DH Tilmelding

KS-DH-kølbåde 2016 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Liste med tilmeldte, opdateres ikke direkte ved tilmelding, men tidsforskudt:

Tilmelding:

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld. Startgebyr er 550 kr for alle 23 sejladser og betales med betalingskort.

Klik på ⇒link og følg vejledning. Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt. Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2016 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat. Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 23 sejladser, heraf 14 sejladser i forårssæson og 9 sejladser i efterårssæson.

  • Forår:  Tirsdage i perioden 19. april – 5. juli  samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 21. maj.
  • Efterår: Tirsdage i perioden 9. august – 20. september samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 24. september.

Der er planlagt kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at find på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde.

 

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

 

ks-dk-banekort-2016

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016

Den pakkes-ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

PS, På samme vis kan positioner for områdets ankerbøjer og skjulte sten hentes ⇓ anker-sten-pos-kertmindebugt.

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings i 2016

rr15-flojo-prestart1

 

 

 

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Opslag / Note nr.: 5

Udgivet d.23 maj 2015

Område / Area: C

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 21.00

Skippermøde for C-optimist

Der afholdes skippermøde for C-optimist foran sejlsportscentret.:

  • Lørdag kl. 10.00
  • Søndag kl. 8.30

 

Skippers briefing – optimist C

Skippers briefing for C-optimist will be In front of the sailing centre:

  • Saturday at 10.00
  • Sunday at 8.30

sx15-Opslag 5 for print

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 3

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring af sejladsbestemmelser for Laser

Tidsfristen angivet i sejladsbestemmelsernes punkt 13.1 ændres for Laser fra 60 til 90 minutter.

Change to the sailing instructions for Laser

The time limit in SI 14.2 is changed from 60 minutes to 90 minutes for Laser.

 

sx15-Opslag 3 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 4

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: D

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ingen deltagelse af Yngling

På grund af for få tilmeldte aflyses sejladserne for Yngling.

No participation of the Yngling

Due to a too low number of entries, the regatta will be cancelled for Yngling.

 

sx15-Opslag 4 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 1

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: B + E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

Ændring af baneområde for Zoom 8 og ændring af baneskitser for bane B og E

Efter anmodning fra DZA sejler Zoom 8 på bane B i stedet for bane E. Baneskitserne for de to baner samt kort over kapsejladsområderne ændres til vedlagte.

Change of race area for Zoom 8 and change of course configuration for race areas B and E

Following a request from the Danish Zoom 8 Class Association, Zoom 8 will be allocated to race area B in stead of race area E. The course diagrams for the two courses and the map of racing areas will be changed to those attached.

 

Se details and pictures in PDF version

sx15-Opslag 1  PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Opslag / Note nr.: 2

Udgivet d.22 maj 2015

Område / Area: A

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring til sejladsbestemmelser for A-optimist

Sejladsbestemmelsernes punkt 5.1 ændres til:

Klasse                Max antal sejladser i alt     Max antal sejladser pr dag

A-optimist                       8                                    4

————-

This note corrects an error in the Danish version of the sailing instructions. This does not affect the English version.

 

sx15-Opslag 2 PDf for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler

Fayard Cup afslutning

Udgivet d.20 maj 2015

Folkebådene afsluttede deres første månedsopgør, Fayard-Cup, med 14 både på banen og i smukt forårslys.

Resultatet blev at Flemming Palm i 850 Alpi vandt foran Per Buch i 926 Geppeline og med Henrik Kold i 1027 Chess på tredjepladsen tæt efter.

fayard-slut-1142

 

fayard-slut-745

dommer-gaar-iland

Billederne viser 1142 på vej hjem i aftensolen, 745 som ny i årets felt og dommerne der går i land efter veloverstået gerning.

Legeministeren kommer til Sail Extreme

Udgivet d.18 maj 2015

Dansk Sejlunion stiller udstyr og en ’legeminister’ til rådighed under TORM Junior Grandprix  i Kerteminde Sejlklub.  Legeministeren tilbyder en tur på stand-up-paddle og/eller i en Sit-on-top kajak lørdag den 23. og søndag den 24. maj. 

Legeministeren viser hvordan en stand up paddle og en sit on top kajak bruges, og derefter er der fri leg i havnebassinet under opsyn og vejledning fra legeministeren.

Ideen med arrangementet er at interesserede voksne og børn der er på Kerteminde Marina de pågældende dage skal have et tilbud om at komme en tur på vandet.

Alle er velkommen til at komme og prøve.

legeministers

Weekendtur til Agersø og Lundeborg

Udgivet d.14 maj 2015

Weekendtur til Agersø og Lundeborg d. (14.)-15.-16.-17.

Weekendens tur går til Agersø og Lundeborg. De sejlere der starter torsdag mødes ved klubhuset kl. 9.30 og aftaler om turen går direkte til Agersø, eller om der skal en ekstra havn på turlisten inden Agersø.

Fredag er der afsejling kl.10.00 fra Kerteminde og moleøl og grilloptænding sidst på eftermiddagen på Agersø. Lørdag sejler vi til Lundeborg og håber på godt vejr til endnu en grillaften.

Man er selvfølgelig velkommen til at støde til, på et hvilket som helst tidspunkt på turen. Vi håber at rigtig mange vil deltage :-)

Hvis der er spørgsmål så ring eller sms til Thomas på 23372370.

Sejlerhilsen Turudvalget