Nyheder

Se også Kerteminde Sejlklubs åbne Facebook gruppe → visning

Herunder nyhedsopslag på hjemmesiden, vist kronologisk for alle grupper.

 

SX15 End of Day 1

Udgivet d.23 maj 2015

The races for day one is about to end, and the boats are returning to Harbour after a Day with stable 10 knot but a bit cold Wind from NW.

Result Will be updated and there are also a few photo from a day where

  • we had a race officer welcome

sx15-vel3

  • The Optimist C-sailors came for lunch and joy

sx15c-pause-1 (10)

  • and everybody could leave harbour for sailing in fine ciónditions.

sx15c-pause-1 (6)

 

SX15 næsten slut på dag 1

Udgivet d.23 maj 2015

Dag 1 sejladserne er ved at være slut og bådene på vej ind efter en dag med stabil jævn, og lidt kølig NV vind.

Resultatlisterne opdateres og der er lidt foto fra en dag hvor

  • stævnelederen bød velkommen

sx15-vel3

C-sejlerne var i-land til frokost og lej

sx15c-pause-1 (10)

og alle kunne tage på vandet for at sejle kapsejlads

sx15c-pause-1 (6)

 

Opslag / Note nr.: 5

Udgivet d.23 maj 2015

Område / Area: C

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 21.00

Skippermøde for C-optimist

Der afholdes skippermøde for C-optimist foran sejlsportscentret.:

  • Lørdag kl. 10.00
  • Søndag kl. 8.30

 

Skippers briefing – optimist C

Skippers briefing for C-optimist will be In front of the sailing centre:

  • Saturday at 10.00
  • Sunday at 8.30

sx15-Opslag 5 for print

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 3

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring af sejladsbestemmelser for Laser

Tidsfristen angivet i sejladsbestemmelsernes punkt 13.1 ændres for Laser fra 60 til 90 minutter.

Change to the sailing instructions for Laser

The time limit in SI 14.2 is changed from 60 minutes to 90 minutes for Laser.

 

sx15-Opslag 3 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 4

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: D

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ingen deltagelse af Yngling

På grund af for få tilmeldte aflyses sejladserne for Yngling.

No participation of the Yngling

Due to a too low number of entries, the regatta will be cancelled for Yngling.

 

sx15-Opslag 4 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 1

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: B + E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

Ændring af baneområde for Zoom 8 og ændring af baneskitser for bane B og E

Efter anmodning fra DZA sejler Zoom 8 på bane B i stedet for bane E. Baneskitserne for de to baner samt kort over kapsejladsområderne ændres til vedlagte.

Change of race area for Zoom 8 and change of course configuration for race areas B and E

Following a request from the Danish Zoom 8 Class Association, Zoom 8 will be allocated to race area B in stead of race area E. The course diagrams for the two courses and the map of racing areas will be changed to those attached.

 

Se details and pictures in PDF version

sx15-Opslag 1  PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 2

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: A

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring til sejladsbestemmelser for A-optimist

Sejladsbestemmelsernes punkt 5.1 ændres til:

Klasse                Max antal sejladser i alt     Max antal sejladser pr dag

A-optimist                       8                                    4

————-

This note corrects an error in the Danish version of the sailing instructions. This does not affect the English version.

 

sx15-Opslag 2 PDf for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Fayard Cup afslutning

Udgivet d.20 maj 2015

Folkebådene afsluttede deres første månedsopgør, Fayard-Cup, med 14 både på banen og i smukt forårslys.

Resultatet blev at Flemming Palm i 850 Alpi vandt foran Per Buch i 926 Geppeline og med Henrik Kold i 1027 Chess på tredjepladsen tæt efter.

fayard-slut-1142

 

fayard-slut-745

dommer-gaar-iland

Billederne viser 1142 på vej hjem i aftensolen, 745 som ny i årets felt og dommerne der går i land efter veloverstået gerning.

Legeministeren kommer til Sail Extreme

Udgivet d.18 maj 2015

Dansk Sejlunion stiller udstyr og en ’legeminister’ til rådighed under TORM Junior Grandprix  i Kerteminde Sejlklub.  Legeministeren tilbyder en tur på stand-up-paddle og/eller i en Sit-on-top kajak lørdag den 23. og søndag den 24. maj. 

Legeministeren viser hvordan en stand up paddle og en sit on top kajak bruges, og derefter er der fri leg i havnebassinet under opsyn og vejledning fra legeministeren.

Ideen med arrangementet er at interesserede voksne og børn der er på Kerteminde Marina de pågældende dage skal have et tilbud om at komme en tur på vandet.

Alle er velkommen til at komme og prøve.

legeministers

Weekendtur til Agersø og Lundeborg

Udgivet d.14 maj 2015

Weekendtur til Agersø og Lundeborg d. (14.)-15.-16.-17.

Weekendens tur går til Agersø og Lundeborg. De sejlere der starter torsdag mødes ved klubhuset kl. 9.30 og aftaler om turen går direkte til Agersø, eller om der skal en ekstra havn på turlisten inden Agersø.

Fredag er der afsejling kl.10.00 fra Kerteminde og moleøl og grilloptænding sidst på eftermiddagen på Agersø. Lørdag sejler vi til Lundeborg og håber på godt vejr til endnu en grillaften.

Man er selvfølgelig velkommen til at støde til, på et hvilket som helst tidspunkt på turen. Vi håber at rigtig mange vil deltage :-)

Hvis der er spørgsmål så ring eller sms til Thomas på 23372370.

Sejlerhilsen Turudvalget

Sailextreme Sponsors

Udgivet d.13 maj 2015

Sail Extreme is proud to present this year’s total sponsor list.

Again this year, many prizes for the starting dinghies all supplied by our good local partners and the leading Danish dinghy specialists.

This year, Sail Extreme prizes and sponsor gifts valuesr more than 50.000 DKK so hang loose .

It becomes Sail Extreme!

sx15-spons-overblik

Saiextreme Sponsorer

Udgivet d.13 maj 2015

Sail Extreme er stolt af at kunne præsenterer dette års samlede sponsor oversigt.

Igen i år er der mange præmier til de startende joller som alle leveres af vores gode lokale samarbejdspartnere samt de førende danske jollespecialister.

I år er der Sail Extreme præmier og sponsorgaver for over 50.000kr – så spænd hængestropperne og gi´den gas på vandet.

Det bliver Sail Extreme!

sx15-spons-overblik

Sailextreme, tidsfrist forlænget

Udgivet d.08 maj 2015

Der er sejladsstævner inklusiv Torm Grand Prix i Vallensbæk i denne weekend hvor sejlere mødes.

Vi har derfor besluttet at rykke fristen for tilmelding til dagen efter weekendens sejladser.

Den nye frist for deltagelse uden ekstra gebyr er derfor kl 18 mandag den 11. maj 2015.

Sailextreme, Entry deadline extended

Udgivet d.08 maj 2015

In Denmark, as well as in Germany, there are major sailing events this weekend where sailors meet with focus on sailing.

We have therefore decided to extend the deadline for registration to the day after this weekend.
The
new deadline for participation at no extra charge is Monday, May 11, 2015 at 6 PM

Sailextreme Entry deadline

Udgivet d.07 maj 2015

Please notice the may 8th  deadline for entry as mentioned in NoR

Entry after the time limit is possible, but the entry fee will be higher.

Support the organizer by entry before deadline, and save the money.

 

Best regards

Sailxtreme Organizers

info@sailextreme.dk

4-SW-burgee-SX