KS-performance

KS-performance

icon-ks-performance

Se redegørelse for ideen og hensigten med KS-performance som download Ks-performance.slides

Status 5. juni 2018.

Procedurer for tilmelding og booking har ikke fundet den endelige form endnu i denne tekst og side.

Ændringer vil forekomme og endelig frigivelse annonceres som generelt klubopslag på forsiden.

Flyer hereunder og tekst heri kan bruges.

Retningslinjer for bemanding af både:

Skipper og faste gaster skal være medlem af KS.

Hvis flere besætninger melder sig på banen (senest 20/4 2018) til fast aftensejlads trækkes der lod blandt de pågældende besætninger, så de kan bruge den hele sejlsæsonen.

Skipper skal have sejlet J70 eller tilsvarende mindst 3 gange eller på anden vis dokumentere evner til at sejle en J70’er.

Skipper skal være opført i logbogen som godkendt skipper – certificering foretages ved gennemgang af tjekliste og introduktionssejlads sammen med en superbruger (ligasejlere).

Certificering og afvisning af certificering foretages af J70-udvalget.

Instruktion af nye sejlere planlægges, når der er overblik over interesserede sejlere.

Booking:

 • Booking foretages via Foreningslet på KS hjemmesiden
 • Hvis forholdene er for dårlige til at sejle, kan man ved at skrive det i logbogen og få bookingbeløbet overført til et andet tidspunkt.
 • Der planlægges nogle fredage, hvor der kan bookes introduktionssejlads.

Betaling:

 • Ungdom U/25 og ligasejlere (dem, der deltager aktivt for at repræsentere KS i sejlsportsligaen og er klar til at stille op som instruktører) betaler ½ pris.
Booking Båd Pr. person ved 4 personer
Ca. 20 aftener i løbet af sæsonen 11.200 2.800
Slots på 4 timer 600 150
Slots på 8 timer 900 225
Weekender 1.800 450

Dokumentation ved brug af båden:
Logbog ligger i klubhuset og udfyldes før og efter hver sejltur.

Skader og mangler skal føres i logbogen og desuden meldes.

 • På båden forefindes en lille folder med følgende:
  Tjekliste/regelsæt for håndtering af tovværk, sejl, fortøj-ning etc. ved afrigning.
 • Instruks for betjening af kran/kranløft af båden ved sø-sætning og optagning i forbindelse med transport på bådtrailer.

På båden forefindes et lille værktøjs –og dele sortiment som skal ajourføres, hvis man bruger af det.

 • Båden vaskes/spules på dæk og cockpit umiddelbart efter hver sejlads.
 • Inden båden forlades, er skipper ansvarlig for at udbedre småskader pådraget under sejlads (småskader er f.eks. ødelagt blok, sjækel, pinbolt ect.)
 • Brugerne deltager efter aftale i efterårs- og forårsklargø-ring af båden.

Vejlednig som PDF-flyer til download og evt udskring i duplex print på begge sider: ⇓ ks-performance-flyer

Vedledning som side 1-4 billeder til visning på skærm.

Side 1:

ks-performance-flyer-p1-2018-5

Side 2:

ks-performance-flyer-p2-2018-5

Side 3:

ks-performance-flyer-p3-2018-5

Side 4:

ks-performance-flyer-p4-2018-5

 

Kontakt til alle udvalgsmedlemmer for yderlig oplysninger kan ske pr mail til ks-performance [at] kerteminde-sejlklub.dk

 

Booking

Herunder vises booking indgang som henvisning til KS-Booking i foreninglet og kalenderoversigt.

Beskrivelsen af J70 og KS-performance aktiviteten finder du ovefor, her er kun de oplysninger som er knyttet specifikt til KS-performance booking.

Boking sker ved at man at man vælger det tidspunkt (dato) og det tidsrum (antal timer) du ønsker at booke, jvf KS-performance flyer. Brug evt kalender herunder til at finde frie timer, og noter dato til brug for booking.

Ved afbestilling og flytning til andet tidspunkt (eller tilbagebetaling hvis det skulle opstå)  kontaktes kassereren.

Det er også muligt at lave en sæson booking til en aftensejlads (mandag – pigesejlads eller tirsdag DH-sejlads). Bestilling sker ved henvendelse til kassereren og udvalget som beskrevet i flyer.

Bemærk: Kan kun bookes af sejlere som er certificerede af KS-Performance som egnede til at sejle J70. Certificering forgår efter aftale med KS-Performance

Foretages fra  → KS-booking side

Kalender med KS-performance bookninger og øvrige KS medlemsaktiviteter styret af Foreninglet: