Kerteminde Marina

Kerteminde Kommune
havne informationer
Position et sted i havnen 55°27´00´´N 10°40´00´´E
Havnekontoret. Havnefoged John Hakman
Marinavejen 4
5300 Kerteminde
Havnefogeden John Hakman træffes kl 11-12 på tlf 6532 3733 og fax 6532 3733 og 7 e-mail (husk at fjerne *SLET* fra adressen)
Havnens servicetelefon med højvande og andre varslinger 6525 3731
VHF : Kerteminde Havn kanal 12-13, Kerteminde Marina kanal 12-13-67-69
Breve til fastliggere Kerteminde Havn sender ved havnefoged John Hakmann jævnligt breve til havnens brugere med oplysninger. Læs forårsbrevet 2005 (og eventuelt også forårsbrevet 2004.
Havneundersøgelse Kerteminde Havn har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor fastliggere har kunnet give deres bidrag til bedømmelse af marinaen. resultatet kan ses her i overblik eller detaljeret format. Udover spørgeskemaet er der også et antal ønsker og kommentar som pt. bearbejdes og vurderes og vises her. Denne orientering er dog hurtigt forældet, da mange af ønskerne hurtigt blev imødekommet. Der kommer i klubbladet mere om undersøgelsen og dens rsultater. Iøvrigt er der som nævnt allerede gennemført flere af ønskerne, som fx hurtigt og tidlig rydning af vinterpladsen, længere vandslanger, tilbud om ud- og opsætninger i de weekender indenfor de tidsrammer, og på de betingelser som er annonceret ved brev oktober 2004 til hver enkelte pladslejer i Kerteminde Marina.
Kerteminde Kommune
Planer
Diverse informationer fra eller om Kerteminde Havn og marina.
Officielle dokumenter og oplysninger kan findes på Kerteminde Kommunes hjemmeside .
Nedenstående uofficielle henvisninger er direkte link til nogle af de relevante oplysninger, men generelt er linket kun til orientering og det kan være ufuldstændig belysning af planlovens samlede regelsæt.
Det sikreste og rigtige er at søge direkte på kommunens egen hjemmeside, men måske med inspiration fra disse link-eksempler der viser lidt om hvilke typer oplysninger man kan forvente at finde.
Hvis du vil se mere om planloven og andre generelle regelsæt som regulerer områdets anvendelse, kan du finde mange nyttige oplysninger på ministerierne hjemmesider. Placering indenfor ministerier kan variere med skiftende regeringer, men følgende henvisninger kan bruges som introduktion.
Du kan læse nærmere om planlovens lovområder i den enkle oversigten hos Naturklagenævnet under miljøministeriet. Miljøministeriet har også selv en komplet regeloversigt for planlægningen.
Du kan læse nærmere om reglerne for anlæg på søterritoriet, bade- og bådebroer, udvidelse af havne og kystbeskyttelse hos kystinspektoratet. (som iøvrigt også har andre relevante maritime oplysninger).

