Nyheder

Se også Kerteminde Sejlklubs åbne Facebook gruppe → visning

Herunder nyhedsopslag på hjemmesiden, vist kronologisk for alle grupper.

 

Folkebådene delvis godt igang

Udgivet d.19 apr 2018

IMG_5135 IMG_5136

 

Perfekte rammer. Et mirakel, efter en uendelig vinter. T-shirt-vejr og en smuk solnedgang. 7 både på linjen. Ja, linjen var der, men ingen dommerbåd! Dommerne mistede modet, efter bøvl med gearet, og fundet af en foruroligende mængde vand i båden. Så efter at have lagt en startlinje ud, listede de, øsende, i havn. Hermed stod Alpis højtråbende gast, Thomas Bastrup for, sin første nogensinde, startprocedure. Jeg havde, korrekt, luret at det ville blive svært for de ivrige folkebådsskippere, at holde sig under linjen, i mangel af dommere, så inden starten annoncerede jeg, at resultaterne ikke ville komme til at tælle i regnskabet. Ved efterfælgende middag kunne de mange tilmeldte glæde sig over en stor udsøgt hakkebøf. Tumbs up for den.

Flemming, ALPI

J70 Vind Vand Sejl

Udgivet d.19 apr 2018

Husk J70 introduktion på fredag (20. april kl 15-18).
Denne gang er det med sejl og vand.

Det er nu tiden at vi skal ud at sejle, og det er muligt, også for dig at afprøve båden på vandet.

Fredag den 20. april, fra klokken 15.00 til 18.00.

Du møder bare op med dit sejlertøj, hvordan og hvorledes du kommer på vandet forklares på dagen.

Klokken 18.00 er der introduktion til KS-Performance. Der er nu udarbejdet retningslinjer for brugen af båden.

Hvordan, hvornår og hvad det koster.

Klubben er vært for en grill pølse og en håndbajer.

 

Venlig hilsen
Jørgen Mohr Ernst.

54sm-icon-sl1

Nye ungdomssejlere

Udgivet d.10 apr 2018

Nye sejlere

Oplevelser på havet… BLIV SEJLER I 2018
 • Intro-aften torsdag den 19. april kl. 18.30 i Søsportscenteret, Marinavejen 6 i Kerteminde
 • Intro-eftermiddag i Munkebo Svømmehal søndag den 22. april kl. 15.30
 • Teoriaften i Søsportscenteret holder vi mandag den 23. april kl. 18.30
 • 1. træningsaften for nye sejlere torsdag den 26. april kl. 17.30

krabbeklub-2018-flyer

Worlds2018 hjælpere

Udgivet d.25 mar 2018

Vi har fået følgende fra Wolds 2018 (eller Aarhus2018 som det samlede lokale event navn). Hvis du er interesseret skal du sende mig en mail på formand@kerteminde-sejlklub.dk , helst lidt hurtig og inden fredag den 30. marts.

Vi er foreløbig 5 medlemmer af Kerteminde Sejlklub der har meldt sig som hjælpere.

Vh.

Jørgen Larsen

PS

Klik ind på stævnesiden i logo nedenfor, eller hent en beskrivelse hvis du vil vide lidt generelt om ⇓ worlds2018-stævnet = aarhus2018 = ISAF Sailing World Championship 2018

Til Formand Kerteminde Sejlklub

I har sikkert hørt det – et af sejlsportens allerstørste events, Wolds 2018, afholdes i Aarhus i perioden 30 juli til 12. august.

w-icon-worlds2018

Vi taler om 12 verdensmesterskaber på én gang, op mod 1500 deltagere, 100 nationer og 1000+ frivillige – Det bliver stort!

Vi er i gang med de sidste forberedelser til Words 2018. Vi har pt. 7 baneteams til  at afvikle sejladser på 9 baner, men vi har vurderet at der er behov for et baneteam mere.

