KS-performance

KS-performance

icon-ks-performance

Se redegørelse for ideen og hensigten med KS-performance som download Ks-performance.slides

Status 5. juni 2018.

Procedurer for tilmelding og booking har ikke fundet den endelige form endnu i denne tekst og side.

Ændringer vil forekomme og endelig frigivelse annonceres som generelt klubopslag på forsiden.

Flyer hereunder og tekst heri kan bruges.

Retningslinjer for bemanding af både:

Skipper og faste gaster skal være medlem af KS.

Hvis flere besætninger melder sig på banen (senest 20/4 2018) til fast aftensejlads trækkes der lod blandt de pågældende besætninger, så de kan bruge den hele sejlsæsonen.

Skipper skal have sejlet J70 eller tilsvarende mindst 3 gange eller på anden vis dokumentere evner til at sejle en J70’er.

Skipper skal være opført i logbogen som godkendt skipper – certificering foretages ved gennemgang af tjekliste og introduktionssejlads sammen med en superbruger (ligasejlere).

Certificering og afvisning af certificering foretages af J70-udvalget.

Instruktion af nye sejlere planlægges, når der er overblik over interesserede sejlere.

Booking:

 • Booking foretages via Foreningslet på KS hjemmesiden
 • Hvis forholdene er for dårlige til at sejle, kan man ved at skrive det i logbogen og få bookingbeløbet overført til et andet tidspunkt.
 • Der planlægges nogle fredage, hvor der kan bookes introduktionssejlads.

Betaling:

 • Ungdom U/25 og ligasejlere (dem, der deltager aktivt for at repræsentere KS i sejlsportsligaen og er klar til at stille op som instruktører) betaler ½ pris.
Booking Båd Pr. person ved 4 personer
Ca. 20 aftener i løbet af sæsonen 11.200 2.800
Slots på 4 timer 600 150
Slots på 8 timer 900 225
Weekender 1.800 450

Dokumentation ved brug af båden:
Logbog ligger i klubhuset og udfyldes før og efter hver sejltur.

Skader og mangler skal føres i logbogen og desuden meldes.

 • På båden forefindes en lille folder med følgende:
  Tjekliste/regelsæt for håndtering af tovværk, sejl, fortøj-ning etc. ved afrigning.
 • Instruks for betjening af kran/kranløft af båden ved sø-sætning og optagning i forbindelse med transport på bådtrailer.

På båden forefindes et lille værktøjs –og dele sortiment som skal ajourføres, hvis man bruger af det.

 • Båden vaskes/spules på dæk og cockpit umiddelbart efter hver sejlads.
 • Inden båden forlades, er skipper ansvarlig for at udbedre småskader pådraget under sejlads (småskader er f.eks. ødelagt blok, sjækel, pinbolt ect.)
 • Brugerne deltager efter aftale i efterårs- og forårsklargø-ring af båden.

Vejlednig som PDF-flyer til download og evt udskring i duplex print på begge sider: ⇓ ks-performance-flyer

Vedledning som side 1-4 billeder til visning på skærm.

Side 1:

ks-performance-flyer-p1-2018-5

Side 2:

ks-performance-flyer-p2-2018-5

Side 3:

ks-performance-flyer-p3-2018-5

Side 4:

ks-performance-flyer-p4-2018-5

 

Kontakt til alle udvalgsmedlemmer for yderlig oplysninger kan ske pr mail til ks-performance [at] kerteminde-sejlklub.dk

 

Booking

Herunder vises booking indgang som henvisning til KS-Booking i foreninglet og kalenderoversigt.

Beskrivelsen af J70 og KS-performance aktiviteten finder du ovenfor, her er kun de oplysninger som er knyttet specifikt til KS-performance booking.

Boking sker ved at man at man vælger det tidspunkt (dato) og det tidsrum (antal timer) du ønsker at booke, jvf KS-performance flyer. Brug evt kalender herunder til at finde frie timer, og noter dato til brug for booking.

Ved afbestilling og flytning til andet tidspunkt (eller tilbagebetaling hvis det skulle opstå)  kontaktes kassereren.

Det er også muligt at lave en sæson booking til en aftensejlads (mandag – pigesejlads eller tirsdag DH-sejlads). Bestilling sker ved henvendelse til kassereren og udvalget som beskrevet i flyer.

Bemærk: Kan kun bookes af sejlere/medlemmer som er certificerede af KS-Performance som egnede til at sejle J70. Certificering forgår efter aftale med KS-Performance

Da der er mange forskellige ressourcer og kun lidt plads til overskrifter, er hver ressource (båd, lokale osv) tildelt en kode. Klik for ⇒ Vis kodeoversigt (åbner i anden fane/vindue)


1. Foreninglet, booking af J70

Herunder vises booking indgang og kalenderoversigt.

Booking Overblik,

 • Vælg den “ressource” (bookingstype) du vil se
 • Login med din Foreninglet profil (mail eller medlemsnummer)
 • Vælg den ressouce du vil booke (kan være opdelt i tids-moduler) .
 • Vælg booking tidspunktet i kalenderen (grønt felt) (se nedenfor)
 • Indtast beskrivende oplysninger, især kontakt person
 • Ved afbestilling og tilbagebetaling kontaktes kassereren.
 • I specielle tilfælde (sæson booking til en aftensejlads, og lignende) bestilles ved henvendelse til kassereren.

Bemærk:

J70 kun bookes af sejlere som er certificerede af KS-Performance som egnede til at sejle J70. Certificering forgår efter aftale med KS-Performance

J70 booking kan eventuelt også foretages fra  → KS-booking side

 

Afriggerfest

Udgivet d.20 sep 2018

Kære medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

I mange år har der været tradition for, at vi i forbindelse med årets afrigger sejlads også om aften afholdt en afriggerfest.

De seneste par år har vi oplevet, at interessen for at deltage i festen knap har været så stor, så derfor har udvalgene for aften-sejladserne, samt formanden som de seneste år har arrangeret festen, besluttet at vi i år afprøver et nyt koncept.

I forbindelse med afrigger sejladsens ”tredje halvleg”, udvider vi arrangement til også at være overrækkelse af årets pokaler, og der vil være moleøl til alle fremmødte.

Det vil endvidere være mulighed for at købe grillpølser eller selv medbringe noget til grillen.

Så derfor, mød frem, lørdag den 6. oktober, vi forventer at der er uddeling af præmier kl. ca. 17.30.

Alle medlemmer er selvfølgelig mere end velkommen til at deltage i Afrigger sejladsen først på dagen. Læs den tidligere indbydelse.

Venlig hilsen
Jørgen Larsen
Formand Kerteminde Sejlklub