Sejlerskole Introduktion

Hvad kan vi tilbyde?

Kerteminde Sejlklubs Sejlerskole (i daglig tale blot kaldet Sejlerskolen), er klubbens meget attraktive tilbud til alle, der gerne vil lære praktisk sejlads efter teenageralderen. På Sejlerskolen lærer du at håndtere en sejlbåd under stort set alle forhold. Du bliver forberedt til at klare mange forskellige situationer til søs, og får dermed det allerbedste grundlag for et sikkert og positivt sejlerliv, både for dig selv og din familie.

 

Hvordan undervises der?

Undervisningen følger Dansk Sejlunions materiale, og vi begynder sæsonen i marts med et introduktionsmøde i klubhuset, hvor vi lærer vi hinanden at kende, snakker påklædning, sikkerhed og meget andet. Sejladserne begynder sidst i april og slutter i oktober, afhængig af vejret. I Juli holder vi sommerferie. Alle elever sejler en aften om ugen mandag til torsdag. Undervisningen foregår ombord på vore H-både, hvor der er 3 elever samt en erfaren instruktør på hver båd. Ud over den enkelte undervisningsaften, arrangerer vi 4 weekendture (2 af 2 dages + 2 af 3 dages varighed) som en integreret del af undervisningen. En typisk undervisningsaften starter kl. 17.00, og med det løse, dvs. kaffe/kage, en snak i klubhuset m.m., bliver en undervisningsaften let på 4 timer.

 

Undervisningen vil omfatte:

Sejlerudtryk, afgang fra og anløb af havn, mole, bro eller pæl. Vendinger, redningsøvelser, mand over bord, ligge bak, ankring, fortøjning, “Godt sømandskab”, trimning af sejl, havnemanøvrer og kompassejlads, grundlæggende navigation, kurs, fart, distance, pejling, søkort, stedbestemmelse, farvands-afmærkninger, knob, stik, brandbekæmpelse og brug af nødsignaler. Vort mål er at give dig tryghed og tillid til sejlads.

 

Hvem er vores elever?

For at blive optaget på Sejlerskolen, er at du skal være fyldt 20 år. Hvert år har vi ca. 40 elever hvoraf de 25 er 1. års elever og 15 er 2. års elever. Vi har som oftest en del elever på venteliste.

 

Al sejlads er for sejl!

Vi sejler normalt aldrig for motor. Dette kan godt give bløde knæ ved de vanskelige havnemanøvrer, men det er meget vigtigt at kunne. Høj sø kan medføre, at en påhængsmotor er uanvendelig, og den kan gå i stykker.

 

Klublivet.

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter, spændende fra store stævner med mange deltagere til den årlige havnefest. En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved disse arrangementer.

 

Prøvesejlads.

Har du lyst, men ved ikke rigtigt, om det er dig, så kontakt formanden, som gerne arrangerer en prøvesejlads på et tidspunkt som passer dig.

 

Hvad koster det at deltage?

Vi er en “voksenaktivitet” og får ingen tilskud af nogen art. Vi skal forrente vores både, vedligeholde dem, betale forsikringer og havnepladser og meget mere. Sejlerskoleafgiften for sæsonen 2014 er 2.800 kr. Hertil kommer det obligatoriske medlemskab af Kerteminde Sejlklub – se →medlemskab. Beløbet skal indbetales ved sæsonstart. Sejlerskoleafgiften inkluderer teoretisk materiale, der udleveres på introduktionsaftenen i marts. Praktisk Duelighedsprøve koster ca. 200 kr. Teorikursus til Duelighedsprøven koster ca. 1.200 kr. Hvis du vælger at deltage i weekendture eller kapsejladser (Eks. Fyn Rundt), er der typisk et mindre gebyr til dækning af havneafgift, benzin og proviant, evt. startgebyrer m.v.

 

Hvorfor gå på sejlerskole?

Tilgangen af sejlere er stadig stigende. Mange har fundet sejlads attraktivt, og på kapsejladsbanerne opleves mange spændende dyster. Det er også et faktum, at mange sælger deres båd igen efter bare én sæson. De er måske blevet forskrækket, eller overrasket af dårligt vejr. Børn mærker med det samme, hvis far og mor ikke magter situationen, og det bliver svært at få børnene med ud igen. På sejlerskolen bliver du velforberedt, så du ikke lader dig slå ud i vanskellige situationer. Det er Sejlerskolens mål at eleverne efter 2. skoleår kan bestå Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. Om vinteren arrangerer Sejlerskolen teoretisk undervisning til Duelighedsprøven.

Hvad skal der bruges og hvordan vedligeholdes det?

Klubgrej som sejlerskolen stiller til rådighed

  • H-både, inklusiv nødvendigt lovpligtigt redningsudstyr (redningsveste)
  • Turudstyr
  • Vedligehold
  • Klubhus
  • Radio kommunikation

Personligt udstyr som du selv han have

  • Rednings/svømme vest, sejlerskolen rådgiver om egnede typer
  • Sejlertøj og anden beklædning der beskytter mod vind og vand

stumpemarked

 

 


Sejlerskole Meddelelser

Generalforsamling

Udgivet d.08 nov 2017
Kerteminde Sejlklub afholder efterårsgeneralforsamling Hvordan: Dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11 Hvornår: Tirsdag 14. november 2017 kl 19.30 Hvor: Klubhuset Marinavejen 2, 5300 Kerteminde, Indkaldelse Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november. Modtagne forslag til dagsordenens pkt 4 Offentliggjort her på siden onsdag 8. nov kl 10.30. Forslag modtaget inden mandag 6. november kl 19.30 Forslagstekst til download og udskrift gengivet i tilfældig alfabetisk rækkefølge (behandlingsrækkefølge fastlægges af dirigenten på genfs) ⇓ gnfs17h2-forslag-fra-arbejdsgruppe om Frivillighedspolitik ⇓ gnfs17h2-forslag-fra-Peter Reinhold om kontingent ⇓ gnfs17h2-forslag-fra-repr-skab om J-70 ⇓ gnfs17h2-forslag-fra-Skaalum om restgald  

Teori Duelighedsbevis

Udgivet d.02 okt 2017
Sejlerskolen har åbnet for tilmelding til undervisning i duelighedsbevisets teoretiske del. Se → tilmelding og beskrivelse af undervisning og tilmelding.

Klubudviklingsprisen Dansk Sejlunion

Udgivet d.04 feb 2017
Dansk Sejlunion vil med ⇒ Klubudvikingsprisen 2017 hædre en særlig indsats for dansk Sejlsport. Steen Frederiksen, → Kerteminde Sejlklubs Sejlerskole, er blandt de 7 nominerede. Tillykke til Steen og Sejlerskolen og Kerteminde Sejlklub nominerering. og tak for indsatsen der ligger bag den hæder. Afstemninger er åben frem til 5, marts 2017 og foregår på ⇒ sejlsport.dk