Derfor henvender vi os til jer for at høre om I som klub kunne tænke jer at være med til at lave dette baneteam, evt. sammen med andre klubber – eller om I vil dele denne information blandt jeres medlemmer, måske der er nogen i blandt der kunne være interesseret.

 • Baneteamet skal primært håndtere den op-ned bane som finn-jollerne skal sejle på.
 • Baneteamet skal være til rådighed i periode 31. juli – 9. august.
 • Der afvikles 2 sejladser pr. sejladsdag – over ca. 6 sejladsdage.
 • Vi har allerede baneledere på plads – Jan Madsen (KDY, Nivå) samt Kim Pedersen (Dragør).
 • Vi tilbyder gratis uddannelse før event.
 • Vi tilbyder kost og logi under event.
 • Vi leverer øvrigt banegrej.

Håber I vil se positivt på vores henvendelse. Det vil helt sikkert blive en stor oplevelse!

Vi vil den kommende uge tage kontakt til jer for at høre om I er interesseret.

 

Med venlig hilsen

Per Hjerrild, Wolds 2018
Jan Madsen, Baneleder Finn banen
Mikael Jeremiassen, Dansk Sejlunion

 

J/70 båddåb

Udgivet d.21 mar 2018

Lørdag eftermiddag kl 14 afsløres navnet på den nyanskaffede J-70 og arbejdsgruppen (J70 aktivitetsudvalget) præsenterer deres oplæg til anvendelsen af båden.

54sm-icon-sl1

Vinteren er ved at slippe sit tag i Danmark, og inden længe kan vi forhåbentlig mærke en spirende forårsfornemmelse.

I Kerteminde Sejlklub er vi i gang med forberedelsen til sommerens aktiviteter, og i den forbindelse også aktiviteten omkring klubbens nyindkøbte J-70 båd og Sejlsportsligaen.

Henrik Boye, Sten Frederiksen og Egon Høeg har sammensat et oplæg til, hvordan båden bedst mulig giver flest mulige medlemmer og flest mulige timer på vandet.

Ung som ældre skal alle have mulighed for at være en del af dette projekt. Derfor inviterer Kerteminde Sejlklub til præsentation og dåb af båden.

Efterfølgende en kort indføring i alle de muligheder du har som deltager i dette projekt (nyt for nogen, men måske er det for dig blot en opfølgning på de prøvesejladser der var i 2015), og selvfølgelig ikke mindst: Hvordan kommer vi på vandet ?

Klubben er vært for en øl/vand og en pølse fra grillen.

 

Lørdag den 24. marts klokken 14.00 ved Søsportscenteret.

 

Med Sejler hilsener

Jørgen Larsen

Generalforsamling

Udgivet d.11 mar 2018
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling I det gamle klubhus, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30 Før generalforsamlingenkl 18:00 serverer Hovmesteren en god »dagens Ret« Tilmelding til spisning senest torsdag den 15. marts tlf. 65 32 24 53 Generalforsamling dagsorden iflg vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
 3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunderfastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
 6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Repræsentantskabet opslår evt. forslag i klubhuset og på hjemmesiden senest 4 dage før Generalforsamlingen. Regnskabet vil være fremlagt i klubhusene fra mandag d. 12. marts. Der bliver udleveret et stk. klubstander til alle fremmødte, dog kun en pr. husstand. Repræsentantskabet. 03. marts 2018

Opdatering 11. marts med regnskab :

Opdatering 15. marts med modtagne forslag :

ks-gnfs-foraar-2018  

Kerteminde 08. marts 2018

Forslag til Kerteminde Sejlklubs Generalforsamling 20. marts 2018

Forslagstekst til afstemning:
Generalforsamlingen pålægger Kerteminde Sejlklubs Forretningsudvalg, at oprette et legat med startkapital på 75.000 kr. ved overførsel fra Klubbens frie egenkapital, og formulere dets vedtægter med titlen ”Kerteminde Sejlklubs Guldpokal Folkebådsjubilæumslegat”. Legatet skal kunne uddeles første gang til Guldpokalsejladsen i 2018.

