Nyheder

Se også Kerteminde Sejlklubs åbne Facebook gruppe → visning

Herunder nyhedsopslag på hjemmesiden, vist kronologisk for alle grupper.

 

Kapsejlads 2019 tilmelding

Udgivet d.05 dec 2018

Pludselig er vi om kort tid fremme ved år 2019, og dermed tid til at udvælge hvilke sejladser man vil deltage i.

Der er netop kommet besked om, at der er åbnet for tilmelding til ⇒ Palma Superyacht i juni 2019

Som de så smukt skriver: Those in need of inspiration are invited to view the video at: ⇒ https://youtu.be/381-D_E-So8

Fra invitationsmail

Superyacht invitations billede

gaster

lånt situationsbillede fra hjemmesiden som der henvises til . Skulle man få lyst til en gaste plads, ser det ud til at alt er optaget

Hvis superyachtcup ikke er realistisk for dig, trods muligheden for at tilmelde små både på 24-40 m for blot 6000 euro i startgebyr (plus 800 euro til landstrøm og affald, samt 500 euro som “frivilligt” charity bidrag), så er meldingen og video måske alligevel inspirende for tilmelding til de mere realistiske sejladser.

Du kan finde kapsejladskalendere flere steder (og løbende opdateret), fx på

Flere ? skrives ind i dette opslag efterhånden som listerne dukker op. Der kan også være enkelte danske stævne der ligesom Superyacht sender reminder ud til tidligere års deltagere. Modtager du en sådan, og synes beskeden skal videre til andre klubmedlemmer, så send den til hjemmesiden (mailadressen findes her)

Aftensejladserne som klubsejladser annonceres senere når udval´gene har fastlagt datoer, men forventning er at der også i 2019 vil være pigesejlads om mandagen, DH-kølbåde ogm tirsdage, klassebåde (folkebåde) om onsdagen og jolle sejlads torsdage

 

Med ønsket om en god 2019 sæson

 

PS

Hvis den lille apetizer film giver lyst til mere Palma sejlsport, kan der evt kigges på kapsejlads i J.class på https://www.youtube.com/watch?v=j8w6AL_VlAs som fint viser, at det er ikke mængden af både der altid er vigtigst for oplevelsen. (beklager reklamer og lyd, men svært at undgå)

Sysle aften 2018-19

Udgivet d.02 dec 2018

Vinterens Sysleaftner i Søsportscentret

Kære Medlemmer af sejlklubben

Tirsdag den 4. og 18. december kl. 19 -21 holder vi Sysleaften i Søsportscentret.

Her er det muligt, at lære at anvende vores symaskine, reparere sejl m.m

 

Vel mødt

Venlig hilsen

Pernille

PS Husk symaskine fra 2017/18, se vejledning

Symaskine vejledning

VHF / SRC kursus 2019 januar

Udgivet d.29 nov 2018

Kerteminde Sejlerskole afholder VHF / SRC Kursus.

Kurset afholdes over 5 Torsdage, med prøve den 5 Torsdag.
Kurset starter den. 3 Januar og følgende Torsdage:
Torsdag den. 10 Januar/17 Januar/24 Januar/ prøve formentlig den 31 Januar.

Pris for kurset er 1000 Kr. inkl. Bøger.
Tilmelding inden jul til : dananker (a) nielsen.mail.dk

Med venlig hilsen.
Steen

Klubaften opfordring

Udgivet d.27 nov 2018

Kære Klubmedlem

Så er der ved at være tomt ude på bugten og de fleste af bådene er på land.

For at sejlklubslivet ikke skal gå helt i vinterhi vil vi gerne ligesom sidste vinter arrangere et par klubaftener, hvor vi kan høre om nogle dejlige sejlerferie oplevelser, anekdoter eller andre emner af mere praktisk karakter, som omhandler fx båd, sejlads, motor, osmose, splejsning, vejr eller andet .

Klubaftenerne kunne eksempelvis foregå nogle tirsdage i januar og februar 2019.

Vi er derfor meget interesserede i at høre lige netop fra dig, der har haft en uforglemmelig sommertogt . Eller fra dig, der har lært rigtig meget på den hårde måde. Eller fra dig, der har kastet sig ud i noget nyt og gerne vil have flere tips. Eller fra dig, der har været rigtig langt væk. Eller fra dig, der har sejlet rundt i det sydfynske øhav – igen.

