Nyheder

Se også Kerteminde Sejlklubs åbne Facebook gruppe → visning

Herunder nyhedsopslag på hjemmesiden, vist kronologisk for alle grupper.

 

Sailextreme, Entry deadline extended

Udgivet d.08 maj 2015

In Denmark, as well as in Germany, there are major sailing events this weekend where sailors meet with focus on sailing.

We have therefore decided to extend the deadline for registration to the day after this weekend.
The
new deadline for participation at no extra charge is Monday, May 11, 2015 at 6 PM

Sailextreme Entry deadline

Udgivet d.07 maj 2015

Please notice the may 8th  deadline for entry as mentioned in NoR

Entry after the time limit is possible, but the entry fee will be higher.

Support the organizer by entry before deadline, and save the money.

 

Best regards

Sailxtreme Organizers

info@sailextreme.dk

4-SW-burgee-SX

Klassebåde Resultatlister

Udgivet d.29 apr 2015

Med 14 tilmeldte og 12 både på startlinien er Folkebådssejladser kommet godt igang for 2015.

Resultatlisterne er ændret en smule i forhold til 2014, idet der kun vises den samlede stilling efter dagens sejladser. Tidligere kunne man gå tilbage i kalenderen og se den samlede stilling efter hver enkelt sejladsdag.

Resultatlisterne ses således altid på klassebådssiden

5-pige-2

 

Folkebåde sæsonstart

Udgivet d.18 apr 2015

Standeren er hejst og 22. april starter folkebådene også på en ny sæson.

Resultater og deltagerlister kommer her på hjemmesiden hvorfra tilmelding også kan ske.

Husk at tilmelding og betaling af startgebyr er en forudsætning for at deltage.

På dommerbåden sker der udskiftninger, idet Jørgen Puck har besluttet at stoppe. Tak til Jørgen for hjælpen gennem årene. Endvidere vil Frede gå på nedtrapning i løbet af sæsonen, men Hans Jørgen Ellekilde og Jørgen Danielsen har sagt ja til at påtage sig dommerhvervet, så tag godt imod dem.

Venlig hilsen og med ønsket om en god sæson.

Per Buch

DH aftensejladser

Udgivet d.12 apr 2015

Kølbådssæsonen starter på næste tirsdag d. 21/4. (se www.ks-f.dk )

NYT TILTAG – Store både starter først, kl. 19.00

I 2015 prøver vi med at starte de store både først, så de kan få en god lang sejlads. Sig det videre…

De små både starter kl. 19.10, og forhåbentligt mødes vi allesammen i klubhuset. Sig det videre…

“S”-mærket har fået en ny placering, så gå ind på kølbådssiden og hent det nye banekort:

Find det her:
www.ks-f.dk > Kølbådene > På banen > Banekort 2015 (klik-link)

Eller  Hent KS Kølbåds Banekort 2015

Kapsejladslicens

Udgivet d.24 mar 2015

Det er nu tiden hvor kapsejladslicensen skal fornyes for sæson 2015.

Sejlunionen har sendt påmindelse ud til alle der er registret, men fornyelsen eller oprettelsen gælder også ved nyt ejerskab.

Kapsejladslicensen er den et-årige afgift til Dansk Sejlunion som gør det krævede målebrev eller klassebevis gyldigt til kapsejlads. Det er en forudsætning for gyldig deltagelse i kapsejladsen og kan kontrolleres på websejler inden kapsejladserne starter.

Du kan læse meget mere om dette hos Dansk Sejlunion

kapsejladslicens

Sejlunion Generalforsamling

Udgivet d.20 mar 2015

Dansk Sejlunion afholder generalforsamling på Bygholm Parkhotel i Horsens 21. marts 2015

Det er sejlklubberne der er sejlunionens medlemmer, og Kerteminde Sejlklubs bestyrelse deltager i generalforsamlingen.

Læs årsberetning og andet på Sejlsport

“Andet” er fx kandidater til DS-bestyrelsen, hvor Jørgen Larsen, Kerteminde Sejlklub var indstillet og blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem..