Orienterende retningslinje for legatets vedtægter:
Legatets vedtægter skal sikre, at uddeling af midler sker efter ansøgning, der behandles af Kerteminde Sejlklubs folkebådssejlere og guldpokalvindere i samråd med forretningsudvalget. Legatet kan tildeles til enhver aktivitet der støtter tilgangen af nye deltagere i Guldpokalsejladserne, uanset om det nye skyldes alder, køn, geografi eller andet.

Legatets vedtægter skal sikre, at legatets midler vises særskilt i Kerteminde Sejlklubs ­regnskab. Legatet skal kunne tilføres yderlige midler fra donationer.

Legatet ophører når formuen er udtømt. Er det ikke sket efter 10 år beslutter KS generalforsamling om legatet fortsættes eller formuen anvendelse til andet sejlsportsmæssigt formål i Kerteminde Sejlklub eller i Nordic Folkboat International Association

Baggrund:
Kerteminde Sejlklubs sejlere har vundet og klubben ejer derfor Folkebådenes Guldpokal, som er udsat med statutter formuleret af Kerteminde Sejlklub. Sejladsen om guldpokalen er folkebådenes mest prestigefyldte internationale sejlads, og opfattes af alle som et verdensmesterskab i klassen.

Ejerskabet til guldpokalen er også en vigtig del at Kerteminde Sejlklubs identitet og omdømme.

Legatet har det underliggende formål at bevare og udbygge den position.

Folkebåden fyldte 75 år i 2017 og Kerteminde Sejlklub arrangerede i den anledning en jubilæumsfest samt en guldpokal mesterskabs sejlads. Midlerne til legatets startkapital kan findes ved at dele overskuddet fra dette arrangement med et pænt stort overskud der indgår i Kerteminde Sejlklubs almindelige drift, og et restbeløb fra stævnet som overgår til legatets disposition, altså til en langsigtet fremme af væksten og betydningen af Folkebådssejladsen i Kerteminde Sejlklubs navn.

 

Forslagsstillere:

Stævneledelsen ved Guldpokal og 75 års jubilæet, samt klassebådsudvalget i Kerteminde Sejlklub.

Kapsejladsledelse 2018

Udgivet d.11 mar 2018

Dansk Sejlunione har udsendt nyhedsbrev til kapsejladslederne. Det indeholder oplysninger on nye statutter, startprocedurer og andet som kapsejladslederne vil benytte i 2018. Dermed er det naturligvis også af betydning for sejlerne i de sejladsr hvor arrangørerne følger de nye anvisninger, specielt til DM-sejladser.

Nyhedsbrevet gengivet herunder til orientering: DS-kapsejlads afsnit findes på ⇒ sejlsport.dk/kapsejlads

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV

Til kapsejladsledere

 • Nye DM statutter

DM statutterne er revideret og de nye statutter er nu tilgængelige på sejlsport.dk.

De nye DM-statutter er forenklet for bedre at understøtte de enkelte klassers mulighed for at tilpasse mesterskaberne efter klassens behov og ønsker. Det betyder blandt andet mulighed for nye sejladsformater og én-dags DM’er eller en mesterskabsserie. Samtidig er krav til deltagerantal reduceret for et opnå et gyldigt mesterskab.

I ungdomsrækkerne er begrebet ”junior” fjernet og fremadrettet vil mesterskaberne være betegnet som UDM for aldersgrænser på 15, 19 og 23. I windsurfing vil UDM aldersgrænsen være 20.

Endelig er der lavet en revision af, hvilke klasser, der er godkendt til henholdsvis DIF-DM og DS-DM. OL-klasserne og de mest aktive, internationale klasser har DIF-DM, mens de mindre nationale klasser har DS-DM.