Det fremgår hurtigt at der er tale om et endog meget komplekst regelsæt, som ikke er let tilgængeligt. Men der er kvalificeret hjælp at hente konkret for marina området.
S. Riber Kristensen har som en af de få et samlet overblik over reglerne, der gælder for marinaen. Dette overblik er på S. Riber Kristensens eget initiativ samlet i en redegørelse, med den hensigt at at bevare og udbrede kendskabet til de forskellige gældende vilkår, som ikke alle er ikke tinglyst. Redegørelsen kan ses direkte eller hentes i word-format .
Kerteminde Kommune
Budget 2006
Det samlede budget er ikke tilgængeligt via hjemmesiden og iøvrigt er det kun en lille del af budgettet som er havnerelevant. S. Riber Kristensen og Henning Wind Hansen har udtrukket et resume af relevante budgetter for Kerteminde havn og marina. Dette resume kan ses i Havn-Budget-2006 , og kan evt. læses og vurderes i sammenhæng med nedenstående afsnit om Marinaens Økonomi.
Marina økonomi Beregning af økonomi i Kerteminde Marina se regneark og diagrammer 2006 .
Diagram oversigt vælges med fanebladene nederst på billedet. Der er også en læsevejledning der giver forklaring til tallene og regnearket.
Havne relaterede link
 • Kerteminde Kommune som havn og marina hører under
 • Standard havnereglement Standard reglement for danske havne
 • Kerteminde havnereglement vist på skærmen
 • Kerteminde havnereglement som word-dokument til udskrift
 • Kerteminde havnereglement er inklusiv foreslået opdatering januar 2005 vedrørende betaling af strømforbrug.
 • Danmarks Havneportal oversigtskort med danske havne og pladser
 • Danmarks Havne om danske havne
 • SEJLERENS den gratis havnelods med oplysninger om alle havne
 • Sejlunionen har nu fået fornyet hjemmesiden og forsynet med bl,a, en havneoversigt og søgning.
 • FLID Foreningen af Lystbådehavne I Danmark
 • HAFO Foreningen af havnefogeder I Danmark
 • Miljøplaner Miljøministeriets vejledninger til havne
 • Fritidssejleren Søfartstyrelsens råd vejledning og informationer.
 • Den Danske Havne Lods Kort og Matrikkelstyrelsen havnelods
 • KMS søkortrettelser Kort og Matrikkelstyrelsens side med rettelser man burde have.
 • Dan-pilot måske ikke relevant for lystbåde, men Kerteminde Bugt er relevant for lodsen.
 • VTS Storebælt overvågningen. som bør ledsages af en praktisk oplysning hentet fra de vejledninger der findes her. I kortene og vejledninger er det to forskellige højder der tales om. Det der kaldes fri gennemsejlingshøjde er den mindste hjde i det midsterste 70 m brede spor svarende til 2/3 af gennemsejllingsbredden. Det der kaldes mindste frie gennemsejlinghøjde, er højden ude ved bropillerne, og det er en eller 2 meter mindre end frie gennemsejlingshøjde. Så hvis man med 17 m mastehøjde tror at man ubekymret kan sejle under vestbroen, fordi man i vejledningen har set at der er 18 m fri gennemsejlingshøjde mellem pille 37-38, så skal man ikke krydse de sidste 15 meter ud til pillerne, for der aftager højden fra 18 m til 16.3 m ifølge kortet. -ups en bådslængde fra pillen ramler mastetoppen mod broen. Bemærk iøvrigt at Kerteminde Havn ligger inderfor Storebælt VTS området, og mastehøjder på 15 m og derover følgelig skal melde sig til VTS når havnen forlades - i princippet .
 • Navigate maritim jump-side, stor samling henvisninger
Link supplement Klubber, steder og sejlads i Kerteminde nærhed.
Rylen
Østjylland
Hjarnø
Otterup (Egensedybet)
Odense Sejlklub
Nyborg Sejlforening
Fyns Windsurfing
Samsø (Ballen)
Kalundborg Sejlklub
Reersø
Musholm bemærk vejrafsnit i AKTUELT
Musholmbugtens Bådeklub
Korsør Sejlklub
Smaalandshavet
OMØ vejretog andre steder
Skælskør Sejlklub
Bisserup Sejlklub
Kragenæs Sejlklub
Guldborg (obs blad-index)
Sydfynske Havne
Falsled
Valdemar Slot Lystsejladsmuseum
Sejlsport Sydfyn
Svendborg Sund Sejlklub
Svendborg Amatør Sejlklub
Thurø Sejlklub
Strømtabel Svendborg Sund
Strømkort Vestlige Østersø
Danske strømprognoser
Rudkøbing Sejlklub
Øhavets Smakkecenter
Ærø
Danske Småøer, også Sydfyn
Sejlerens logbog med resten
VTS Storebælt
North Berwick, Scotland
Skydebaner

Parti fra marinaen.
Udsigt over marinaen fra Johannes Larsen museet