DH Tilmelding

KS-DH-kølbåde 2016 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Liste med tilmeldte, opdateres ikke direkte ved tilmelding, men tidsforskudt:

Tilmelding:

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld. Startgebyr er 550 kr for alle 23 sejladser og betales med betalingskort.

Klik på ⇒link og følg vejledning. Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt. Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2016 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat. Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 23 sejladser, heraf 14 sejladser i forårssæson og 9 sejladser i efterårssæson.

 • Forår:  Tirsdage i perioden 19. april – 5. juli  samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 21. maj.
 • Efterår: Tirsdage i perioden 9. august – 20. september samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 24. september.

Der er planlagt kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at find på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde.

 

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

 

ks-dk-banekort-2016

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016

Den pakkes-ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

PS, På samme vis kan positioner for områdets ankerbøjer og skjulte sten hentes ⇓ anker-sten-pos-kertmindebugt.

Andre nyttige informationer:

 • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
 • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
 • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings i 2016

rr15-flojo-prestart1

 

 

 

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Sejlsportsliga Fremtid

Udgivet d.08 feb 2016

Vedhæftet Ligaforeningens redegørelse om Sejlsportsligaens fremtid.

Download vedhæftede redegørelse ⇓ Liga klubinformation 03 02 2016 

Denne redegørelse skal danne baggrund for mødet om Sejlsportsligaen der er indkaldt til:

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR, KL 1800 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25,5250 Odense (tæt på motorvejen)

Der vil blive serveret en sandwich når I kommer kl. 1800.

PS. Hvis nogen klubber kommer mere end en person må I godt lade os det vide af hensyn til forplejning.

Deltagelse fra Kerteminde Sejlklub koordineres af formanden og sejladsudvalgsformand, og henvend dig til dem hvis du vil deltage i mødet.

Vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen

Ligaforeningen

Klubaften om kanalsejlads

Udgivet d.02 feb 2016

En aften med Galadriel

KLUBAFTEN Tirsdag den 8. marts kl. 19:00 i det gamle klubhus.

Ditte og Helge vores tidligere hovmesterpar har igennem de sidste 7 år hver sommer sejlet Europa tyndt. Kanaler, floder og søer er blevet besøgt med det gode skib Galadriel. Der er snart ikke det sted de ikke har været i Europa.

Det kommer de og fortæller om -krydret med en del billeder.
Helge vil også give en orientering om, hvordan man planlægger sådan en tur/ferie, hvilke regler der er for sejlads i de forskellige områder, og hvad der er vigtigt at huske.

ditte-og-helge-kanal

Se plakaten ⇒ ditte-og-helge-klubaften

Så kom til en hyggelig klubaften i KS.
Før foredraget er der spisning kl. 17:45 Karbonader, æblekage og en øl pris kr. 115,

Tilmeldning til spisning hos Pernille og Mark. Tlf.. 65322453 senest søndag den 6. marts.

Regelspil, klubaftener om RRS

Udgivet d.02 jan 2016

Hej KS sejlere.

Der afholdes gennemgang af Regelspil 6 tirsdage til foråret således, at man på skærmen gennemgår en af sværhedsgraderne og stemmer om resultatet og afprøver flertallets mening og ser hvem der stemmer rigtigt om situationen.

Regelspillet kan du finde beskrevet hos Dansk Sejlunion, men får det bedste udbytte af den fælles debat, hvis man ikke har lært resultatet udenad inden første gennemgang.

 • Første tirsdag gennemgår vi sværhedsgrad NEM.
 • Anden tirsdag gennemgår vi sværhedsgrad MIDDEL.
 • Tredje tirsdag gennemgår vi sværhedsgrad SVÆR.
 • De tre sidste tirsdage repeterer vi.

For at nå det hele vil der kun være begrænset tid til debat hvilket tovholderen styrer.

NB: Tilmelding senest søndag 10. januar på mail joergenlindegaard@live.dk

De 6 tirsdage

 • 12. januar kl. 19.00
 • 19. januar kl. 19.00
 • 02. februar kl. 19.00
 • 16. februar kl. 19.00
 • 23. februar kl. 19.00
 • 08. marts kl. 19.00

På opfordring fra sejlere.