Find de nye DM-statutter samt oversigt over godkendte DM-klasser på www.sejlsport.dk/statutter

 • Indbydelse og sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet, således at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. Til dette formål er der på sejlsport.dk et afsnit vedr. indbydelser og sejladsbestemmelser, se www.sejlsport.dk/kapsejlads/regler/indbydelse-sejladsbestemmelser

Her findes vejledninger samt opdaterede skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser. Bemærk at vi i forbindelse med brug af det ”Orange flag”, har vi valgt at følge anbefaling fra World Sailing, dvs. at det sættes mindst 5 minutter før varselssignalet. Dette er indarbejdet i skabelon til sejladsbestemmelser.

Læs om det ”Orange flag” på http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/kapsejladsleder/orange-flag

 • Virtuelt kontor

Det virtuelle kontor indeholder en masse formularer, skemaer og vejledninger der kan være nyttige i forbindelse med et stævne. ”Kontoret” er opdelt i Bureau, Bane og Protest. En række af dokumenterne er opdateret til denne sæson.

Det virtuelle kontor findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor.

 • Etisk Kodeks

Det er flere år siden at Dansk Sejlunion udarbejdede Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport (kapsejlads), men vi skylder at vi med jævne mellemrum nævner det. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport kan findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/etisk-kodeks.

 

DH Aftensejlads

Udgivet d.04 mar 2018

Tilmelding er åbnet og kan ske fra hjemmesiden under faneblad Aftensejlads >> DH-kølbåde >> Tilmelding 2018.

Samme sted finder du sejladsbestemmelser og banekort.

Tilmelding sker med brug af klubbens medlemssystem , og startgebyr betales online ved tilmelding. For medlemmer kan bådoplysninger fra medlemskartotekets stamdata genbruges.

ks-dh-tirsdag tilmeld-2018

Indbydelse og tilmelding til Romsø Rundt kommer senere , se faneblad Stævner >> 2018 >> Romsø Rundt 2018

Hjælperfest

Udgivet d.26 feb 2018

crew-party

Kerteminde Sejlklub vil gerne fejre alle de frivillige, der i årets løb har givet en hjælpende hånd med i Kerteminde Sejlklub Derfor inviteres alle der har været hjælper på den ene eller den anden måde i sæsonen 2017 til fest.

Lørdag den 17. marts 2018 kl. 18.30 i Søsportcenteret.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig aften med god mad og drikke, underholdning og musik.

Medbring godt humør og lyst til hyggeligt samvær.

Tilmelding sker fra hjemmesiden senest mandag den 12. marts 2018.
Bemærk at der skelnes mellem tilmelding for medlemmer i Kerteminde Sejlklub, og tilmelding af hjælpere som ikke er medlem af Sejlklubben-

Med festlig hilsen

Festudvalget

Kontakt jolle {a} kerteminde-sejlklub.dk
Tilmelding:


Medlem af Sejlklubben


Ikke.medlem af Sejlklubben<


Pigesejlernes Introaften

Udgivet d.25 feb 2018

Mandag, den 9. april 2018 starter pigesejlerne så småt op på årets sejlsæson. Vi mødes kl. 19 i Søsportscentret. Vi finder ud af, hvem der vil sejle, om nogen mangler en gast eller om nye gaster mangler en båd. Forhåbentlig går det hele op i en højere enhed og alle der vil, kommer ud at sejle.

Egon, vores trofaste dommer vil gennemgå kapsejladsreglerne, så alle er up to date.

Der vil blive serveret kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Alle sejlerglade piger er velkomne. Man skal bare dukke op og gerne tage en sejlerglad pige mere med.

Sejlerhilsen

Sabine

Foredrag

Udgivet d.23 feb 2018

Ud i verden, ind i livet

Foredrag med
Mikkel Anthonisen
Jordomsejler, læge, initiativtager og grundlægger af Oceans of Hope – Sailing Sclerosis.

