Forside

Kerteminde Sejlklubs hjemmeside.

For gæster: Stævner i 2017:

For Medlemmer: Genveje til oplysninger om

 • Sejlklubben, beliggenhed, kontaktadresser og andre fakta findes i menupunkt →OM
 • Vejledning i hjemmesidens struktur og brug findes i menupunkt →OM hjemmesiden
 • Medlemmers indmeldelse og kontingent findes i menupunkt →Medlemskab
 • Sejlerskolen tilmelding findes i menupunkt →Sejlerskole Tilmeld
 • Fælles klubarrangementer findes imenupunkt →Arrangementer
 • Medlemmers booking af lokaler, både og værktøj, se menupunkt →Medlemmer
 • Følg repræsentantskabets arbejde og beslutninger, læs referater →OM klubben

For Alle også gæster: Genveje til aktuelle emner som måske er svære at finde

Facebook, klubben og medlemmer har flere forskellige Facebook grupper. Om muligt vil nyeste indhold vises på hjemmesiden, men generelt skal man opsøge gruppen og tilmelde sig Facebook dets betingelser for at følge grupperne. ⇒ facebook KS gruppefacebook KS ungdom

 • Brug søgefunktionen øverst til højre, hvis du ikke finder det i menupunkterne
 • Oplysninger om havn og havnepladser, se menupunkt →Om Havn og ⇒kommunen
 • Oplysning om kran og ⇒bestil kranløft af både, se menupunkt →Om havn og ⇒kommunen
 • Vind og vejr og tidevand i Kerteminde, se menupunkt →Om Vejret

Hvis du støder på fejl og mangler, ikke støder på noget du søger efter, eller har ønsker til den kommende udvikling, er du velkommen til at kontakte IT-gruppen.

Andre spørgsmål, – forretningsudvalget træffes i klubhuset hver onsdag kl 17-18 i sommerhalvåret.

God fornøjelse.

logo 2

skit-til-en


Meddelelser og nyheder

Udflugt til Flensborg.

Udgivet d.16 mar 2015

Udflugt til Flensborg.

Sejlklubbens Venner og Kerteminde Sejlklub arrangerer tur til Flensborg skærtorsdag den 2 april 2015.

Formålet med turen er social hygge krydret med lidt oplevelser, hvor vi besøger Robbe og Berking Yacht Værft.

Det er et ganske særligt værft, med store R og meter-både, gamle og nybyggede imellem hinanden.

an-00020-2                    robbe-spant

Vi har lejet en bus med plads til 50 personer, så når bussen er fyldt op stopper tilmeldingen, så skynd jer at melde til.

Pris pr. person er kr. 250,00 (dækker bus, kaffe og rundstykker m.m.)

Tilmelding senest den 23 marts til:

 • Henning Wind-Hansen, tlf. 20 12 07 01 hwh@stofanet.dk
 • Niels Juul Hansen, tlf. 25 53 06 95 klubhus@kerteminde-sejlklub

Foreløbig tidsplan med ret til ændringer.

 • Afgang fra Kerteminde sejlklubs klubhus kl. 9:00
  Opsamling ved Hotel Scandic Hvidkærvej kl. 9:30
 • Stop undervejs hvor der er kaffe og rundstykker.
 • Ankomst til Flensborg ca. kl. 12:30
 • Der starter vi med at besøge Robbe & Berking Classics Yacht Værft.
  På værftet bygger og restaurerer de klassiske lystbåde.
  Der er arrangeret en rundvisning for os.
 • Efter rundvisning på værftet ca. kl. 13:30 kører vi over på den anden side af havnen, hvor der er mulighed for køb af frokost eller en tur i Flensborg by på egen hånd.
 • På havnen ligger også et værfts museum, hvis man ønsker at se mere af den slags.
 • Vi mødes igen ved bussen kl. 16:30, derfra kører vi til grænsen, hvor der kan handles.
 • Retur i Kerteminde ca. kl. 20:00

Vel mødt til en god og hyggelig tur.

Det er en forudsætning at mindst 30 tilmelder, og at først til mølle princippet gælder.

Husk seneste tilmelding den 23 marts.

Hilsen

Sejlklubben Venner og
Kerteminde Sejlklub.

Forslag til Generalforsamling

Udgivet d.06 mar 2015

Forslag til generalforsamlingen i Kerteminde Sejlklub den 10. marts 2015.
Forslaget omhandler:

Kerteminde Sejlklubs lokaler i Søsportscenteret kan lejes til private arrangementer af medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

Medlemmer af Kerteminde Sejlklub, som har været medlem minimum to år kan leje lokalerne i søsportscenteret til lukkede arrangementer/aktiviteter f.eks. kulturelle eller familiemæssige formål.  Der kan ikke udlejes til tredjemands brug.

Kontor, hallen, baderum, toiletter i baderum, sauna og Kerteminde Kajakklubs lokaler er ikke omfattet af forslaget.

Udlejning til ungdomsfester og tilsvarende arrangementer er ikke muligt.

Mad der serveres skal leveres af Kerteminde Sejlklubs Restaurant med mindre de ikke kan levere eller man selv laver maden.
Rengøring af toiletter og gulve foretages af professionelle folk, hyret af KS.
Forretningsudvalget kan fravige ovenstående retningslinjer, hvis det vurderes gunstigt for klubben.

Forslagsstiller: Repræsentantskabet.

 


Motivation for udlejning af Søsportscenteret til medlemmer.
På efteråret generalforsamling blev muligheden for udlejning af Søsportscenteret kort nævnt under punkt 5. Formandsvalg samt punkt 7. Eventuelt.

Formål:
Udlejning af Søsportscenteret har til hensigt at skabe en medhjælpende økonomisk faktor til udvikling og vedligeholdelse af Søsportscenteret, samt en øget relation og tilknytning til Kerteminde Sejlklub.
Medlemmerne af Kerteminde Sejlklub får herved mulighed for at gøre brug af Søsportscenteret til kulturelle og familiemæssige formål.
Endvidere at Søsportscenteret udadtil bliver centrum for en generel opfattelse af, at Kerteminde Sejlklub er en aktiv klub, hvor ikke kun sejlads er i højsædet, men i lige så høj grad også har et godt socialt engagement.

Generalforsamling

Udgivet d.06 mar 2015

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 10. marts 2015 kl 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter

Regnskab og forslag er opslået i klubhuset.

Der udleveres et stk klubstander til alle fremmødte (dog kun en pr. båd)

Kl 18.00 serverer Hovmesteren en god “Dagens Ret”, tilmelding senest søndag 8. marts på tlf 6532 2453.

 

Venlig hilsen

Forretningsudvalget

 

 

Hjemmesiden åbnet

Udgivet d.01 mar 2015

Den nye hjemmeside er sat i drift pr 1. marts 2015.

I denne startversion skal den blot viderestille til den gamle side, blot på en lidt mere udvidet og nuanceret måde end tidligere viderestilling.

De næste par dage kigger vi på den og justerer detaljer, hvorefter vi går igang med at omlægge udvalgte områder. Hvilke og hvornår meddeles her på denne sides nyheder. Det meddeles også på den gamle side hvis der er områder hvor opdatering er standset på den gamle side, og herefter skal findes på denne nye side.