Forside

Kerteminde Sejlklubs hjemmeside.

For gæster: Stævner i 2017:

For Medlemmer: Genveje til oplysninger om

 • Sejlklubben, beliggenhed, kontaktadresser og andre fakta findes i menupunkt →OM
 • Vejledning i hjemmesidens struktur og brug findes i menupunkt →OM hjemmesiden
 • Medlemmers indmeldelse og kontingent findes i menupunkt →Medlemskab
 • Sejlerskolen tilmelding findes i menupunkt →Sejlerskole Tilmeld
 • Fælles klubarrangementer findes imenupunkt →Arrangementer
 • Medlemmers booking af lokaler, både og værktøj, se menupunkt →Medlemmer
 • Følg repræsentantskabets arbejde og beslutninger, læs referater →OM klubben

For Alle også gæster: Genveje til aktuelle emner som måske er svære at finde

Facebook, klubben og medlemmer har flere forskellige Facebook grupper. Om muligt vil nyeste indhold vises på hjemmesiden, men generelt skal man opsøge gruppen og tilmelde sig Facebook dets betingelser for at følge grupperne. ⇒ facebook KS gruppefacebook KS ungdom

 • Brug søgefunktionen øverst til højre, hvis du ikke finder det i menupunkterne
 • Oplysninger om havn og havnepladser, se menupunkt →Om Havn og ⇒kommunen
 • Oplysning om kran og ⇒bestil kranløft af både, se menupunkt →Om havn og ⇒kommunen
 • Vind og vejr og tidevand i Kerteminde, se menupunkt →Om Vejret

Hvis du støder på fejl og mangler, ikke støder på noget du søger efter, eller har ønsker til den kommende udvikling, er du velkommen til at kontakte IT-gruppen.

Andre spørgsmål, – forretningsudvalget træffes i klubhuset hver onsdag kl 17-18 i sommerhalvåret.

God fornøjelse.

logo 2

skit-til-en


Meddelelser og nyheder

Opslag / Note nr.: 1

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: B + E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

Ændring af baneområde for Zoom 8 og ændring af baneskitser for bane B og E

Efter anmodning fra DZA sejler Zoom 8 på bane B i stedet for bane E. Baneskitserne for de to baner samt kort over kapsejladsområderne ændres til vedlagte.

Change of race area for Zoom 8 and change of course configuration for race areas B and E

Following a request from the Danish Zoom 8 Class Association, Zoom 8 will be allocated to race area B in stead of race area E. The course diagrams for the two courses and the map of racing areas will be changed to those attached.

 

Se details and pictures in PDF version

sx15-Opslag 1  PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 2

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: A

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring til sejladsbestemmelser for A-optimist

Sejladsbestemmelsernes punkt 5.1 ændres til:

Klasse                Max antal sejladser i alt     Max antal sejladser pr dag

A-optimist                       8                                    4

————-

This note corrects an error in the Danish version of the sailing instructions. This does not affect the English version.

 

sx15-Opslag 2 PDf for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Fayard Cup afslutning

Udgivet d.20 maj 2015

Folkebådene afsluttede deres første månedsopgør, Fayard-Cup, med 14 både på banen og i smukt forårslys.

Resultatet blev at Flemming Palm i 850 Alpi vandt foran Per Buch i 926 Geppeline og med Henrik Kold i 1027 Chess på tredjepladsen tæt efter.

fayard-slut-1142

 

fayard-slut-745

dommer-gaar-iland

Billederne viser 1142 på vej hjem i aftensolen, 745 som ny i årets felt og dommerne der går i land efter veloverstået gerning.

Legeministeren kommer til Sail Extreme

Udgivet d.18 maj 2015

Dansk Sejlunion stiller udstyr og en ’legeminister’ til rådighed under TORM Junior Grandprix  i Kerteminde Sejlklub.  Legeministeren tilbyder en tur på stand-up-paddle og/eller i en Sit-on-top kajak lørdag den 23. og søndag den 24. maj. 

Legeministeren viser hvordan en stand up paddle og en sit on top kajak bruges, og derefter er der fri leg i havnebassinet under opsyn og vejledning fra legeministeren.

Ideen med arrangementet er at interesserede voksne og børn der er på Kerteminde Marina de pågældende dage skal have et tilbud om at komme en tur på vandet.

Alle er velkommen til at komme og prøve.

legeministers

Weekendtur til Agersø og Lundeborg

Udgivet d.14 maj 2015

Weekendtur til Agersø og Lundeborg d. (14.)-15.-16.-17.

Weekendens tur går til Agersø og Lundeborg. De sejlere der starter torsdag mødes ved klubhuset kl. 9.30 og aftaler om turen går direkte til Agersø, eller om der skal en ekstra havn på turlisten inden Agersø.

Fredag er der afsejling kl.10.00 fra Kerteminde og moleøl og grilloptænding sidst på eftermiddagen på Agersø. Lørdag sejler vi til Lundeborg og håber på godt vejr til endnu en grillaften.

Man er selvfølgelig velkommen til at støde til, på et hvilket som helst tidspunkt på turen. Vi håber at rigtig mange vil deltage :-)

Hvis der er spørgsmål så ring eller sms til Thomas på 23372370.

Sejlerhilsen Turudvalget

Sailextreme Sponsors

Udgivet d.13 maj 2015

Sail Extreme is proud to present this year’s total sponsor list.

Again this year, many prizes for the starting dinghies all supplied by our good local partners and the leading Danish dinghy specialists.

This year, Sail Extreme prizes and sponsor gifts valuesr more than 50.000 DKK so hang loose .

It becomes Sail Extreme!

sx15-spons-overblik

Saiextreme Sponsorer

Udgivet d.13 maj 2015

Sail Extreme er stolt af at kunne præsenterer dette års samlede sponsor oversigt.

Igen i år er der mange præmier til de startende joller som alle leveres af vores gode lokale samarbejdspartnere samt de førende danske jollespecialister.

I år er der Sail Extreme præmier og sponsorgaver for over 50.000kr – så spænd hængestropperne og gi´den gas på vandet.

Det bliver Sail Extreme!

sx15-spons-overblik