27. februar, kl. 19.30. Salen på Kerteminde byskole

Arrangeret af Kerteminde sejlklub
I samarbejde med Egensedybet sejlklub og Scleroseforeningen i Odense

ooh-arr-logo

 

ooh-carousel_image_5-v1

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis er et sejlprojekt, som skaber rammerne for menneskelig udfoldelse og vækst gennem sejlads og ved at finde muligheder, når vi møder begrænsningen. Oceans of Hope handler om værdighed, tilhørsforhold, identitet og håb – og om at nære menneskers fulde potentiale til gavn for dem selv og for fællesskabet.

”At sejle og vores maritime dannelse er en vigtig del af vores fælles kulturarv, og det er en kursgivende identitet for vores rejse ind i en uforudsigelig fremtid”

Mikkel Anthonisen

 

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis startede ud som et projekt inspireret af en sklerosepatient, som pludselig havde mistet håbet om at realisere sin drøm om at rejse verden rundt i sin selvbyggede sejlbåd.

Oceans of Hope blev i 2014-15 den første jordomsejling, der sejlede rundt med en besætning bestående af patienter med multipel sklerose. Grundprincipperne for sejlerne var genopbygning af håb, fællesskab, teamwork og fokusering på evner fremfor begrænsninger.

ooh-dsc_0907small-v1

“Oceans of Hope repræsenterer en rejse væk fra isolation, skam, hjælpeløshed og begrænsninger – mod stolthed, værdighed og eksistentiel mening i forbundethed med andre. Noget, som med stor sandsynlighed kan generaliseres til andre end blot MS-patienter.”

Bobby Zachariae, professor, cand. psych., dr. med

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis har i årene efter jordomsejlingen vokset sig større. Ikke blot er flere større sejlprojekter sat igang, men der er ligeledes indgået samarbejder med sejlskoler på tværs af landet i håb om at kunne hjælpe flere mennesker med udfordringer i livet til at genfinde håb, drømme og værdighed gennem sejlads.

 

Vi er stolte over hermed at kunne invitere jer til foredrag med ophavsmanden, Mikkel Anthonisen, bag dette stolte projekt. Og vi glæder os til, i fællesskab, at blive imponerede, rørt og ikke mindst inspirerede af denne ildsjæl og hans projekter.

 

Ud i verden, ind i livet

Dato 27-02-2018, Klokken 19.30.

Salen, Kerteminde Byskole, Nørregade 21, 5300 Kerteminde

Pris kr 50,-

Der vil være mulighed for at købe øl/vand og/eller kaffe/the og kage

Tilmelding (billetsalg) til ⇒ ks.nemtilmeld.dk/66

(alternativt til til Klaus Måhr, ved mail el. telefon klaus.maahr [a] gmail.com / 40459588)

Klubaften tursejlertrim

Udgivet d.06 feb 2018

Der er mange, der ikke sejler kapsejlads, men selv om vi kun sejler tursejlads, så har vi det jo sådan, at når vi først er på vandet, så skal vi lige have den sidste fart ud af båden.

Så griber vi i værktøjskassen, og håber at få fat i det rette værktøj, men griber vi det rigtige?

Det kan vi blive klogere på ved at møde op til vor næste aktivitetsaften, tirsdag den 6. februar kl 19, hvor Henrik Boye vil gøre os klogere på, hvad vi har i værktøjskassen og hvordan det bruges.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften, hvor Pernille også vil være klar ved symaskinen.

Tursejler_trim

Sæson 2018 på vej

Udgivet d.25 jan 2018

Der er for tiden en del opdateringer af hjemmesidens indhold, primært et skifte fra 2017 til 2018 for aftensejladser (pigesejlere, DH-kølbåde, og klassebåde) samt stævnerne (Sailextreme, Fyns mesterskab Folkebåde og Romsø Rundt).

Der kan i den næste uge eller to forkomme link og henvisninger som rammer gamle 2017 oplysninger. Det kommer plads lidt efter lidt efterhånden som det hele passes sammen.

