15 og F1007 Smilla er nr 34 før sidste sejladsdag.

Resultatet efter 7 sejladser blev at guldpokalen blev vundet af Per Jørgensen fra Kolding Sejklub med Ditte Andreasen på andenpladsen. Per Buch i F926 Geppeline blev bedst placerede Kertemindebåd med en fjerdeplads og samme pointtal somandenpladsen. Jens Thurøe i  F693 Private Lady blev nr 15 og Bjane Marcussen i F1007 Smilla blev nr 39.

SuperDM 2016 i Juelsminde 18-21 august

Fra kerteminde deltager Leif Pehrsson I YLVA D69 og Jesper Tang i Scankap99 D35

Sejladsen kan følges på ⇒ Stævnesiden som dækker et fælles DM-arrangement for Ylva, Scankap99 og BB10.

Desværre er der ikke mange løbende rapporter fra stævnet at finde på hjemmesiden, men den vigtigste er der dog – resultatlisten

Tillykke til Leif Pehrsson med det danske mesterskab :-) 

SIJU2 på tur

Mads og Karin sejlede i foråret afsted i Siju2 på en 4 måneders tur til Nordspanien, Bretagne, England, Holland eller hvor langt man nu vil nå før der skal vendes om, hvis tiden skal være til oplevelser undervejs.

Følg den fine beretning undervejs på ⇒ Siju2-Blog

siju2dartmouth

Se iøvrigt også → tursejladssiden for andres og ældre beretninger.

Mesterskabsejladser i Kerteminde

Udgivet d.19 aug 2016

I weekenden 20-21 august 2016 og dagene inden er mesterskabssejladserne gået igang på Kerteminde Bugt for tre bådtyper.

L23 sejler om DM, Albin Express sejler om DM og NM og Folkebådene sejler om Fynsmesterskab, klubmesterskab. Der deltager godt 60 både fra Danmark, Sverige og Tyskland. Løbende opdatering på

Fotogalleri fra L23 og Express

Resultatlister fra L23 og Express

Resultatlister fra Folkebåd med foto

l23-x-dommerbaad

SX16 resultat/result, efterlysning/lost-and-found

Udgivet d.15 maj 2016

Søndag 15. maj 2016 kl 18.25

Præmier er overrakt og stævnet lukket / Prize giving ceremony ended and the regatta is closed

 • Se →resultatlister/results
 • Se det flotte fotoalbum hos Dansk Sejlunion / Have a look at the very fine Anders Lund photo gallery at ⇒DS SX-photo-gallery
 • Vi har fundet nogle glemte sager og har en efterlysning efter en motorbådsnøgle.Henvendelse tlf 23 963 963 eller mail jolle@kerteminde-sejlklub.dk / Click picture to watch a collection of lost-and-found articles. Contact phone (+45) 23 963 963 or mail jolle@kerteminde-sejlklub.dk

sx16-lost-and-found

 • Klik på billedet herunder for at se fotoserie på Flickr / Click the picture below to see photo Flickr

sx16-flickr

Sailextreme16 tidsplan/schedule

Udgivet d.13 maj 2016

 

 • da Tidsplan:

SailExtreme program 2016

 • Fredag den 13. maj
  • Kl. 15.00 Servicebureau åbner for registrering
  • Kl. 20.00 Stævneåbning
  • Kl. 22.00 Servicebureau lukker for registrering
 • Lørdag den 14. maj
  • Kl. 08.00 Servicebureau åbner for registrering
  • Kl. 08.30 Slæbestedet åbnes for joller
  • Kl. 11.00 Start for Bane A,B,D,E .
  • Kl. 10.00 Skippermøde for C-optimister
  • Kl. 22.00 Udskænkning lukker
 • Søndag den 15. maj
  • Kl. 07.30 Slæbestedet åbner for joller
  • Kl. 10.00 Start for Bane A,B,C,D & E
  • Kl. XX.XX Præmieoverrækkelse for de enkelte klasser.

Download ⇓SX tidsplan 2016

 • en Schedules:

SailExtreme Schedule 2016

 • Friday may 13th.
  • 15.00 Servicebureau opens for registrations
  • 20.00 Regatta opening and welcome
  • 22.00 Servicebureau closed
 • Saturday may 14th.
  • 08.00 Servicebureau opens for registrations
  • 08.30 Slipway opens for launching dinghies
  • 11.00 First start at racearea A,B,D,E
  • 10.00 Skipper meeting and introduction C-optimister
  • 22.00 Bistro Serving refreshment closed
 • Sunday may 15th.
  • 07.30 Slipway opens for launching dinghies
  • 10.00 First start at racearea A,B,C,D,E
  • hh.mm Prize giving ceremony per class.