Oplægget skal vare ca en time plus det løse med efterfølgende tid til snak. Hvis det lyder af skræmmende lang tid kunne man også fx holde et oplæg en halv time, hvorefter en anden kan tage den anden halvdel af aftenen.

Kom frit frem med dit forslag og giv gerne snarest mulig besked til mig på mail sabine.gill (a) syd.dk, (udskit (a) med et @), så vil jeg forsøge at koordinere datoer.

Sejlerhilsen fra
Sabine

AIS og VHF, et praktisk eksempel

Udgivet d.15 nov 2018

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med tankskipet Sola.

I avisen Verdens Gang kan man følge turen på AIS plotter og samtalerne melem VTS overvågningen og skibene på VHF se ⇒ avisen og video

(PS der er både reklamer og lyd som man må tage med, eller skrue lidt ned for)

Blot som illustration af profesionelle bådførers VHF.kontrol.

   

gnfs-2018 beretning

Udgivet d.14 nov 2018

Generalforsamling i Kerteminde Sejlklub, efterår 2018

Formanden Jørgen Larsen (tv) og Dirigenten Lars Haagen Hansen (th) klar til start

Årets efterårsgeneralforsamling forløb helt stille og roligt. Humøret var højt fra starten, godt hjulpet på vej af en næsten overstadig formand som jo bare skulle have den sidste Generalforsamling overstået inden han gik på formandspension – troede vi –

Som aftenen skred frem, viste det sig, at det ikke havde været muligt at finde en afløser for Jørgen. Gudskelov har Dorrit så stort et hjerte for Kerteminde Sejlklub, at hun lod ham tage en sæson mere. Med mange forbehold; nu skal han kun være formand, og ikke passe alt det der lige falder for og alt det der ikke lige er andre der vil tage sig af.

Niels Peter Raun (tv) modtager 50 års jubilæumsnål og lykønskning fra Jørgen Larsen (th)

Der blev skiftet ud på flere poster, og heldigvis lykkedes det at besætte de fleste poster. Der blev uddelt årsnåle, og vi fik kåret ”årets sejler”. Meget overraskende for Jørgen Larsen, faldt valget på ham for den helt utrolige indsats han har ydet for klubben og dens anseelse ude i verden.

Jørgen Larsen (th) modtager Henning Nielsens vandrepokal som årets sejler, Overrækkes af Carsten Wagner (tv)

Tak Jørgen – du kan ikke roses nok for din indsats, og for at du hjælper KS endnu et år på formandsposten.

Frede

 

PS Officielt referat følger og placeres på dokument arkivet i medlemssystemet (red.)

Kyst oprydning

Udgivet d.08 nov 2018

Så har de første været en tur på kysten medbringende sække til affald.

Det er blevet til en skønsom samling af stort og småt, dog især meget store plastik emner såsom kasser, tovværk og dunke.

Det blev så meget at der var en trailer til genbrugspladsen.

Hvis du har lyst og mulighed for at bidrage kan du hente affaldsække i klubhuset Marinavejen 6. Sækkene kan afleveres ved kommunale affaldsstativer og affaldscontainerne på havnen. Du kan også bare lade den stå på stranden og give besked til natursejlerne ( se Tursejlads–> Natursejlads ) Det kan nemt blive for meget at tage hjem på cykel eller til fods.

Mindeord, Henning

Udgivet d.03 nov 2018

Et fyrtårn er forsvundet under horisonten.

Det er fascinerende at sejle om natten. En lysbøje dukker op forude, man passerer den på klos hold, og den forsvinder agter ude. Man får bekræftet, at jorden er rund, men det er også en påmindelse om, at livet begynder, det når højdepunktet – og forsvinder.

Det er trist, at Henning Wind-Hansen nu er under horisonten.

Henning Wind gjorde en imponerende indsats inden for sejlsporten.

Han fik første gang kontakt med Kerteminde Sejlklub i 1964 i forbindelse med klubbens generalforsamling og blev valgt til bestyrelsen. På det følgende bestyrelsesmøde blev Henning valgt som formand. Tre af de øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke myndige endnu. Henning har sammenlagt været i klubbens ledelse i ca. 30 år, heraf 10 år som formand.