Dette opslag fjernes når brikkerne er på plads, og derefter er fejlmeldinger velkommen.

Indtil da skyldes det byggerod.

Klubaften

Udgivet d.21 jan 2018

Velkommen til alle tirsdag den 23 januar hvor vi holder klubaften som uformel Get-Together og sysselaften i Søsportscenteret.

Hele salen vil være til rådighed, så hvis du har et stort sejl, der trænger til lidt syning, så benyt denne aften til at få bredt sejlet ud, og få lappet hullerne med symaskineinstruktion fra Pernille.

Vi håber:

 • at se alle nye medlemmer af klubben til en gennemgang og information om brug af Søsportscenteret og information om lån af værktøj, joller mv.
 • at se alle nuværende og kommende jollesejlerne og deres forældre. Der vil være mulighed for at få en snak med Carsten Wagner og udnytte tiden til at få ryddet op på hylderne i hallen, så alt ligger på sin rette plads, når sæsonen går i gang.
 • at alle, der måtte have lyst til at deltage i aftenkapsejladserne i 2018 møder op og får lejlighed til en uformel snak om deltagelse i og afvikling af sejladserne.
 • at alle, der har gode ideer til, hvor vores fælles sejlture skal gå hen, kommer med deres ideer og forslag, og også meget gerne med forslag til, hvordan vi styrker det sociale sammenhold i klubben med arrangementer over året.
 • at det generelt bliver en aften, hvor vi kan få en snak med hinanden på kryds og tværs mellem aktiviteterne i klubben.

Vi tror på, at det kan blive en god aften, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer, uden at der er en formel dagsorden.

Der vil være mulighed for at sætte sig sammen i små gruppen for drøftelse af specifikke emner.

Klubben er vært ved en kop kaffe denne aften.

Fotokonkurrence

Udgivet d.16 jan 2018

Kerteminde Sejlklubs Medlemmer indbydes til at deltage i en fotokonkurrence, hvor hvert medlem sender max 5 spændende 2017 sejlerfoto’s  pr mail til klubhus [a] kerteminde-sejlklub.dk senest den 12. februar.

Klubhusudvalget udvælger de mest spændende foto’s til ophængning ved Generalforsamlingen i marts måned.

Sejlklubbens Medlemmer stemmer om 2017 årets sejlerfoto blandt de ophængte og vinderen modtager 2 flasker rødvin.

Jens Thurø blev vinderen i 2016 med billedet af hans dejlige Folkebåd med skum under Boven

fotok-17-19medium

Kerteminde Sejlklub

Klubhusudvalget

Villy Hansen

 

Se → Omtale og modtagne foto

Sverige, Gøtaland Rundt

Udgivet d.01 jan 2018

Kerteminde Sejlklub, medlemsarrangement.

turdan-annonce

Tirsdag den 9. januar kl. 19 i Søsportscenteret står i Skærgården og Gøta Kanalens tegn.
Dan Anker – NeXt Level indleder aftenen med 1 times billed Show.

Herefter er der Workshop, hvor der kan stilles spørgsmål til erfarne Skærgårdssejlere.

Det er en aften for alle og alt der vil tursejle.

turdan-gota2 turdan-gota1

Har du selv erfaring med sejlads i disse farvande, så mød op og del dine oplevelser med dine sejlerkammerater.
Har du ikke selv erfaring med sejlads i disse farvande, så mød op og bliv inspireret af dine sejlerkammeraters erfaringer.

 

Pernille er også klar til at starte symaskinen op, hvis du lige har en lille sejldugs reparation, du skal have ordnet.

Øl, vand og kaffe kan købes.

Klubblad og Klublods

Udgivet d.27 dec 2017

December News: Klubblad og klublods

Der er udgivet nyt klubblad, 2017 blad 6.Det kan downloades her ⇓ KS-Blad_2017-6 , eller læses online → her sammen med ældre blade.

