Home

skit-til-dk

Welcome at the site Kerteminde Sejlklub.

This english version of the Kerteminde Sejlklub site is a translated subset covering only a part of the content in the danish version.

Primarily you will find translated pages related to international regattas. But not only the regatta pages, also informations about harbour and other locations, about the club and about weather and tourist places.

GOTO former Regattas: Sailextreme 2015  and Sailextreme Entry

GOTO Actual Regattas: Sailextreme 2016  and SX16 Entry

 

You select language by clicking on the icon/picture with text “Change language to” , wich will lead you to the corresponding page in the other language.

OR by using the mini-menu in the top right corner of the site

The navigation menu will not change or reflect the change in language, which more or less is a translation of the actual page.

 

Best wishes.

logo 2

Meddelelser, 8 nyeste for alle kategorier

Generalforsamling Indkaldelse

Udgivet d.17 okt 2018
Der indkaldes hermed til Kerteminde Sejlklub efterårsgeneralforsamling i Klubhuset/Restaurant Marinavejen 2, 5300 Kerteminde, tirsdag 13. november 2018 kl 19.30 med dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode. 3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 30.9.18....
Læs mere

Sociale Netværk

Udgivet d.03 okt 2018
Der er en række grupper på diverse sociale neværk (Facebook, Instagram, Twitter, osv), som er forbundet til Kerteminde Sejlklub mere eller mindre formelt og kendt. Hidtil har det været forsøgt at vise aktiviteten i de kendte grupper på hjemmesiden, men efter GDPR og deraf følgende begrænsninger på adgangen udefra, har...
Læs mere

Afriggerfest

Udgivet d.20 sep 2018
Kære medlemmer i Kerteminde Sejlklub. I mange år har der været tradition for, at vi i forbindelse med årets afrigger sejlads også om aften afholdt en afriggerfest. De seneste par år har vi oplevet, at interessen for at deltage i festen knap har været så stor, så derfor har udvalgene...
Læs mere

Marinaplaner

Udgivet d.20 sep 2018
Kerteminde Byråd har ved Mijø- Natur og Teknikudvalgets møde den 4. september 2018 behandlet et forslag om etapevis udvikling af Kerteminde Marina. Mødets dagsordentekst for pkt 110 inklusiv bilag ses sammen med referatet på Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder Meget summarisk anbefaler teksten at den etapevise udvikling bør ske i 2...
Læs mere

Romsøtur i fare??

Udgivet d.07 sep 2018
Som det ser ud nu, kommer rigtig meget vind i morgen. Hvis vi ikke kan sejle til Romsø, kan vi – som Niels Juul forslår – tage bilen til Fyns Hoved, og lave en tur der istedet. Vi mødes under alle omstændigheder ved klubhuset kl. 10

Forpagter Annonce

Udgivet d.07 sep 2018
Kerteminde Sejlklub søger ny forpagter til ”Restaurant Kerteminde Sejlklub.” Forpagtningen er ledig fra 1. januar 2019. Restauranten ligger med en skøn udsigt over Kerteminde Marina. Drømmer du om at servere Stjerneskud m.m. for sejlere, så send en ansøgning pr. mail til klubhus@kerteminde-sejlklub snarest og senest den 21. september. Venlig Hilsen...
Læs mere

Afriggersejlads

Udgivet d.07 sep 2018
Som nyt i år vil vi inviterer til H-båds race. Lørdag den. 6 Oktober 2018. Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe m/brød. Under morgenkaffen vil der være skippermøde, hvor der er info om løbet og regler. Flight skemaet vil blive præsenteret. Der sejles 2 indledende sejladser for hvert hold (6...
Læs mere

Romsø-tur lørdag d. 8. september

Udgivet d.02 sep 2018
Tag med til Romsø på lørdag.Vi mødes kl. 10 ved klubhuset og aftaler nærmere vedr. fordeling i bådene, landgang mv. Sejlklubbens venner er inviteret med denne dag, så vi håber I vil byde en eller to velkommen på jeres båd. Vi har en af klubbens motorbåde med, som sørger for...
Læs mere
1 2 3 29