Booking

Booking

Kerteminde Sejlklub anvender to forskellige systemer til booking.

 1. Foreninglet, der generelt fungerer som medlemsportal med styring af aktiviteter, ressourcer og kalender. Hensigten er at dette bliver det eneste booking system, men til en begyndelse anvendes det til booking af J70 til KS-performance. Det er et selvbetjeningssystem der kræver medlemslogin.
 2. MRBS, der er det første (og dermed ældre) booking system oprindeligt anvendt til lokaler og følgebåde, senere også til klubjoller og værktøj. Systemet er offline og kræver ikke login, men der sendes en mail forespørgsel med bestillingsanmodning.
 • BEMÆRK AT MRBS ER STOPPET MEDIO NOVEMBER GRUNDET TEKNISKE FEJL. SEND ISTEDETMAIL TIL KLUBHUSUDVALGET ELLER MATERIELUDVALGET VED RESERVATIONER: – DENNE NOTE FJERNES NÅR OG HVIS PROBLEMET LØSES

1. Foreninglet, booking af J70

Herunder vises booking indgang og kalenderoversigt.

Beskrivelsen af J70 og KS-performance aktiviteten samt bookingvejledning specifik for KS-performance finder du på → KS-performance aktivitets siden

Vejledning til Foreninglet Booking.

Booking Overblik,

 • Vælg den “ressource” (bookingstype) du vil se
 • Login med din Foreninglet profil (mail eller medlemsnummer)
 • Vælg den ressouce du vil booke (kan være opdelt i tids-moduler) .
 • Vælg booking tidspunktet i kalenderen (grønt felt) (se nedenfor)
 • Indtast beskrivende oplysninger, især kontakt person
 • Ved afbestilling og tilbagebetaling kontaktes kassereren.
 • I specielle tilfælde (sæson booking til en aftensejlads, og lignende) bestilles ved henvendelse til kassereren.

Bemærk: J70 kun bookes af sejlere som er certificerede af KS-Performance som egnede til at sejle J70. Certificering forgår efter aftale med KS-Performance

Kalender med lidt bedre overblik og visnings varianter


2. MRBS System til visning af reservationer af diverse materiel og lokaler.

Du kan på ⇒dette MRBS-link se kalenderen og de forskellige grupper af reservationer:

 • Følgebåde (klubbens RIB og ledsagerbåde)
 • Joller (ungdomsafdelingens sejljoller til udlejning, dog ikke C-optimistjollerne)
 • Lokaler (klubhuslokalerne i det nye klubhus, det gamle klubhus administreres af restauratør)
 • Værktøj og grej til medlemmer (slibe- og polermaskiner, mastevogn model KH, Gasgrill)
  • Mastevognen skal ikke bookes, men hentes i materielrum og afleveres i samme stand samme sted efter brug. Må ALDRIG efterlades på pladsen.
  • Gasgrill skal ikke bookes, og kan blot hentes af medlemmer til sejladsrelateret grill for et fællesskab. Dvs andre medlemmer bør have adgang, og grillen kan ikke benyttes til lukket privat brug. Det kan være praktisk at lægge en seddel ved grillen såfremt man har en plan for brug på et bestemt tidspunkt.

Reservation af øvrige enheder sker ved at sende mail til klubhus- eller materiel udvalg. Link til mail findes øverst på reservationsoversigten).

Først tjekker man på denne oversigt om det ønskede er ledigt. Hvis det er optaget, kan man kontakte den der har reserveret for finde ud af, om der er en fleksibel løsning, ellers kontaktes materiel/husudvalgsformand.

Man kan altså ikke selv booke med denne opsætning, man kan se hvad der er ledigt og derefter sende et bookingsønske.

Se reservationer – klik  her til MRBS