DH Tilmelding

KS-DH-kølbåde 2016 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Liste med tilmeldte, opdateres ikke direkte ved tilmelding, men tidsforskudt:

Tilmelding:

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld. Startgebyr er 550 kr for alle 23 sejladser og betales med betalingskort.

Klik på ⇒link og følg vejledning. Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt. Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2016 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat. Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 23 sejladser, heraf 14 sejladser i forårssæson og 9 sejladser i efterårssæson.

  • Forår:  Tirsdage i perioden 19. april – 5. juli  samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 21. maj.
  • Efterår: Tirsdage i perioden 9. august – 20. september samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 24. september.

Der er planlagt kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at find på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde.

 

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

 

ks-dk-banekort-2016

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016

Den pakkes-ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

PS, På samme vis kan positioner for områdets ankerbøjer og skjulte sten hentes ⇓ anker-sten-pos-kertmindebugt.

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings i 2016

rr15-flojo-prestart1

 

 

 

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Foredrag

Udgivet d.08 feb 2018

Ud i verden, ind i livet

Foredrag med
Mikkel Anthonisen
Jordomsejler, læge, initiativtager og grundlægger af Oceans of Hope – Sailing Sclerosis.

27. februar, kl. 19.30. Salen på Kerteminde byskole

Arrangeret af Kerteminde sejlklub
I samarbejde med Egensedybet sejlklub og Scleroseforeningen i Odense

ooh-arr-logo

 

ooh-carousel_image_5-v1

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis er et sejlprojekt, som skaber rammerne for menneskelig udfoldelse og vækst gennem sejlads og ved at finde muligheder, når vi møder begrænsningen. Oceans of Hope handler om værdighed, tilhørsforhold, identitet og håb – og om at nære menneskers fulde potentiale til gavn for dem selv og for fællesskabet.

”At sejle og vores maritime dannelse er en vigtig del af vores fælles kulturarv, og det er en kursgivende identitet for vores rejse ind i en uforudsigelig fremtid”

Mikkel Anthonisen

 

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis startede ud som et projekt inspireret af en sklerosepatient, som pludselig havde mistet håbet om at realisere sin drøm om at rejse verden rundt i sin selvbyggede sejlbåd.

Oceans of Hope blev i 2014-15 den første jordomsejling, der sejlede rundt med en besætning bestående af patienter med multipel sklerose. Grundprincipperne for sejlerne var genopbygning af håb, fællesskab, teamwork og fokusering på evner fremfor begrænsninger.

ooh-dsc_0907small-v1

“Oceans of Hope repræsenterer en rejse væk fra isolation, skam, hjælpeløshed og begrænsninger – mod stolthed, værdighed og eksistentiel mening i forbundethed med andre. Noget, som med stor sandsynlighed kan generaliseres til andre end blot MS-patienter.”

Bobby Zachariae, professor, cand. psych., dr. med

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis har i årene efter jordomsejlingen vokset sig større. Ikke blot er flere større sejlprojekter sat igang, men der er ligeledes indgået samarbejder med sejlskoler på tværs af landet i håb om at kunne hjælpe flere mennesker med udfordringer i livet til at genfinde håb, drømme og værdighed gennem sejlads.

 

Vi er stolte over hermed at kunne invitere jer til foredrag med ophavsmanden, Mikkel Anthonisen, bag dette stolte projekt. Og vi glæder os til, i fællesskab, at blive imponerede, rørt og ikke mindst inspirerede af denne ildsjæl og hans projekter.

 

Ud i verden, ind i livet

Dato 27-02-2018, Klokken 19.30.

Salen, Kerteminde Byskole, Nørregade 21, 5300 Kerteminde

Pris kr 50,-

Der vil være mulighed for at købe øl/vand og/eller kaffe/the og kage

Tilmelding (billetsalg) til ⇒ ks.nemtilmeld.dk/66

(alternativt til til Klaus Måhr, ved mail el. telefon klaus.maahr [a] gmail.com / 40459588)

Klubaften tursejlertrim

Udgivet d.06 feb 2018

Der er mange, der ikke sejler kapsejlads, men selv om vi kun sejler tursejlads, så har vi det jo sådan, at når vi først er på vandet, så skal vi lige have den sidste fart ud af båden.

Så griber vi i værktøjskassen, og håber at få fat i det rette værktøj, men griber vi det rigtige?