Jørgen Lindegaard

Download invitation/beskrivelse ===> regelspil-arrangement

jury

December klubblad og nytårstræf

Udgivet d.15 dec 2015

Klubblad December 2016 er udsendt og kan også læses på hjemmesiden.

nytaarshilsen

Husk

G O D T  N Y T Å R

Det gamle år er ved at rinde ud.
Men ifølge traditionen vil Kerteminde Sejlklub gerne være vært ved en nytårs drink.
Det sker i det gamle klubhus torsdag den 31. december fra kl. 12:00 til 14:00.
Så mød op og ønsk hinanden et godt nytår.
Klubhuset lukker kl. 14:00.

Åbningstider ifølge klubbladet:

Åbningstider i Klubhuset og Restauranten
fredag – lørdag – søndag- mandag  12:00 -21:00
ØL KORT
10 stk. store fadøl 350, kr. 10 stk. små fadøl 225, kr.

Sejl Sikkert-indsatsen søger ambassadører

Udgivet d.10 dec 2015

Kerteminde Sejlklub har modtaget denne opfordring som forhåbentlig kan friste.

Du kan melde dig som ambassadør som medlem af Kerteminde Sejlklub ved at henvende dig til Jørgen Larsen (mail). (se også klub adresseliste).

 

Til Medlemmer i Kerteminde Sejlklub

Sejl Sikkert-indsatsen søger en række lokale ambassadører i sejlklubberne. Dansk Sejlunion indgår som medlem af Søsportens Sikkerhedsråd i Sejl Sikkert-indsatsen, som drives i et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Vi har allerede fået en lang række ambassadører, det er vi rigtig glade for.

Vi har dog endnu ikke noteret os en ambassadør fra Kerteminde Sejlklub.

Den sikre glæde ved vand

Vi er mange i Danmark, der deler glæden ved vand – havet og bølgerne er rammen om mange fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne sejlere og fiskere. Men for halvdelen af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere er det ikke en selvfølge at tage redningsvest på, når de skal til søs. De bruger aldrig vesten eller kun, når vejret er dårligt. Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende situation på havet inden for de seneste fem år. Derfor har Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden igangsat en 3-årig indsats, der skal styrke sikkerhedskulturen både på havet, i havnene og klubberne. Sikkerhedskulturen skal få flere fritidssejlere og -fiskere til at følge de 5 sejlråd: lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur, ha’ en livline til land og brug vesten. Vores mål er færre ulykker til søs gennem forebyggelse.

Lokale ambassadører går forrest

I arbejdet med at styrke sikkerhedskulturen har vi brug for en række frivillige ambassadører, der kan gå forrest, nogen der færdes i havnemiljøerne, og som vil være med til at gøre en forskel for sikkerheden. Melder du dig som ambassadør, vil du blive en del af ambassadørfællesskabet og vores fælles indsats. Det betyder bl.a.:

 • Du vil blive kontaktperson for indsatsen i dit lokalmiljø. Du vil fx modtage plakater og andet materiale til at hænge op eller dele ud på din havn eller i din klub.
 • Du bliver inviteret til at deltage i vores arrangementer for ambassadører i hele landet, hvor du bliver opdateret på det nyeste inden for sikkerhed på havet. Samtidig får du mulighed for at være en del af et netværk med de øvrige ambassadører.
 • Du bliver inddraget i udviklingen af ambassadør-rollen, da du i høj grad selv med til at bestemme, hvad du vil sætte i værk som ambassadør.

Sejl Sikkert-indsatsen har et antal sikkerhedsinstruktører tilknyttet, og som ambassadør kan du invitere dem til at gennemføre foredrag og demonstrationer i din klub eller din havn.

Sejludstyr til dig og informationsmateriale til at dele ud

Melder du dig som ambassadør, får du til et kick-off-møde i marts udleveret en startpakke med materialer til at hænge op og dele ud, og der vil også være lækkert sejludstyr til dig. Du kan læse mere om at være ambassadør på sejlsikkert.dk/ambassadør.

 

Med venlig hilsen
Sten Emborg
Sekretariatsleder
Søsportens sikkerhedsråd
 sosportenssikkerhed-logo
Web: www.soesport.dk

 

Du kan melde dig som ambassadør for Kerteminde Sejlklub ved at henvende dig til Jørgen Larsen (mail). (se også klub adresseliste).