Lystsejlernes forhold ved fiskerihavnen var efterhånden blevet særdeles utilfredsstillende på grund af den store tilgang af nye sejlere. Derfor nedsatte sejlklubben i efteråret 1970 et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at bygge en ny lystbådehavn.

Henning blev formand for udvalget, der i vinteren 1970-71 holdt adskillige møder med daværende borgmester, kammerherre Hans Iuel, og især med stadsingeniør S. H. Carlsen. Da man havde undersøgt tre muligheder for placering af havnen, var man ved at give op, fordi det ikke var muligt at få tilstrækkeligt landareal til bådene om vinteren. Så fik stadsingeniør Carlsen ideen til at skaffe plads til bådene ved at indvinde areal fra søterritoriet. Det blev til marinaen, som vi kender den i dag, med det uundværlige landareal.

Da Henning var blevet formand, gik han målrettet i gang med at gøre sejlklubben tidssvarende. Der blev arrangeret stævner med deltagere fra hele landet, fra Tyskland og fra de nordiske lande. Der blev oprettet sejlerskoler for både juniorer og seniorer. Man startede navigationsundervisning og meget andet, og administrationen af klubben blev lagt om. Man uddelegerede opgaver til en større kreds af klubbens medlemmer, hvilket indebar en øget interesse for klubben og klublivet.

Hennings indsats i Kerteminde rygtedes ude i landet, og derfor blev han indvalgt i bestyrelsen for Dansk Sejlunion, hvor han sad i en årrække. Han var med til at repræsentere dansk sejlsport i Sverige og Norge, og han var gæst, da Majestæten inviterede udvalgte sejlere til frokost på slottet i Oslo. I 1972 blev han udpeget til at være holdleder for de danske sejlere ved de Olympiske Lege, der for sejlernes vedkommende afvikledes i Kiel.

Allerede inden lystbådehavnen blev flyttet, fik sejlklubben en henvendelse fra Berliner Yacht Club, der ønskede at samarbejde med vores klub. Også her var Henning drivkraften, og kontakten med BYC varede i mange år.

For fem år siden hædrede Berliner Yacht Club Henning ved på en ny kapsejladspokal, en sølv thekande fra 1830, at indgravere blandt andet: ”BYC´s alte Freund HENNING WIND-HANSEN”.

Dansk forening for ældre lystfartøjer, ”De fæle”, havde også stor gavn af Hennings initiativ og ihærdighed. Han var formand i et par perioder.

Han havde tilladelse til at føre Kvindelig Sejlklubs stander lige under KS-standeren.

Henning gjorde også en indsats i Kerteminde Sejlklubs Venner, hvor han beklædte formandsposten i adskillige perioder.

Kerteminde Sejlklub påskønnede Hennings store indsats ved at udnævne ham til æresmedlem.

Vore tanker går til Hanne, og til Hennings øvrige familie.

Æret være Henning Wind-Hansens minde.

 

På Kerteminde Sejlklubs vegne

Hervig Bach og Simon Riber Kristensen

 

 


Download til udskrift
hwh-mindeord

Generalforsamling, forslag

Udgivet d.02 nov 2018

Der er modtaget følgende forslag til generalforsamlingen:

Forslag 1:
Forslag vedrørende seniorkontingent ved forslagsstiller Claus Hamdrup

Emne: Senior medlemsskab

Til behandlig på generalforsamlingen november 2018.

Forslag vedrørende senior medlemskab.
Det går ud på følgende. Ændring af nuværende praksis, hvor man kan blive seniormedlen når man fylder 70 år og ikke har båd.

Forslaget går ud på følgende:

Medlemmer af KS kan overgå til seniormedlemsskab fra 1 januar i det år som de kan få / oppebære folkepension. Det kan/vil være gældende for alle medlemmer med og uden båd. Hvis medlemmet ønsker det.

Kontingentet skal være svarende til juniorkontingent. Eller representantskabet kan fastsætte et mindre kontingent, hvis representantskabet ønsker det, som medlemmer af KS, kan med den nuværende ordning.

