Sejlerskole Tilmelding

Duelighedsbevis Teoretisk del.

Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, som www.soesport.dk , Dansk Sejlunion og mange andre anbefaler, at du bør tage, før du begynder at sejle på egen hånd.

Uddannelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve og tilsammen dækker de kundskaber du bør have inden du sejler alene ud af havnen første gang i egen båd.

Kerteminde Sejlklub tilbyder undervisning i begge dele. Den teoretisk eundervisning foregår om vinteren og er åben for alle, uanset medlemskab af Kerteminde Sejlklub.

Undervisningen vinteren 2017/18 er annonceret og tilmeldingen er åbnet.

Duelighedsbevis 2017

Du tilmelder ved at klikke på tilmeld-knappen i den relevante boks herunder alt efter hvilken type deltager du er (studerende eller ikke-studerende). Tilmeldingen kan derefter ske som medlem ved et login som genbruger dine medlemsoplysninger, eller som ikke-medlem hvor du skal indtaste bopæl og mail oplysninger.

Efter gennemført tilmelding får du tilsendt en mail kvittering, og kan herefter møde op til undervisningen 11. oktober i Kerteminde Sejlklubs lokaler på Marinavejen 6, 5300 Kerteminde. Se → kalender

Duelighedsbevis, praktisk del.

Kerteminde-sejlerskole.dk

Tilmelding sejlerskole

Beskrivelse af Sejlerskolens ⇒indmeldelse.

Bemærk

Sejlerskolen har begrænset kapacitet, og derfor skal man først tilmelde sig Sejlerskolen, for at få svar på om der er ledige pladser eller venteliste.

Det vil også forekomme, at der er pladser på andre dage end de ønskede. Derfor starter man med at ⇒ kontakte Sejlerskolen og spørge om der er plads.

Der sker via ovenstående link, hvor man beder om at få adgang til elektronisk ansøgningsblanket med adresseoplysninger og ønsker om sejlerdage mv. De oplysninger går videre til Sejlerskolen, som svarer med et tilbud om en plads, hvis ønskerne kan opfyldes.

Hvis man får en aftale med Sejlerskolen kan der betales. Betalingsanvisninger og yderlige oplysninger modtages i kvitteringsmail fra sejlerskolen, og kan ikke ske fra hjemmeside,

 

 


Sejlerskole Meddelelser

Generalforsamling

Udgivet d.08 nov 2017

Kerteminde Sejlklub afholder efterårsgeneralforsamling

  • Hvordan: Dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11
  • Hvornår: Tirsdag 14. november 2017 kl 19.30
  • Hvor: Klubhuset Marinavejen 2, 5300 Kerteminde,

Indkaldelse

ks-2017h2-generalforsamling-indkald

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november.

Modtagne forslag til dagsordenens pkt 4

Offentliggjort her på siden onsdag 8. nov kl 10.30.
Forslag modtaget inden mandag 6. november kl 19.30
Forslagstekst til download og udskrift gengivet i tilfældig alfabetisk rækkefølge (behandlingsrækkefølge fastlægges af dirigenten på genfs)

 

Sejl Sikkert-indsatsen søger ambassadører

Udgivet d.10 dec 2015

Kerteminde Sejlklub har modtaget denne opfordring som forhåbentlig kan friste.

Du kan melde dig som ambassadør som medlem af Kerteminde Sejlklub ved at henvende dig til Jørgen Larsen (mail). (se også klub adresseliste).

 

Til Medlemmer i Kerteminde Sejlklub

Sejl Sikkert-indsatsen søger en række lokale ambassadører i sejlklubberne. Dansk Sejlunion indgår som medlem af Søsportens Sikkerhedsråd i Sejl Sikkert-indsatsen, som drives i et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Vi har allerede fået en lang række ambassadører, det er vi rigtig glade for.

Vi har dog endnu ikke noteret os en ambassadør fra Kerteminde Sejlklub.

Den sikre glæde ved vand

Vi er mange i Danmark, der deler glæden ved vand – havet og bølgerne er rammen om mange fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne sejlere og fiskere. Men for halvdelen af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere er det ikke en selvfølge at tage redningsvest på, når de skal til søs. De bruger aldrig vesten eller kun, når vejret er dårligt. Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende situation på havet inden for de seneste fem år. Derfor har Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden igangsat en 3-årig indsats, der skal styrke sikkerhedskulturen både på havet, i havnene og klubberne. Sikkerhedskulturen skal få flere fritidssejlere og -fiskere til at følge de 5 sejlråd: lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur, ha’ en livline til land og brug vesten. Vores mål er færre ulykker til søs gennem forebyggelse.

Lokale ambassadører går forrest

I arbejdet med at styrke sikkerhedskulturen har vi brug for en række frivillige ambassadører, der kan gå forrest, nogen der færdes i havnemiljøerne, og som vil være med til at gøre en forskel for sikkerheden. Melder du dig som ambassadør, vil du blive en del af ambassadørfællesskabet og vores fælles indsats. Det betyder bl.a.:

  • Du vil blive kontaktperson for indsatsen i dit lokalmiljø. Du vil fx modtage plakater og andet materiale til at hænge op eller dele ud på din havn eller i din klub.
  • Du bliver inviteret til at deltage i vores arrangementer for ambassadører i hele landet, hvor du bliver opdateret på det nyeste inden for sikkerhed på havet. Samtidig får du mulighed for at være en del af et netværk med de øvrige ambassadører.
  • Du bliver inddraget i udviklingen af ambassadør-rollen, da du i høj grad selv med til at bestemme, hvad du vil sætte i værk som ambassadør.

Sejl Sikkert-indsatsen har et antal sikkerhedsinstruktører tilknyttet, og som ambassadør kan du invitere dem til at gennemføre foredrag og demonstrationer i din klub eller din havn.

Sejludstyr til dig og informationsmateriale til at dele ud

Melder du dig som ambassadør, får du til et kick-off-møde i marts udleveret en startpakke med materialer til at hænge op og dele ud, og der vil også være lækkert sejludstyr til dig. Du kan læse mere om at være ambassadør på sejlsikkert.dk/ambassadør.

 

Med venlig hilsen
Sten Emborg
Sekretariatsleder
Søsportens sikkerhedsråd
 sosportenssikkerhed-logo
Web: www.soesport.dk

 

Du kan melde dig som ambassadør for Kerteminde Sejlklub ved at henvende dig til Jørgen Larsen (mail). (se også klub adresseliste).

 

Teoriundervisning

Udgivet d.21 okt 2015

Undervisning i den teoretiske del af duelighedsbeviset og yachtskipper 3 startede 7. oktober.

Se mere om tider og priser og kontakter i kalenderen.