Klassebåd Sejlads 2019

Klassebåde 2019

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

Af praktiske årsager opdateres denne side til 2019 versionen løbnde og live. Der vil altså blive ændret uden varsel.

Det betyder at alt (som i ALT) kan blive ændret frem til siden frigives.Det er planlagt til at ske 19-02-2019 .

Såvel Manage2sail som sejladsbestemmeler og andre forhold kan ændres. Hvis der skulle være blivende vigtige beskeder vil de være markeret herunder.

Venlig hilsen

Klassebådsudvalg og IT-support

2019 beskeder fra klassebådsudvalget.

Om hjemmesiden:

  • Tidligere var der 4 undersider (tilmelding, resultater, opslag og beretninger), det er nu samlet på en side (den du ser på lige nu), og derfor kun et link til 2019 sejladser. Rapporter fra sejladserne kommer stadig som blog-opslag på forsiden og nederst på denne side.

Om sejladserne:

  • Der arbejdes med at ændre tilmelding til Manage2sail for at følge praksis der er i folkebådsklassen til DM og andre stævner.Som følge af tilmelding med M2S vil også opslagtavler, resultater osv blive flyttet fra hjemmesiden til M2S
  • Sejladsformatet (opdeling i CUP) ændres muligvis så de 4 måneds-CUP hver for sig afvikles som et afsluttet stævne. Det svarer til det vi plejer. Med Solita-CUP som er det samlede årsresultat udregnes som en rangliste hvor hvor point for placering i hver CUP overføres og årsresutatet bliver så placeringerne i hver CUP og ikke summen af point i alle sejladser. Det tilfører månedsresultatet større betydning. Detaljer følger i SI.

Om Folkebåde i Kerteminde:

  • Der er udgivet to tekst justeringer af Guldcup statutter. Det er præciseret at en båd repræsentere den klub som rorsmanden tilhører krav for at en båd repræsenterer rorsmandens klub. Det er præciseret hvilken bane der sejles på fx at målgang sker på kryds.

Tilmelding:

Se stævnet på ⇒ Manage2sail med tilmeldimg, resultater, opslagstavle og alle oplysninger vedrørende det sportslige forløb.

Kombineret Notice of Race/Sailing Instruction hentes her ⇓ KS-F-SI-2019_v1

KS-DH-Banekort2018

Udskiftes med banekortet 2019 som sikkert ligener

Indtil da kan 2018 downloades til udskrift ⇓ KS-DH-Banekort2018

Tilmelding åbner til foråret og lukker først umiddelbart inden sidste sejlads .

  • Tilmelding til aftensejladserne sker via Manage2Sail og sammen med tilmeldingvinduet kan du se listen med tilmeldte, eller der kommer senere detailliste på resultatsiden.
  • Man kan ikke lave tilmelding uden betaling af selve stævnegebyret. men man kan godt lave en tilmelding og betale uden at være medlem af KS.

Hvis man har problemer med dette kan Klassebådsudvalget hjælpe med at oprette, rette og slette tilmeldinger via vores administrationsmodul. Kontakt stævneledelsen via mail.

Ændringer til sejladsbestemmelser vises her og på M2S M2S opslagstavlen.

Husk at der kræves gyldigt klassebevis, og hvis det er en fornyelse udsender Sejlunionen en remindermail via websejler. Vejledning findes hos Dansk Sejlunion.

Sejladsprogram:

2019 kalender som den også officielt fremgår af sejladsbestemmelser /NoR

Download kalender til udskrift i SI ⇓ KS-F-SI-2019_v1

Resultater:

Deltagerliste og resultatliste.se Manage2Sai

Bemærk i deltagerliste, at kun både med klasse “onsdag19” er tilmeldt årets sejlads og både noteret IG i klassebevis har “Ikke-Gyldigt” 2018 kapsejladsbevis.

Deltagelse og måltagning kræver Gyldigt klassebevis og betalt tilmelding.

manage2sail resultater

Resultatlister opdateres efter sejladserne og viser aktuel resultat til og med senest sejlede sejlads.

For Folkebådene er der en måneds Cup og et samlet årsresultat. Årsstilling bliver stående ved afslutning af en måneds serie.

Datorer for hver sejlads fremgår af sejladsbestemmelserne sammen med eventuelle ændringer som findes på opslagstavlen.

Se resultater fra 2015

Se resultater fra 2016

Se resultater fra 2017

Se resultater fra 2018

Meddelelser

Opslagstavle

Opslag nr 1:

xxxxxx

Det kan forventes at opslagstavlen her foorsvinder og erstattes af opslagstavlen på Mange2Sail

DIverse.

Hvis du ønsker en vejrudsigt som led i forberedelse til sejladsen, kan du bruge afsnittet eller menupunkt →Om Vejret.

Kontakt stævneledelsen via mail.

n-klassebad-5

Rapporter:

Her viser opslag og andre rapporter (foto fx) fra årets sejladser.Resultatlister er flyttet til sejladssiden som nu indeholder alt formelt om aftensejladse (dvs NoR, SI, Tilmeldingsprocedure, deltagerliste, resultatliste osv). Opslagstavlen vil også blive flyttet dertil og det forventes at hele den den formmelle race management overtages af manage2sail.

Denne side er de mere sociale rapporter fra sejladserne

5sm-icon-klass1

Oplevelser på banen

En fortælling og billeer fra aftemens sejladser som de er oplevet af klassebådsudvalget formand eller andre som vil llevere et bidrag. Indeholder også kopi af eventuelle offcielle opslag på opslagstavlen. Den egentlige opslagstavle findes på Manage2Sail Billede er velkomne