Hvorfor:
Da man ikke i KS har mulighed for at blive passivt medlem, har jeg erfaret at flere tidligere medlemmer som stadig har båd, ikke er medlem af KS. I mange andre klubber holder man medlemmerne ved at tilbyde passivt medlemskab.
Når man går på pension, så er det med lavere indtægt, så ser man på om man kan reducere udgifterne, dette går bl.a. ud over diverse medlemskaber.

Med sejlerhilsen
Claus Handrup

Note:

Forslaget modtaget i repræsentantskabet 22. okt 2018
Forslaget er offentliggjort på hjemmesiden 2. nov 2018

Download tekst til udskrift ⇓ gnfs18h2-forslag-claus-hamdrup-seniorkontingent


Henning Wind-Hansen

Udgivet d.28 okt 2018

Det er med stor sorg, at jeg skal meddele, at mangeårig medlem og æresmedlem af Kerteminde Sejlklub, Henning Wind-Hansen døde i morges, søndag den 28. Oktober 2018. i fredelige og rolige omgivelser.

Vores tanker går nu til Hanne og familien.

Æret være Hennings minde.

 

Jørgen Larsen
Kerteminde Sejlklub

 

Klar kyst

Udgivet d.28 okt 2018

Ved standerstrygningen blev der fortalt om en plan for at klubben og medlemmerne hjælper med at holde kysten klar af affald.

Klubben og dens medlemmer opfordres til at gøre en indsats for at rense kysterne i Kerteminde kommune for plast og hvad der ellers ikke hører til i strandkanten.

Der er oprettet et nyt afsnit på hjemmesiden ⇒ NATURSEJLER som en del af Tursejlere. Den side vil til en start have cirka samme oplysninger som dette opslag, men bliver ajourført løbende, hvad opslaget ikke bliver.Der vil også være facebook opdateringer.

Miljøvogter plastposer og sække kan afhentes i klubhuset (det sorte Marinavejen 6 kontoret). Der er 20 ruller sække og 75 ruller poser til en begyndelse.  Alternativ kan du selv tilmelde på Havmiljøvogter eller se der hvor der er udleveringssteder. Tidligere udsendte Havmiljøvogter poser årligt til alle tilmeldte, men har opgivet dette på grund af åbenlys store porto udgifter. Derfor er der nu lagt poser i klubben så der ikke skal sendes enkeltvis til mange.

Miljøministeriet har også en kampagne (se mst.dk ), og klubben vil naturligvis finde en måde at tilslutte og tilpasse sig de forskellige kampagner. Men grundlæggende er dette et lokalt klub og medlemsinitiativ, og ikke tænkt som en del af en kampagne med den ene eller anden tilslutning til organisationer og ministerier.

På klubbens hjemmeside lægges et kort over kyststrækningen, der vil vi markere hvilke strækninger der er renset, så vi ikke går hinanden i bedene. Det finder du under tursejler afsnittet, link dertil følger.

Hvis man møder skrald, der er for stort til at slæbe med selv så gør det synligt, tag et billede af skraldet, samt positionen på Google Maps (evt screen shot), så vil vi afhente det med klubbens jolle.

Billeder og positioner sendes som mail til jens.mohr.ernst {a} gmail.com

Tag gerne noter og billeder om hvad der er samlet ind, så kan vi lave et lille skriv om hvor gode vi er og måske inspirere andre 🙂

Udover google maps kan position også berettes på andre måder:

Mulighed 2.

Strandene har næsten alle et redningsnummer se https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere eller mere oprindeligt http://www.redningsnummer.dk/#strandnrredningsnr

Måske er det praktisk / enkelt for dig at bruge de numre. Kan selv opfinde noget der dækker et mellemrum , fx at Nordskovs Enge ligger mellem 345 og 350 og derfor kan gives nr 346 eller 347 . Stavrehoved ligger mellem 367 og 360 og kan passende kaldes 363. Kortet færdiggøres med redningsnumre på inklusiv vores egne. Der er den lille ekstragevinst med denne mulighed, at sterdsangivelsen (redningnumre) kan bruges hvis der skal anmeldes til myndigheder eller søredning.

Mulighed 3.

Tænd for Keepsailing hvis du er tilmeldt der (se beskrivelse i tursejlerafsnit) og tag et foto som så vil blive vist på rutekortet.