Download schedule ⇓ SX schedule 2016

Sailextreme og Legeminister

Udgivet d.11 maj 2016

sx-legeminister-brevhoved

Dansk Sejlunion stiller udstyr og en ’legeminister’ til rådighed under TORM Junior Grandprix i Kerteminde Sejlklub.

Legeministeren tilbyder en tur på stand-up-paddle lørdag den 14. og søndag den 15. maj.

sx-legeminister-padle

Legeministeren viser hvordan en stand up paddle bruges, og derefter er der fri leg i havnebassinet under opsyn og vejledning fra legeministeren.
Ideen med arrangementet er at interesserede voksne og børn der er på Kerteminde Marina de pågældende dage skal have et tilbud om at komme en tur på vandet.

Alle er velkommen til at komme og prøve.
Legeministeren træffes ved slæbestedet i Kerteminde Sejlklub lørdag fra 12-16 og søndag 10-13.

Se sikkerhedsforskrifter ⇓SX-Lege-Sikkerhedsinstruks_Kerteminde_2016

Classic Fyn Rundt

Udgivet d.03 jun 2015

Tidsplan

Torsdag 4. juni åbnes for registrering kl 16.30, stævneåbning er kl 20.00, og sejlersammenkomsten med musik starter kl 20.30

Fredag 5. juni åbnes for registrering kl 07.00 og skippermøde kl 08.00, Sejladserne startes 09.30 for tursejler, første varsel første start er kl 09.55

Følg med på stævnes egen hjemmeside www.fynrundt.dk hvor officielt program, indbydelse, deltagerlister og ændringer i tidsplan kan findes.

4sm-icon-cfrny-200x300

SX15 Søndag/Sunday start

Udgivet d.24 maj 2015

sx15-dag2-ud (2)

Dagens sejladser er gået igang planmæssigt.

Resultaterne og puljeinddeling for A-optimist kan følges på resultatoversigten.

Se også vejrudsigten samt lidt stemningsbilleder. Dagen er startet med mere sol, højere temperatur samt svagere og mere skiftende vind end der var lørdag. Men stadig fine sejlads forhold.

Foto fra dag 1

Foto fra dag 2

____________________________________________

The Races for Sunday is started on Schedule.

The Results and Flight Assignments for A-opti will be annonunced at the race-overview

Weather forecast and a few photo from lauch, link below.

Sunday started more sunny, higher temperatures and less plus more shifting wind as we had Saturday, But very fine sailing conditions.

Photo from day 1

Photo from day 2

SX15 End of Day 1

Udgivet d.23 maj 2015

The races for day one is about to end, and the boats are returning to Harbour after a Day with stable 10 knot but a bit cold Wind from NW.

Result Will be updated and there are also a few photo from a day where

 • we had a race officer welcome

sx15-vel3

 • The Optimist C-sailors came for lunch and joy

sx15c-pause-1 (10)

 • and everybody could leave harbour for sailing in fine ciónditions.

sx15c-pause-1 (6)

 

SX15 næsten slut på dag 1

Udgivet d.23 maj 2015

Dag 1 sejladserne er ved at være slut og bådene på vej ind efter en dag med stabil jævn, og lidt kølig NV vind.

Resultatlisterne opdateres og der er lidt foto fra en dag hvor

 • stævnelederen bød velkommen

sx15-vel3

C-sejlerne var i-land til frokost og lej

sx15c-pause-1 (10)

og alle kunne tage på vandet for at sejle kapsejlads

sx15c-pause-1 (6)

 

Opslag / Note nr.: 5

Udgivet d.23 maj 2015

Område / Area: C

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 21.00

Skippermøde for C-optimist

Der afholdes skippermøde for C-optimist foran sejlsportscentret.:

 • Lørdag kl. 10.00
 • Søndag kl. 8.30

 

Skippers briefing – optimist C

Skippers briefing for C-optimist will be In front of the sailing centre:

 • Saturday at 10.00
 • Sunday at 8.30

sx15-Opslag 5 for print

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 3

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring af sejladsbestemmelser for Laser

Tidsfristen angivet i sejladsbestemmelsernes punkt 13.1 ændres for Laser fra 60 til 90 minutter.