Følg forløbet  på Sejlsport

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV

Nye ungdomssejlere

Udgivet d.20 mar 2015
Nye sejlere:
Oplevelser på havet… BLIV SEJLER I 2015
Intro-aften torsdag den 9. april kl. 19.00 i Søsportscenteret, Marinavejen 6 i Kerteminde
Intro-eftermiddag i Munkebo Svømmehal søndag den 12. april kl. 15.00
opti-intro-2015

Krabbesejlere

Udgivet d.20 mar 2015

Krabbeklub:

Nyt i 2015 Kerteminde Sejlklub tilbyder noget nyt i år – NEMLIG KRABBEHOLD.

Flyers_krabbe_nye_sejlere_A4_201

For alle børn mellem 5 til 8 år tilbydes en sikker introduktion til havnen, vandet og naturen omkring. Der vil være masser af leg, sjov, udforskning af vand, sand, dyr og meget mere!

Der er Intro-aften torsdag den 9. april kl. 19.00 i Søsportscenteret, Marinavejen 6 i Kerteminde.

krabbeklubben

Tilmelding klassebåd aftensejlads

Udgivet d.20 mar 2015

n-klassebad-1

Sejladsbestemmelser og tilmelding er åbnet . Folkebåd Onsdagssejlads

Endelig ser det forårsagtigt ud, når vi kigger ud på Kertemindebugten. Det markeres med solformørkelse og fejres med åbning for tilmelding.

Sejladserne starter med en trimaften uden dommer og baneudlægning den 15. april.

De gældende sejladser starter ugen efter, den 22. april med Fayard Cup osv.

Som noget nyt i år er der to spor. Vi sejler om at vinde aftensejladserne som vanligt, men klubmesterskabet sejles separat og afgøres i forbindelse med Storebæltsmesterskabet 29-30 august.

Årsagen er bl.a. at Folkebådsklubben har besluttet, at reducere antallet af ranglistestævner og til gengæld bakke de tilbageværende markant op. Storebæltsmesterskabet er fremover ikke et ranglistestævne, men erstattes af Fynske Mesterskaber, som afholdes på skift mellem de to mest aktive folkebådsklubber på fyn, Fåborg og Kerteminde. I 2015 afholder Fåborg Fynske Mesterskab.

Vi må derfor forvente, at der ikke kommer mange udenbys sejlere til Storebæltsmesterskabet. Til gengæld forventer vi alle Kertemindesejlere på banen.

Der er på den måde mulighed for at blive klubmester selvom der ikke deltages i alle aftensejladserne, og klubmesterskabet bliver en stævnebegivenhed ligesom andre mesterskaber.

 

Klassebådsudvalget

v. Per Buch.

 

 

Udflugt til Flensborg.

Udgivet d.16 mar 2015

Udflugt til Flensborg.

Sejlklubbens Venner og Kerteminde Sejlklub arrangerer tur til Flensborg skærtorsdag den 2 april 2015.

Formålet med turen er social hygge krydret med lidt oplevelser, hvor vi besøger Robbe og Berking Yacht Værft.

Det er et ganske særligt værft, med store R og meter-både, gamle og nybyggede imellem hinanden.

an-00020-2                    robbe-spant

Vi har lejet en bus med plads til 50 personer, så når bussen er fyldt op stopper tilmeldingen, så skynd jer at melde til.

Pris pr. person er kr. 250,00 (dækker bus, kaffe og rundstykker m.m.)

Tilmelding senest den 23 marts til:

 • Henning Wind-Hansen, tlf. 20 12 07 01 hwh@stofanet.dk
 • Niels Juul Hansen, tlf. 25 53 06 95 klubhus@kerteminde-sejlklub

Foreløbig tidsplan med ret til ændringer.

