Historien

4-SW-burgee-KS

Kerteminde Sejlklub stiftet 9. dec 1947.

KS-bro-syd-havnen

Kerteminde Sejlkub hos Dansk Sejlunion

1947 Klubben stiftes 9. december på restaurant Sølyst i Peder Møllerstræde med indmeldelse af 21 medlemmer. Klubstander forslag fra Ib Høj blev vedtaget.
1948 Første standerhejsning 6. maj ved Østhavnen (Bådeværftet). KS afholdt sin første Fyn Rundt med start 12. juni. Det blev også den sidste, idet nuværende Fyn Rundt (clasic) stammer fra Odense Sejlklubs startet 1934 og ikke fra Kertemindes egen oprindelige.
1949 Indmeldelse i Fyns Sejlunion
1950 Rasmussen, klubbens første formand, udnævnes til æresmedlem
1951 Bestyrelseskrav om brug af redningsvest ved kapsejlads mødt af sejlerprotester, og jollesejlerne arrangered egne kapsejladser uden redningsvest krav.
1952 Roklubben overvejer at bygge klubhus ved sydstranden, men opgives efter mange møder
1953 Klubben får egen bro udfor Dosseringen nr 20 og betaler selv 1/3. 42 medlemmer og 27 både
1954 Aftensejladser begynder at komme i system (torsdag senere flyttet til tirsdag) med start i havneløbet og udvalgte bundgarnspæle som faste mærker
1955 Et stille år med fællesture til Romsø og Reersø samt lidt arbejde med beddingen som de største begivenheder
1956  Så blev beddingen færdiggjort som medlems arbejde og et lån på 1500 kr, men uden offentlige tilskud
1957

 10 års jubilæum fejret 10. august på Pax (kuvertpris 7 kr)  og kapsejlads dagen efter. 11. august 1957 er altså dagen for klubben første eksterne kapsejlads efter studietur og oplæring i Nyborg. Fiskekutter “Olga” var dommerbåd og der deltog 14 sejlbåde fra Nyborg, 5 fra Kerteminde samt 15 motorbåde fra Nyborg og 5 fra Kerteminde i et præcisionsløb.

KS meldes ind i Dansk Sejlunion og pladsmangel ved broen gør at der er stop for optagelse af nye medlemmer.

1958  Klublokalet indvies bagerst i havnehuset (piratkroen og tidligere Mathis Cafe nu Boris cafe og grill). Loklalet var 12-14 m2
1959  Medlemstal vokset til 49. Skolesejlads vervejes men der er ikke penge til køb af båd.
1960  Flere deltager i Fyn Rundt fra Nuýborg og Korshavn. Hver båd fik udleveret 2 brevduersom på bestemte tidspunkter skulle sendes hjem med oplysninger om position, haverier osv
1961  Der etableres jollebro ved sydmolen. Klubben får to optimistjolle byggesæt fra Kolds savværk, og de bygges i dagligstuen til det Dolles Bådeværft som efterfølgende skulle nedrives. Klubben får senere yderlig en optimistjolle foræret og de tre både døbes Rip, Rap og Rup som de første klubejede både.
1962  
1963  
1964  
1965  KS indmeldes i DSO og afholder DM for optimistjoller
1966  Indkøb af ledsager båden JolleSkot til træning og stævner, og forældresejladsen JumboCup startes
1967  Christen Kold vinder optimist DM og bliver første klubmedlem som officiel mester
1968  
1969  Afholder DM for folkebåde med basis på Sydstranden (bureau, festtelt osv). Første Havnefest afholdes sammen med Roklubben og fiskeriforeningen. Klubben præsenterer første udkast til ny marian.
1970  
1971  Medlemstallet er nu 271 og klubben køber 2 Monark 606 til junior sejlerskolen
1972  Bygning af ny marina vedtages og de 4 Dæmpa kontorpavilloner opstilles som det klubhus der stadig eksisterer mange år efter og mange ombygninger efter
1973  26, maj indvies den nye marina
1974  Første klubblad udgives. Der er nu 400 medlemmer og stort arbejdspres på bestyrelsen. Klubben omorganisres til forretningsudvalg og repræsentantskab sammensat af mange aktivitetsudvalg. Denne basis organisation var meget levedygtig og princippet er ikke ændret siden.
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991

 Vinteraktivitet hovmesterfisketur med TUT, rafleturnering og familietur til Gelting. Juniorhuset bygges, Albani matchrace,. JNOM for Opti og Europe med camping på savværksgrunden, hovmestercup og Havfruecup, 22 klassebåde og 60 kølbåde til aftensejladserne. Jolle klubmester Otto “slævesko” Nielsen,. Cabaret i eget telt vækker debat om klubliv.