Det kan vi blive klogere på ved at møde op til vor næste aktivitetsaften, tirsdag den 6. februar kl 19, hvor Henrik Boye vil gøre os klogere på, hvad vi har i værktøjskassen og hvordan det bruges.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften, hvor Pernille også vil være klar ved symaskinen.

Tursejler_trim

Sæson 2018 på vej

Udgivet d.25 jan 2018

Der er for tiden en del opdateringer af hjemmesidens indhold, primært et skifte fra 2017 til 2018 for aftensejladser (pigesejlere, DH-kølbåde, og klassebåde) samt stævnerne (Sailextreme, Fyns mesterskab Folkebåde og Romsø Rundt).

Der kan i den næste uge eller to forkomme link og henvisninger som rammer gamle 2017 oplysninger. Det kommer plads lidt efter lidt efterhånden som det hele passes sammen.

Dette opslag fjernes når brikkerne er på plads, og derefter er fejlmeldinger velkommen.

Indtil da skyldes det byggerod.

Klubaften

Udgivet d.21 jan 2018

Velkommen til alle tirsdag den 23 januar hvor vi holder klubaften som uformel Get-Together og sysselaften i Søsportscenteret.

Hele salen vil være til rådighed, så hvis du har et stort sejl, der trænger til lidt syning, så benyt denne aften til at få bredt sejlet ud, og få lappet hullerne med symaskineinstruktion fra Pernille.

Vi håber:

  • at se alle nye medlemmer af klubben til en gennemgang og information om brug af Søsportscenteret og information om lån af værktøj, joller mv.
  • at se alle nuværende og kommende jollesejlerne og deres forældre. Der vil være mulighed for at få en snak med Carsten Wagner og udnytte tiden til at få ryddet op på hylderne i hallen, så alt ligger på sin rette plads, når sæsonen går i gang.
  • at alle, der måtte have lyst til at deltage i aftenkapsejladserne i 2018 møder op og får lejlighed til en uformel snak om deltagelse i og afvikling af sejladserne.
  • at alle, der har gode ideer til, hvor vores fælles sejlture skal gå hen, kommer med deres ideer og forslag, og også meget gerne med forslag til, hvordan vi styrker det sociale sammenhold i klubben med arrangementer over året.
  • at det generelt bliver en aften, hvor vi kan få en snak med hinanden på kryds og tværs mellem aktiviteterne i klubben.

Vi tror på, at det kan blive en god aften, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer, uden at der er en formel dagsorden.

Der vil være mulighed for at sætte sig sammen i små gruppen for drøftelse af specifikke emner.

Klubben er vært ved en kop kaffe denne aften.

Fotokonkurrence

Udgivet d.16 jan 2018

Kerteminde Sejlklubs Medlemmer indbydes til at deltage i en fotokonkurrence, hvor hvert medlem sender max 5 spændende 2017 sejlerfoto’s  pr mail til klubhus [a] kerteminde-sejlklub.dk senest den 12. februar.

Klubhusudvalget udvælger de mest spændende foto’s til ophængning ved Generalforsamlingen i marts måned.

Sejlklubbens Medlemmer stemmer om 2017 årets sejlerfoto blandt de ophængte og vinderen modtager 2 flasker rødvin.

Jens Thurø blev vinderen i 2016 med billedet af hans dejlige Folkebåd med skum under Boven

fotok-17-19medium

Kerteminde Sejlklub

Klubhusudvalget

Villy Hansen

 

Se → Omtale og modtagne foto

Sverige, Gøtaland Rundt

Udgivet d.01 jan 2018

Kerteminde Sejlklub, medlemsarrangement.

turdan-annonce

Tirsdag den 9. januar kl. 19 i Søsportscenteret står i Skærgården og Gøta Kanalens tegn.
Dan Anker – NeXt Level indleder aftenen med 1 times billed Show.

Herefter er der Workshop, hvor der kan stilles spørgsmål til erfarne Skærgårdssejlere.

Det er en aften for alle og alt der vil tursejle.

turdan-gota2 turdan-gota1

Har du selv erfaring med sejlads i disse farvande, så mød op og del dine oplevelser med dine sejlerkammerater.
Har du ikke selv erfaring med sejlads i disse farvande, så mød op og bliv inspireret af dine sejlerkammeraters erfaringer.