Change to the sailing instructions for Laser

The time limit in SI 14.2 is changed from 60 minutes to 90 minutes for Laser.

 

sx15-Opslag 3 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 4

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: D

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ingen deltagelse af Yngling

På grund af for få tilmeldte aflyses sejladserne for Yngling.

No participation of the Yngling

Due to a too low number of entries, the regatta will be cancelled for Yngling.

 

sx15-Opslag 4 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 1

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: B + E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

Ændring af baneområde for Zoom 8 og ændring af baneskitser for bane B og E

Efter anmodning fra DZA sejler Zoom 8 på bane B i stedet for bane E. Baneskitserne for de to baner samt kort over kapsejladsområderne ændres til vedlagte.

Change of race area for Zoom 8 and change of course configuration for race areas B and E

Following a request from the Danish Zoom 8 Class Association, Zoom 8 will be allocated to race area B in stead of race area E. The course diagrams for the two courses and the map of racing areas will be changed to those attached.

 

Se details and pictures in PDF version

sx15-Opslag 1  PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 2

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: A

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring til sejladsbestemmelser for A-optimist

Sejladsbestemmelsernes punkt 5.1 ændres til:

Klasse                Max antal sejladser i alt     Max antal sejladser pr dag

A-optimist                       8                                    4

————-

This note corrects an error in the Danish version of the sailing instructions. This does not affect the English version.

 

sx15-Opslag 2 PDf for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Legeministeren kommer til Sail Extreme

Udgivet d.18 maj 2015

Dansk Sejlunion stiller udstyr og en ’legeminister’ til rådighed under TORM Junior Grandprix  i Kerteminde Sejlklub.  Legeministeren tilbyder en tur på stand-up-paddle og/eller i en Sit-on-top kajak lørdag den 23. og søndag den 24. maj. 

Legeministeren viser hvordan en stand up paddle og en sit on top kajak bruges, og derefter er der fri leg i havnebassinet under opsyn og vejledning fra legeministeren.

Ideen med arrangementet er at interesserede voksne og børn der er på Kerteminde Marina de pågældende dage skal have et tilbud om at komme en tur på vandet.

Alle er velkommen til at komme og prøve.

legeministers

Sailextreme Sponsors

Udgivet d.13 maj 2015

Sail Extreme is proud to present this year’s total sponsor list.

Again this year, many prizes for the starting dinghies all supplied by our good local partners and the leading Danish dinghy specialists.

This year, Sail Extreme prizes and sponsor gifts valuesr more than 50.000 DKK so hang loose .

It becomes Sail Extreme!

sx15-spons-overblik

Saiextreme Sponsorer

Udgivet d.13 maj 2015

Sail Extreme er stolt af at kunne præsenterer dette års samlede sponsor oversigt.

Igen i år er der mange præmier til de startende joller som alle leveres af vores gode lokale samarbejdspartnere samt de førende danske jollespecialister.

I år er der Sail Extreme præmier og sponsorgaver for over 50.000kr – så spænd hængestropperne og gi´den gas på vandet.

Det bliver Sail Extreme!

sx15-spons-overblik

Sailextreme, tidsfrist forlænget

Udgivet d.08 maj 2015

Der er sejladsstævner inklusiv Torm Grand Prix i Vallensbæk i denne weekend hvor sejlere mødes.

Vi har derfor besluttet at rykke fristen for tilmelding til dagen efter weekendens sejladser.

Den nye frist for deltagelse uden ekstra gebyr er derfor kl 18 mandag den 11. maj 2015.

Sailextreme, Entry deadline extended

Udgivet d.08 maj 2015

In Denmark, as well as in Germany, there are major sailing events this weekend where sailors meet with focus on sailing.

We have therefore decided to extend the deadline for registration to the day after this weekend.
The
new deadline for participation at no extra charge is Monday, May 11, 2015 at 6 PM

Sailextreme Entry deadline

Udgivet d.07 maj 2015

Please notice the may 8th  deadline for entry as mentioned in NoR

Entry after the time limit is possible, but the entry fee will be higher.

Support the organizer by entry before deadline, and save the money.

 

Best regards

Sailxtreme Organizers

info@sailextreme.dk

4-SW-burgee-SX