 

De mange muligheder er ikke for at forvirre, men for at sige at enhver form for stedsangivelse modtages og kan bruges, Det bliver omformet og vist på fælles kortet ovenfor, så vi har en registrering.

Bonusinfo: Kortet viser også hvor det er værd at gå tur hvis man ikke vil ærgres over snavs og affald.

 

 

Slut sæson 2018

Udgivet d.28 okt 2018

Standernedhaling 27 oktober 2018

En fugtig og temmelig kold affære hvor Formanden flere gange blev opfordret til at skynde sig med talen. Han fulgte opfordringerne og sprang flere afsnit over. Det hele endte med at han faktisk glemte hvorfor vi var kommet og jeg hørte at flere af de kuldskære indendøre spurgte hvorfor der ikke blev råbt Hurra for klubben. Måske skulle de have bevæget sig ud for at hjælpe med til at huske det hele.

Standeren kom ned i fin stil og alle spurtede til baren for at få afsluttet sæsonen på  bedst mulig vis.

Frede

Generalforsamling Indkaldelse

Udgivet d.17 okt 2018

Der indkaldes hermed til Kerteminde Sejlklub efterårsgeneralforsamling i Klubhuset/Restaurant Marinavejen 2, 5300 Kerteminde, tirsdag 13. november 2018 kl 19.30 med dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 30.9.18.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af klubbens formand.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag bliver ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside. (se indkomne forslag)

Uddeling af årsnåle.

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften, for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november.

Sociale Netværk

Udgivet d.03 okt 2018

Der er en række grupper på diverse sociale neværk (Facebook, Instagram, Twitter, osv), som er forbundet til Kerteminde Sejlklub mere eller mindre formelt og kendt.

Hidtil har det været forsøgt at vise aktiviteten i de kendte grupper på hjemmesiden, men efter GDPR og deraf følgende begrænsninger på adgangen udefra, har det været vanskeligt at få disse visninger til at fungere tilfredsstillende. Fornylig er nogle funktioner også lukket af sikkerhedsmæssige årsager.

Funktioner til visning af sociale netværk lukkes derfor på hjemmesiden. Når og hvis det teknisk og formelt stabiliseres vil visningen blive genoptaget, efter at gruppernes ejerskab og tilknytning til klubben er vurderet. .

Der kan i en periode forekomme sider og opslag med henvisninger (typisk til Fakebook) som fejlmelder. Disse fjernes i løbet af denne uge. Hvis du derefter støder på en fejlende henvisning må du gerne give besked til IT-og Hjemmesidegruppen .

Afriggerfest

Udgivet d.20 sep 2018

Kære medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

I mange år har der været tradition for, at vi i forbindelse med årets afrigger sejlads også om aften afholdt en afriggerfest.

De seneste par år har vi oplevet, at interessen for at deltage i festen knap har været så stor, så derfor har udvalgene for aften-sejladserne, samt formanden som de seneste år har arrangeret festen, besluttet at vi i år afprøver et nyt koncept.

I forbindelse med afrigger sejladsens ”tredje halvleg”, udvider vi arrangement til også at være overrækkelse af årets pokaler, og der vil være moleøl til alle fremmødte.

Det vil endvidere være mulighed for at købe grillpølser eller selv medbringe noget til grillen.

Så derfor, mød frem, lørdag den 6. oktober, vi forventer at der er uddeling af præmier kl. ca. 17.30.

Alle medlemmer er selvfølgelig mere end velkommen til at deltage i Afrigger sejladsen først på dagen. Læs den tidligere indbydelse.

Venlig hilsen
Jørgen Larsen
Formand Kerteminde Sejlklub

Marinaplaner

Udgivet d.20 sep 2018

Kerteminde Byråd har ved Mijø- Natur og Teknikudvalgets møde den 4. september 2018 behandlet et forslag om etapevis udvikling af Kerteminde Marina.

