FM18

F-FM-base-1-400

2018 Fynsk Mesterskab Folkebåd

Dette stævne administreres med Manage2Sail.

Det betyder at indbydelse, al tilmelding, opslag, sejladsbestemmelser, resultater findes ved at følge dette link til ⇒ Manage2sail-SBM18.

PS. Bemærk iøvrigt, at der kan findes og tilmeldes på samme måde til andre ⇒ Folkebådsstævner på Manage2Sail

Tilmelding

 • Se ⇒ manage2sail og vælg enten oversigten med sejladser (Folkebåd) eller klik på knappen med “Tilmeld til dette stævne”
 • Hvis du tidligere har brugt Manage2Sail skal du blot logge ind på din konto med mail/kendeord.
 • Hvis du ikke tidligere har brugt Manage2Sail skal du oprette en sejler konto, og registrede de oplysninger der kræves (primært af typen navn og adresse og sejlklub) og herefter kan du tilmelde
 • Ved tilmelding eller ved en senere login kan du vælge betalbare tilvalgsydelser såsom spisning
 • Efter tilmelding betales gebyr og ydelser online med betalingskort
 • Tilmeldingsfrist og betalingsfrist er det samme, Du kan tilmelde straks, og vente med at betale til kort førtilmeldingsfristen, men hvis du tilmelder og betaler nu hjælper du arrangøren, og fortryder (framelder/sletter tilmelding) du inden tilmeldingsfristen, kan du hele gebyret tilbage hvis du kontakter arrangøren. Fra udløbet af tilmeldingsfristen er tilmelding bindende.

OBS

 • Du kan skrive dig på en “Interest”-liste (tilmelding i klasse Interest) og får en besked når tilmeldingen åbner, eller der sker andet af generel interesse. Hvis du er logget ind med en M2S konto er det blot et par klik der skal til, for at din login mail registreres i listen. Det er helt uden forpligtigelse eller betydning i forhold til endelig tilmelding.

Opslagstavle

 • Se ⇒ manage2sail og vælg “opslagstavle”, Til en begyndelse finder du indbydelsen her til download og læsning, Senere vil også sejladsbestemmelser og andre opslag findes her

Deltagerliste

 • Se ⇒ manage2sail og vælg “tilmeldte” som giver en aktuel deltagerliste.

Resultatliste

 • Se ⇒ manage2sail og vælg “resultater” som giver en aktuel resultatliste når stævnet er startet

På denne Kerteminde-Sejlklub side formidles alene nogle praktiske oplysninger og informationstekster af uformel art.

Al formel information findes på ⇒ www.manage2sail.com/e/SBM18


Praktiske oplysninger:

Foreløbigt program, mindre ændringer vil kunne forekomme frem til tilmeldingsfristens udløb.

 • Tilmeldte både kan gratis deltage i Kertemindes onsdagssejladser i perioden omring stævnet.
 • Deltagende både fra Kielewoche kan lade både stå på land i ugen mellem Kielerwoche og Fynsk Mesterskab.

Fredag den 22. juni

Kl. 18-20  Kranen er åben for isætning af både.
KL. 20.00 Fællesspisning i klubbens restaurant.

Lørdag den 23. juni

Kl. 8.00   Morgenmad og smør selv madpakker.
Kl. 7.30-9.30 Kranen er åben for isætning af både.
Kl. 8-10.00 Bureauet åbner, udlevering af sejladsbestemmelser.
Kl. 10.55 Varselssignal 1. sejlads. Der sejles så mange sejladser som muligt efter banelederens skøn.
Moleøl efter endt sejlads sponseret af Dansk Folkebådsklub.
Kl. 18.30 Fællesspisning i Sejlklubbens Restaurant.

Søndag den 24. juni

Kl. 8.00 Morgenmad og smør selv madpakker.
Kl. 9.55 Varselssignal. Moleøl efter endt sejlads sponseret af Dansk Folkebådsklub.

Praktiske oplysninger:

Overnatning: Teltplads på havnearealet. Gratis!
Alternativt kontakt Kerteminde Turistbureau, tlf.65321121 / email: turist@visitkerteminde.dk

F-FM-logo-3

Fynsk Mesterskab 2018 meddelelser