Sejlerskole Tilmelding

Kerteminde-sejlerskole.dk

Tilmelding sejlerskole

Klik på overskriften eller link herefter, det skifter til Sejlerskolens ⇒indmeldelsesblanket.

Bemærk

Sejlerskolen har begrænset kapacitet, og derfor skal man først tilmelde sig Sejlerskolen, for at få svar på om der er ledige pladser eller venteliste.

Det vil også forekomme, at der er pladser på andre dage end de ønskede. Derfor starter man med at ⇒ kontakte Sejlerskolen og spørge om der er plads.

Der sker via ovenstående link, hvor man beder om at få adgang til elektronisk ansøgningsblanket med adresseoplysninger og ønsker om sejlerdage mv. De oplysninger går videre til Sejlerskolen, som svarer med et tilbud om en plads, hvis ønskerne kan opfyldes.

Hvis man får en aftale med Sejlerskolen kan der betales. Betalingsanvisninger og yderlige oplysninger modtages i kvitteringsmail fra sejlerskolen, og kan ikke ske fra hjemmeside,

Hvad kan vi tilbyde?

 

Kerteminde Sejlklubs Sejlerskole (i daglig tale blot kaldet Sejlerskolen), er klubbens meget attraktive tilbud til alle, der gerne vil lære praktisk sejlads efter teenageralderen. På Sejlerskolen lærer du at håndtere en sejlbåd under stort set alle forhold. Du bliver forberedt til at klare mange forskellige situationer til søs, og får dermed det allerbedste grundlag for et sikkert og positivt sejlerliv, både for dig selv og din familie.

 

Hvordan undervises der?

 

Undervisningen følger Dansk Sejlunions materiale, og vi begynder sæsonen i marts med et introduktionsmøde i klubhuset, hvor vi lærer vi hinanden at kende, snakker påklædning, sikkerhed og meget andet. Sejladserne begynder sidst i april og slutter i oktober, afhængig af vejret. I Juli holder vi sommerferie. Alle elever sejler en aften om ugen mandag til torsdag. Undervisningen foregår ombord på vore H-både, hvor der er 3 elever samt en erfaren instruktør på hver båd. Ud over den enkelte undervisningsaften, arrangerer vi 4 weekendture (2 af 2 dages + 2 af 3 dages varighed) som en integreret del af undervisningen. En typisk undervisningsaften starter kl. 17.00, og med det løse, dvs. kaffe/kage, en snak i klubhuset m.m., bliver en undervisningsaften let på 4 timer.

 

Undervisningen vil omfatte:

 

Sejlerudtryk, afgang fra og anløb af havn, mole, bro eller pæl. Vendinger, redningsøvelser, mand over bord, ligge bak, ankring, fortøjning, "Godt sømandskab", trimning af sejl, havnemanøvrer og kompassejlads, grundlæggende navigation, kurs, fart, distance, pejling, søkort, stedbestemmelse, farvands-afmærkninger, knob, stik, brandbekæmpelse og brug af nødsignaler. Vort mål er at give dig tryghed og tillid til sejlads.

 

Hvem er vores elever?

 

For at blive optaget på Sejlerskolen, er at du skal være fyldt 20 år. Hvert år har vi ca. 40 elever hvoraf de 25 er 1. års elever og 15 er 2. års elever. Vi har som oftest en del elever på venteliste.

 

Al sejlads er for sejl!

 

Vi sejler normalt aldrig for motor. Dette kan godt give bløde knæ ved de vanskelige havnemanøvrer, men det er meget vigtigt at kunne. Høj sø kan medføre, at en påhængsmotor er uanvendelig, og den kan gå i stykker.

 

Klublivet.

 

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter, spændende fra store stævner med mange deltagere til den årlige havnefest. En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved disse arrangementer.

 

Prøvesejlads.

 

Har du lyst, men ved ikke rigtigt, om det er dig, så kontakt formanden, som gerne arrangerer en prøvesejlads på et tidspunkt som passer dig.

 

Hvad koster det at deltage?

 

Vi er en "voksenaktivitet" og får ingen tilskud af nogen art. Vi skal forrente vores både, vedligeholde dem, betale forsikringer og havnepladser og meget mere. Sejlerskoleafgiften for sæsonen 2014 er 2.800 kr. Hertil kommer det obligatoriske medlemskab af Kerteminde Sejlklub - se →medlemskab. Beløbet skal indbetales ved sæsonstart. Sejlerskoleafgiften inkluderer teoretisk materiale, der udleveres på introduktionsaftenen i marts. Praktisk Duelighedsprøve koster ca. 200 kr. Teorikursus til Duelighedsprøven koster ca. 1.200 kr. Hvis du vælger at deltage i weekendture eller kapsejladser (Eks. Fyn Rundt), er der typisk et mindre gebyr til dækning af havneafgift, benzin og proviant, evt. startgebyrer m.v.