Mødets dagsordentekst for pkt 110 inklusiv bilag ses sammen med referatet på Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder

Meget summarisk anbefaler teksten at den etapevise udvikling bør ske i 2 etaper der finansieres via lånoptagelse og øgede takstindtægter

 • Etape 1
  • Udskiftning af østlige mole så den lægges i forlængelse af bananen og omdanner den sydlige udsejling til et nyt havnebassin med plads til ca 60 både i størrelsen 45 fod. Molen forhøjes fra knap 1,30 m til kote 2,25 m (modsat havneplan-2017 der var kote 3,00 m) og udføres så der er adgang på eller langs molen. I det store og hele svarer denne etape til det forslag sejlklubben har afleveret og beskrevet i klubbladet. Prisoverslag ca 16 mill kr.
 • Etape 2
  • Realiserer vandbaserede dele af den foreliggende marinaudviklingsplan med udvikling af bassinet og vandpromenade med nye flydebroer, ramper, udsigtsplatforme, slæbesteder samt gennemsejling langs kajen med kanoer, kajakker og små fartøjer. Anden etape inkluderer også etablering af uspecifiseret opfyld ud for Nordre Havnekaj. I det store og hele svarer anden etape til 2017-marinaplanen fra Sunke.Prisoverslag ca 32 mill kr, (ses som delområde 3 allersidst i ⇒ Havneplan 2017)

Der er mange detaljer inklusiv finansierings eksempler, som kan læses i dagsordenteksten og i tidligere offentliggjorte men ikk egennemførte havne- og marinaplaner.

Direktionen indstillede at der med afsæt i den foreliggende marinaplan igangsættes en etapevis udvikling af marinaen, startende med etape 1.

 • anlægsprojektet indgår i budgetprocessen for 2019-2022
 • der udarbejdes en finansieringsmodel, hvori udviklingen af etape 1 finansieres ved hjælp af lånoptagelse, hvor renter og afdrag finansieres via takstforhøjelser og indtægter for nyetablerede vandpladser
 • administrationen – med inddragelse af borgere og brugere – bemyndiges til, i løbet af det næste halve år, at udarbejde et konkret projekt i forhold til etape 1 – herunder konkretisering af myndighedsgodkendelser, anlægsfase, finansiering, tid- og procesplan samt omfang af borger og brugerinddragelse

Indstillingen blev anbefalet.

Sagen er derefter behandlet på Økonomiudvalgets møde 12 sept 2018 pkt 128 (Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder) med resultatet: ” Godkendt, idet der allerede nu ansøges om tilladelse til opfyld ved Ndr. Havnekaj. Gruppe B og Ø stemmer imod.”.

Det betyder at

 • vi kan forvente marinaen ændres og udvides i perioden 2019-20 og at det stort set sker efter tankerne bag den model som Sejlklubben og repræsentantskabet har tiltrådt og som har været præsenteret i klubbladet (se blad 2 2018 på → Klubbladet-udgivelser eller direkte ⇒ Blad 2018-2 på Issuu )
 • sejlklubben og andre af marinaens brugere frem til foråret 2019 indgår i udarbejdelsen af et konkret etape 1 projekt.
 • sagen på en eller anden måde vil indgå i efterårsgeneralforsamlingen eller formøder til generalforsamlingen.. Hvordan og i hvilket omfang vil der blive orienteret om inden den tid.

Illustrationer og dokumenter:

 • Indtegnet principskitse af moleflytning

 • Indtegnet principskitse med nye bådpladser og evt servicekaj

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentar sendes de til formanden Jørgen Larsen.

 

Venlig hilsen

Marina Arbejdsgruppe ved

Jørgen Larsen, Niels Juul Hansen, Jørgen Holm og Simon Riber

 

PS

På samme MNT-møde behandlende man også pkt 116 som var en pulje til undersøgelser ved flytning af busterminal (til vinteropbevaringspladsen).

For god ordens skyld skal det bemærkes, at sejlklubben er ikke er inddraget heri, og at klubbens holdning er uændret, nemlig at marinaen udgør en helhed bestående af vand- og landarealer. Reduktion af landarealer eller flytning af vinteropbevaring vil efter sejlklubbens opfattelse have stor negativ indflydelse på marinaen, og specielt harmonerer frasalg af lanopbevaringsarealer meget dårligt med planer om udvidelser af vandpladser, og med de stadige og naturlige tilgange af nye bebyggelser og funktioner på vinterpladsen (autocampere, kajakhoteller osv)

Romsøtur i fare??