 • Afgang fra Kerteminde sejlklubs klubhus kl. 9:00
  Opsamling ved Hotel Scandic Hvidkærvej kl. 9:30
 • Stop undervejs hvor der er kaffe og rundstykker.
 • Ankomst til Flensborg ca. kl. 12:30
 • Der starter vi med at besøge Robbe & Berking Classics Yacht Værft.
  På værftet bygger og restaurerer de klassiske lystbåde.
  Der er arrangeret en rundvisning for os.
 • Efter rundvisning på værftet ca. kl. 13:30 kører vi over på den anden side af havnen, hvor der er mulighed for køb af frokost eller en tur i Flensborg by på egen hånd.
 • På havnen ligger også et værfts museum, hvis man ønsker at se mere af den slags.
 • Vi mødes igen ved bussen kl. 16:30, derfra kører vi til grænsen, hvor der kan handles.
 • Retur i Kerteminde ca. kl. 20:00

Vel mødt til en god og hyggelig tur.

Det er en forudsætning at mindst 30 tilmelder, og at først til mølle princippet gælder.

Husk seneste tilmelding den 23 marts.

Hilsen

Sejlklubben Venner og
Kerteminde Sejlklub.

Forslag til Generalforsamling

Udgivet d.06 mar 2015

Forslag til generalforsamlingen i Kerteminde Sejlklub den 10. marts 2015.
Forslaget omhandler:

Kerteminde Sejlklubs lokaler i Søsportscenteret kan lejes til private arrangementer af medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

Medlemmer af Kerteminde Sejlklub, som har været medlem minimum to år kan leje lokalerne i søsportscenteret til lukkede arrangementer/aktiviteter f.eks. kulturelle eller familiemæssige formål.  Der kan ikke udlejes til tredjemands brug.

Kontor, hallen, baderum, toiletter i baderum, sauna og Kerteminde Kajakklubs lokaler er ikke omfattet af forslaget.

Udlejning til ungdomsfester og tilsvarende arrangementer er ikke muligt.

Mad der serveres skal leveres af Kerteminde Sejlklubs Restaurant med mindre de ikke kan levere eller man selv laver maden.
Rengøring af toiletter og gulve foretages af professionelle folk, hyret af KS.
Forretningsudvalget kan fravige ovenstående retningslinjer, hvis det vurderes gunstigt for klubben.

Forslagsstiller: Repræsentantskabet.

 


Motivation for udlejning af Søsportscenteret til medlemmer.
På efteråret generalforsamling blev muligheden for udlejning af Søsportscenteret kort nævnt under punkt 5. Formandsvalg samt punkt 7. Eventuelt.

Formål:
Udlejning af Søsportscenteret har til hensigt at skabe en medhjælpende økonomisk faktor til udvikling og vedligeholdelse af Søsportscenteret, samt en øget relation og tilknytning til Kerteminde Sejlklub.
Medlemmerne af Kerteminde Sejlklub får herved mulighed for at gøre brug af Søsportscenteret til kulturelle og familiemæssige formål.
Endvidere at Søsportscenteret udadtil bliver centrum for en generel opfattelse af, at Kerteminde Sejlklub er en aktiv klub, hvor ikke kun sejlads er i højsædet, men i lige så høj grad også har et godt socialt engagement.

Generalforsamling

Udgivet d.06 mar 2015

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 10. marts 2015 kl 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter

Regnskab og forslag er opslået i klubhuset.

Der udleveres et stk klubstander til alle fremmødte (dog kun en pr. båd)

Kl 18.00 serverer Hovmesteren en god “Dagens Ret”, tilmelding senest søndag 8. marts på tlf 6532 2453.

 

Venlig hilsen

Forretningsudvalget

 

 

Hjemmesiden åbnet

Udgivet d.01 mar 2015

Den nye hjemmeside er sat i drift pr 1. marts 2015.

I denne startversion skal den blot viderestille til den gamle side, blot på en lidt mere udvidet og nuanceret måde end tidligere viderestilling.

De næste par dage kigger vi på den og justerer detaljer, hvorefter vi går igang med at omlægge udvalgte områder. Hvilke og hvornår meddeles her på denne sides nyheder. Det meddeles også på den gamle side hvis der er områder hvor opdatering er standset på den gamle side, og herefter skal findes på denne nye side.

1 8 9 10