 

Hvorfor gå på sejlerskole?

 

Tilgangen af sejlere er stadig stigende. Mange har fundet sejlads attraktivt, og på kapsejladsbanerne opleves mange spændende dyster. Det er også et faktum, at mange sælger deres båd igen efter bare én sæson. De er måske blevet forskrækket, eller overrasket af dårligt vejr. Børn mærker med det samme, hvis far og mor ikke magter situationen, og det bliver svært at få børnene med ud igen. På sejlerskolen bliver du velforberedt, så du ikke lader dig slå ud i vanskellige situationer. Det er Sejlerskolens mål at eleverne efter 2. skoleår kan bestå Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. Om vinteren arrangerer Sejlerskolen teoretisk undervisning til Duelighedsprøven.

 


Sejlerskole Meddelelser

Sejl Sikkert-indsatsen søger ambassadører

Udgivet d.10 dec 2015

Kerteminde Sejlklub har modtaget denne opfordring som forhåbentlig kan friste.

Du kan melde dig som ambassadør som medlem af Kerteminde Sejlklub ved at henvende dig til Jørgen Larsen (mail). (se også klub adresseliste).

 

Til Medlemmer i Kerteminde Sejlklub

Sejl Sikkert-indsatsen søger en række lokale ambassadører i sejlklubberne. Dansk Sejlunion indgår som medlem af Søsportens Sikkerhedsråd i Sejl Sikkert-indsatsen, som drives i et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Vi har allerede fået en lang række ambassadører, det er vi rigtig glade for.

Vi har dog endnu ikke noteret os en ambassadør fra Kerteminde Sejlklub.

Den sikre glæde ved vand

Vi er mange i Danmark, der deler glæden ved vand – havet og bølgerne er rammen om mange fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne sejlere og fiskere. Men for halvdelen af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere er det ikke en selvfølge at tage redningsvest på, når de skal til søs. De bruger aldrig vesten eller kun, når vejret er dårligt. Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende situation på havet inden for de seneste fem år. Derfor har Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden igangsat en 3-årig indsats, der skal styrke sikkerhedskulturen både på havet, i havnene og klubberne. Sikkerhedskulturen skal få flere fritidssejlere og -fiskere til at følge de 5 sejlråd: lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur, ha’ en livline til land og brug vesten. Vores mål er færre ulykker til søs gennem forebyggelse.

Lokale ambassadører går forrest

I arbejdet med at styrke sikkerhedskulturen har vi brug for en række frivillige ambassadører, der kan gå forrest, nogen der færdes i havnemiljøerne, og som vil være med til at gøre en forskel for sikkerheden. Melder du dig som ambassadør, vil du blive en del af ambassadørfællesskabet og vores fælles indsats. Det betyder bl.a.:

  • Du vil blive kontaktperson for indsatsen i dit lokalmiljø. Du vil fx modtage plakater og andet materiale til at hænge op eller dele ud på din havn eller i din klub.
  • Du bliver inviteret til at deltage i vores arrangementer for ambassadører i hele landet, hvor du bliver opdateret på det nyeste inden for sikkerhed på havet. Samtidig får du mulighed for at være en del af et netværk med de øvrige ambassadører.
  • Du bliver inddraget i udviklingen af ambassadør-rollen, da du i høj grad selv med til at bestemme, hvad du vil sætte i værk som ambassadør.

Sejl Sikkert-indsatsen har et antal sikkerhedsinstruktører tilknyttet, og som ambassadør kan du invitere dem til at gennemføre foredrag og demonstrationer i din klub eller din havn.

Sejludstyr til dig og informationsmateriale til at dele ud

Melder du dig som ambassadør, får du til et kick-off-møde i marts udleveret en startpakke med materialer til at hænge op og dele ud, og der vil også være lækkert sejludstyr til dig. Du kan læse mere om at være ambassadør på sejlsikkert.dk/ambassadør.

 

Med venlig hilsen
Sten Emborg
Sekretariatsleder
Søsportens sikkerhedsråd
 sosportenssikkerhed-logo
Web: www.soesport.dk

 

Du kan melde dig som ambassadør for Kerteminde Sejlklub ved at henvende dig til Jørgen Larsen (mail). (se også klub adresseliste).

 

Teoriundervisning

Udgivet d.21 okt 2015

Undervisning i den teoretiske del af duelighedsbeviset og yachtskipper 3 startede 7. oktober.

Se mere om tider og priser og kontakter i kalenderen.