Der er i klubbladet publiceret referat fra seneste generalforsamling. Dette kan også læses sammen med øvrige referater på siden → Om Klubben

Den nye klublos med vedtægter og udvalgsbeskrivelser kan findes blandt øvrige klub-dokumenter på siden → Om Klubben eller downloades direkte til udskrift eller læsning ⇓ Klublods dec 2017

ks-klublods-2017-slide

Glædelig jul og godt nytår

Udgivet d.23 dec 2017

Ønskes for alle medlemmer, venner og gæster i sejlklubben.

Tak for alle de gode oplvelser i 2017.

Forberedelsen til sæson 2018 er startet og flere oplysninger fra de enkelte arrangementer vil blive udsendt de næste måneder.

jut-nytaar-2017-18

Venlig hilsen

Kerteminde Sejlklub

Amanda ARC start

Udgivet d.20 nov 2017

Søndag den 19. nov 2017 kl13.00 går starten for Amanda til ARC turen fra Las Palmas til St Lucia

Traditionelt sejles der sydover fra Kanariske øer mod Cap Verde øerne, og derfra drejes til højre når smørret smelter.

Men nogle prognoser tilsiger en noget nordligere rute, hvis man ikke vil ligge i varme og vindstille og se på at smørret smelter. De der sejler Volvo Ocean Race med Virtuel Regatta har nok også observeret lidt af det samme. Selvom den rute er noget anderledes, så har de sejladser dog lidt fælles område.

Følg med på ⇒ ARC hjemmesiden med tracking samt ⇒ Amanda blog, og tiden vil så vise hvad Amanda vælger.

Valget, og dermed Amanda position, kan følges på ⇒ ARC track/fleet-viewer . Søg på Amanda eller Crusing E som er den gruppe Amanda er i.

 

Vejrprognoser og ruteforslag i tiden op til starten.

Som udgangspunkt vises vind på fleet-viewer fredag den 17. Deter et normalt billede med vind (medvind) i den sydlige rute.

arc-fleetview-vejr1117

De efterfølgende viste ruteforslag er ruter i forskellige vejrmodeller prognoser ved afsejling 19. nov kl 13
Prognoser fredag 17.nov: enighed om nordlig rute
arc-ruteforslag til start

Prognoser lørdag 18.nov: Split decision, sydlig rute i forslag

arc-fleetview-vejr1118

Det forslag skyldes en tanke om at sejle for motor hvis sejl-fart kommer under2 knob. Uden motor alternativ er ruten igen nordover.

arc-fleetview-vejr1118-1

Formiddag søndag 19. nov kort før starten fastholdes forslaget om en rute der stort set følger storcirklen eller korteste vej.

Der er lidt variationer i forskelige modeller, men tendensen ensartet (beskrivelse af modellerne, se ⇒ predictwind eller se → andre vejrtjenester
arc-fleetview-vejr1119-1

Kl 13 lokal tid ser der mere og mere ud til at vinden er nord for storcirkel ruten. I nogle prognoser endog så meget at der startes nord om Las Palmas, til gengæld kan den være lidt imod om et døgns tid. Det ligner stille på korteste vej (storciklen), mest (meget) vind men også mulighed for modvind på den lidt længere rute nord for stille område, og så den endnu længere startende gennem østlige del af det stille område ned til Cap Verde og brugbar vind (medvind) derfra.

arc-fleetview-vejr1119-2
Crusing gruppe E både i startøjeblikket

arc-fleetview-start1121-1

Sidste opdatering af dette opslag fra starten

Herefter må man selv følge med på fleet-viewer, medmindre der er afgørende nyt

Der er nu sejlet ca 10 sm af de knap 2700 sm der skal gennemføres.

arc-fleetview-plac1119-2

Efter første døgns sejlads ser det ud til at er der valgt en ret sydlig rute i forhold til feltet.

arc-efter-en-dag

1 2 3 11