 

Pernille er også klar til at starte symaskinen op, hvis du lige har en lille sejldugs reparation, du skal have ordnet.

Øl, vand og kaffe kan købes.

Klubblad og Klublods

Udgivet d.27 dec 2017

December News: Klubblad og klublods

Der er udgivet nyt klubblad, 2017 blad 6.Det kan downloades her ⇓ KS-Blad_2017-6 , eller læses online → her sammen med ældre blade.

Der er i klubbladet publiceret referat fra seneste generalforsamling. Dette kan også læses sammen med øvrige referater på siden → Om Klubben

Den nye klublos med vedtægter og udvalgsbeskrivelser kan findes blandt øvrige klub-dokumenter på siden → Om Klubben eller downloades direkte til udskrift eller læsning ⇓ Klublods dec 2017

ks-klublods-2017-slide

Glædelig jul og godt nytår

Udgivet d.23 dec 2017

Ønskes for alle medlemmer, venner og gæster i sejlklubben.

Tak for alle de gode oplvelser i 2017.

Forberedelsen til sæson 2018 er startet og flere oplysninger fra de enkelte arrangementer vil blive udsendt de næste måneder.

jut-nytaar-2017-18

Venlig hilsen

Kerteminde Sejlklub

Amanda ARC start

Udgivet d.20 nov 2017

Søndag den 19. nov 2017 kl13.00 går starten for Amanda til ARC turen fra Las Palmas til St Lucia

Traditionelt sejles der sydover fra Kanariske øer mod Cap Verde øerne, og derfra drejes til højre når smørret smelter.

Men nogle prognoser tilsiger en noget nordligere rute, hvis man ikke vil ligge i varme og vindstille og se på at smørret smelter. De der sejler Volvo Ocean Race med Virtuel Regatta har nok også observeret lidt af det samme. Selvom den rute er noget anderledes, så har de sejladser dog lidt fælles område.

Følg med på ⇒ ARC hjemmesiden med tracking samt ⇒ Amanda blog, og tiden vil så vise hvad Amanda vælger.

Valget, og dermed Amanda position, kan følges på ⇒ ARC track/fleet-viewer . Søg på Amanda eller Crusing E som er den gruppe Amanda er i.

 

Vejrprognoser og ruteforslag i tiden op til starten.

Som udgangspunkt vises vind på fleet-viewer fredag den 17. Deter et normalt billede med vind (medvind) i den sydlige rute.

arc-fleetview-vejr1117

De efterfølgende viste ruteforslag er ruter i forskellige vejrmodeller prognoser ved afsejling 19. nov kl 13
Prognoser fredag 17.nov: enighed om nordlig rute
arc-ruteforslag til start

Prognoser lørdag 18.nov: Split decision, sydlig rute i forslag

arc-fleetview-vejr1118

Det forslag skyldes en tanke om at sejle for motor hvis sejl-fart kommer under2 knob. Uden motor alternativ er ruten igen nordover.

arc-fleetview-vejr1118-1

Formiddag søndag 19. nov kort før starten fastholdes forslaget om en rute der stort set følger storcirklen eller korteste vej.

Der er lidt variationer i forskelige modeller, men tendensen ensartet (beskrivelse af modellerne, se ⇒ predictwind eller se → andre vejrtjenester
arc-fleetview-vejr1119-1

Kl 13 lokal tid ser der mere og mere ud til at vinden er nord for storcirkel ruten. I nogle prognoser endog så meget at der startes nord om Las Palmas, til gengæld kan den være lidt imod om et døgns tid. Det ligner stille på korteste vej (storciklen), mest (meget) vind men også mulighed for modvind på den lidt længere rute nord for stille område, og så den endnu længere startende gennem østlige del af det stille område ned til Cap Verde og brugbar vind (medvind) derfra.

arc-fleetview-vejr1119-2
Crusing gruppe E både i startøjeblikket

arc-fleetview-start1121-1

Sidste opdatering af dette opslag fra starten

Herefter må man selv følge med på fleet-viewer, medmindre der er afgørende nyt

Der er nu sejlet ca 10 sm af de knap 2700 sm der skal gennemføres.

arc-fleetview-plac1119-2

Efter første døgns sejlads ser det ud til at er der valgt en ret sydlig rute i forhold til feltet.

arc-efter-en-dag

1 2 3 20