Materiel

Materiel

Kerteminde råder over meget matriel som administreres og vedligeholdes af Materiale Udvalget.

Al brug skal ske i enighed med udvalget og efter retnings linier herfra.

Gældende retningslinjer er:

Reservationer sker via booking systemet.

Det meste materiel er kun til brug for klubbens arrangementer/stævner og ikke til privat brug.

  • Følgebåde (klubbens RIB og ledsagerbåde)
  • Joller (ungdomsafdelingens sejljoller til udlejning, dog ikke C-optimistjollerne)
  • J70 har eget reservationssytem og regelsæt
  • Lokaler (klubhuslokalerne i det nye klubhus, det gamle klubhus administreres af restauratør)
  • Værktøj og grej til medlemmer (slibe- og polermaskiner, mastevogn model KH, Gasgrill)
    • Mastevognen skal ikke bookes, men hentes i materielrum og afleveres i samme stand samme sted efter brug. Må ALDRIG efterlades på pladsen.
    • Gasgrill skal ikke bookes, og kan blot hentes af medlemmer til sejladsrelateret grill for et fællesskab. Dvs andre medlemmer bør have adgang, og grillen kan ikke benyttes til lukket privat brug. Det kan være praktisk at lægge en seddel ved grillen såfremt man har en plan for brug på et bestemt tidspunkt.

Reservation af øvrige enheder sker ved at sende mail til klubhus- eller materiel udvalg.

Link til mail findes øverst på reservationsoversigten).