Udgivet d.07 sep 2018

Som det ser ud nu, kommer rigtig meget vind i morgen. Hvis vi ikke kan sejle til Romsø, kan vi – som Niels Juul forslår – tage bilen til Fyns Hoved, og lave en tur der istedet. Vi mødes under alle omstændigheder ved klubhuset kl. 10

Forpagter Annonce

Udgivet d.07 sep 2018

Kerteminde Sejlklub søger ny forpagter til ”Restaurant Kerteminde Sejlklub.”

Forpagtningen er ledig fra 1. januar 2019.

Restauranten ligger med en skøn udsigt over Kerteminde Marina.

Drømmer du om at servere Stjerneskud m.m. for sejlere, så send en ansøgning pr. mail til klubhus@kerteminde-sejlklub snarest og senest den 21. september.

Venlig Hilsen

KERTEMINDE SEJLKLUB
RESTAURANT KERTEMINDE SEJLKLUB.

Download annoncen til udskrift ⇓ KS-forpagterAnnonce 2018

Afriggersejlads

Udgivet d.07 sep 2018

Som nyt i år vil vi inviterer til H-båds race. Lørdag den. 6 Oktober 2018.

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe m/brød.

Under morgenkaffen vil der være skippermøde, hvor der er info om løbet og regler.
Flight skemaet vil blive præsenteret.
Der sejles 2 indledende sejladser for hvert hold (6 hold af gangen, hvis der bliver 18 hold som max)
De 6 bedste hold går i et finale race senere på dagen.
Der sejles ca. 3-4 sejladser.
Der sejles efter ISAF. Simple regler for kapsejlads.
Der sejles på en lille op og ned bane, løbstid ca. 20 -30 min.

I skal bare komme med et hold max. 4 personer (bedst 3 personer)
Hvis man ikke er på noget hold så meld tilbage så sætter vi nogen sammen, så man kan komme med.

Når finale race er sejlet vil der være mole øl og præmier.

Dette skulle gerne være en ny og sjov måde at lave afrigger sejlads på.
Tilmelding kan ske til Steen A Frederiksen steen@s-a-f.dk 50703778

Vi i sejlerskolen glæder os til denne dag, hvor det ikke er måltal og hvad båd man sejler i, men de som sejler!

Med venlig hilsen.

Steen Asger Frederiksen
Kerteminde Sejlerskole

Download plakat til udskrift ⇓ KS2018-afriggersejlads-annonce

Tilføjelse 17. sept 2018

Kære medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

I mange år har der været tradition for, at vi i forbindelse med årets afrigger sejlads også om aften afholdt en afriggerfest.

De seneste par år har vi oplevet, at interessen for at deltage i festen knap har været så stor, så derfor har udvalgene for aften-sejladserne, samt formanden som de seneste år har arrangeret festen, besluttet at vi i år afprøver et nyt koncept.

I forbindelse med afrigger sejladsens ”tredje halvleg”, udvider vi arrangement til også at være overrækkelse af årets pokaler og der vil være mole øl til alle fremmødte.

Det vil endvidere være mulighed for at købe grillpølser eller selv medbringe noget til grillen.

Så derfor, mød frem, lørdag den 6. oktober, vi forventer at der er uddeling af præmier kl. ca. 17.30.

Alle medlemmer er selvfølgelig mere end velkommen til at deltage i Afrigger sejladsen først på dagen. Læs den medfremsendte indbydelse.

 

Venlig hilsen

Jørgen Larsen

Formand Kerteminde Sejlklub

Romsø-tur lørdag d. 8. september

Udgivet d.02 sep 2018

Tag med til Romsø på lørdag.Vi mødes kl. 10 ved klubhuset og aftaler nærmere vedr. fordeling i bådene, landgang mv. Sejlklubbens venner er inviteret med denne dag, så vi håber I vil byde en eller to velkommen på jeres båd. Vi har en af klubbens motorbåde med, som sørger for at vi kan komme i land på Romsø, hvor frokosten kan nydes. Herefter er der “fri leg”, gåtur rundt om øen, badning og lignende…

Ud på eftermiddagen sejler vi tilbage til Kerteminde, hvor der er mulighed for grilloptænding, hvis vejret er til det. Håber at se rigtig mange KS-sejlere.

Hilsen Turudvalget