1992 600 medlemmer, Leif “havnefoged” Larsen stopper og John Hakmann tiltræder. Hovmester fisketur TUT og Gelting udflugt traditionen fortsætter, Holmegaard platte nr 20 ophænges (skænket af H.C.Guldager) i klubhuset. OL-solingen Morten Henriksen med Jan og Per Eli Andersen kæmper for pladsen, men det blev Jesper Bank der kom afsted. 120 fremmødte til generalforsamlingen blev lovet et masteskur klar næste år. De mange medlemmer drøftede klubben, klubhuset og ønskerne til det.
1993  Klublivsdebatten fortsætter og ender blandt andet med forslag til ændringer i klubhus. Der optages video fra fokebådsejladserne, men det vides ikke hvor filmen er nu.Guldpokal med 72 både afviklet i Kerteminde for 4 gang samt DM i optimist holdsejlads
1994  Albani fonden skænker klubben en Snipe jolle til ungdomsafdelingen, OPI-CUP afviklet med 260 deltagere heraf 48 tyske, Jonas Warer vandt A-sejler, Match-race har i flere år været voksende med eget udvalg.og Business Cup. 16 laserjoller deltager i klubaften sejladserne
1995  
1996  
1997  50. års jubilæum 7. dec, festligholdes til foråret
1998 Jubilæumsfest 28. marts. Der oprettes ungdomsfond med 80.000 kr fra jubilæumsmidler. Som udløber af forbedringer efter stormskaderne bliver der etableret tværbroer for enden af bro 4 og 4 til dæmpning af bølger som slår over molen.2 ton kranen til trailer kølbåde. Finnn Nielsen udnævnes til æresmedlem (nr 3 eller 4). Kerteminde Sejlklubs Venner stiftes 2. april
1999 Hovmester Helge og Ditte afløses af Marianne Skovsted. Klubben etablerer officielt første hjemmeside i en økonomisk trængt periode.
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017 70 års jubilæum, Folkebåd 75 år jubilæumssstævne på 60 års dagen for klubben første kapsejlads.
2018  
2019  
2020  
2021  
2022 75. års jubilæum 9. december

 

Kongerækken, med personer

Æresmedlemmer

1950 Arne Rasmussen
1976 Henning Wind-Hansen
1989 Hervig Bach
1998 Finn Nielsen
2004 Simon Riber Kristensen

Formænd

1947-1949 Arne Rasmussen
1949-1952 Henning Dreier
1952-1953 Baltsar Nielsen
1953-1961 E. Kieler Petersen
1961-1964 Otto Nielsen
1964-1967 Henning Wind-Hansen
1967-1969 Niels Jørgensen
1969-1976 Henning Wind-Hansen
1976-1980 Jørgen Skaadstrup Jørgensen
1980-1983 Klaus Kold
1983-1990 Finn Nielsen
1990-1993 Karsten Koch
1993-1998 Gorm Larsen
1998-1999 Hans Schultz
1999-2000 René Voss
2001-2003 Torben Jørgensen
2003-2010 Peer Schrøder
2010.2012 Dorthe Hindsgaul
2013- Jørgen Larsen
   

Hovmester

1972-1972 Klubhus / restaurant etableres af 4 Dæmpa pavillioner
1973-1978 Karsten Madsen
1979-1979 Tom Haahr
1980-1980 Edith og Charles Laursen
1980-1996 Torben Emil Hansen
1996-1999 Helge og Ditte Jacobsen
1999-2011 Marianne Skovsted
2011-2014 Iben Germundsson og Finn Egebjerg Rasmussen
2014-20.. Mark og Pernille Møller
   
   

Pokalen Årets Sejler

Vandrepokal indstiftet i 1980 af fa, Henning Nielsen til en person, der har ydet en stor uegennyttig indsats for KS eller til en særlig flot præstation påkapsejladsbanen

1980 Aase Sørensen
1981 Erik Andreasen
1982 Finn NIelsen
1983 Berit Spanfelt
1984 Hervig Bach
1985 Peer Kruse
1986 Eivind Fink
1987 Erik Mielow
1988 Tenna Pedersen
1989 Team Fyn
1990 Nils Lykkesborg
1991 Henrik Kold
1992 Aksel Pedersen
1993 Jannie Trier
1994 Elke Spange
1995 Henning Wind-Hansen
1996 Jens Eckardt
1997 Jørgen Holm
1998  Lotte Wibling
1999  Morten Ulrikkeholm
2000  Jørgen Ellekilde
2001  Henrik Boye Petersen
2002  Egon Høeg
2003  Niels Juul Hansen
2004  Christian Stemann Andersen
2005  Dan Anker
2006  Tony Dall
2007  Jens Mohr Ernst
2008  Jens Thurøe
2009  Flemming Kold
2010  Erik Køster
2011  Natascha Saouma Pedersen og Kent Tobiasen
2012  Per Buch
2013  Valdemar K. Fransen
2014  Jørgen Sunke
2015  Kerteminde Sejlsportsliga
2016  Morten H. Grove
2017  Frede Schjerning
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  

 

Dokumenter:

 

Foto

EAogPLETogCM1

 

Guldpokal 1979, Erik Andreasen, Christian Maigaard, Jørgen “plet” Knudsen

hb bureau

 

Hervig Bach i Bureau med højtaler efterretninger til pladsen og publikum

kap64 hwh durck

Aftenkapsejlads banelederholdet 1964