DH Tilmelding

KS-DH-kølbåde 2016 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Liste med tilmeldte, opdateres ikke direkte ved tilmelding, men tidsforskudt:

Tilmelding:

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld. Startgebyr er 550 kr for alle 23 sejladser og betales med betalingskort.

Klik på ⇒link og følg vejledning. Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt. Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2016 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat. Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 23 sejladser, heraf 14 sejladser i forårssæson og 9 sejladser i efterårssæson.

  • Forår:  Tirsdage i perioden 19. april – 5. juli  samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 21. maj.
  • Efterår: Tirsdage i perioden 9. august – 20. september samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 24. september.

Der er planlagt kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at find på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde.

 

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

 

ks-dk-banekort-2016

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016

Den pakkes-ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

PS, På samme vis kan positioner for områdets ankerbøjer og skjulte sten hentes ⇓ anker-sten-pos-kertmindebugt.

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings i 2016

rr15-flojo-prestart1

 

 

 

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

AIS og VHF, et praktisk eksempel

Udgivet d.15 nov 2018

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med tankskipet Sola.

I avisen Verdens Gang kan man følge turen på AIS plotter og samtalerne melem VTS overvågningen og skibene på VHF se ⇒ avisen og video

(PS der er både reklamer og lyd som man må tage med, eller skrue lidt ned for)

Blot som illustration af profesionelle bådførers VHF.kontrol.

   

gnfs-2018 beretning

Udgivet d.14 nov 2018

Generalforsamling i Kerteminde Sejlklub, efterår 2018

Formanden Jørgen Larsen (tv) og Dirigenten Lars Haagen Hansen (th) klar til start

Årets efterårsgeneralforsamling forløb helt stille og roligt. Humøret var højt fra starten, godt hjulpet på vej af en næsten overstadig formand som jo bare skulle have den sidste Generalforsamling overstået inden han gik på formandspension – troede vi –

Som aftenen skred frem, viste det sig, at det ikke havde været muligt at finde en afløser for Jørgen. Gudskelov har Dorrit så stort et hjerte for Kerteminde Sejlklub, at hun lod ham tage en sæson mere. Med mange forbehold; nu skal han kun være formand, og ikke passe alt det der lige falder for og alt det der ikke lige er andre der vil tage sig af.

Niels Peter Raun (tv) modtager 50 års jubilæumsnål og lykønskning fra Jørgen Larsen (th)

Der blev skiftet ud på flere poster, og heldigvis lykkedes det at besætte de fleste poster. Der blev uddelt årsnåle, og vi fik kåret ”årets sejler”. Meget overraskende for Jørgen Larsen, faldt valget på ham for den helt utrolige indsats han har ydet for klubben og dens anseelse ude i verden.

Jørgen Larsen (th) modtager Henning Nielsens vandrepokal som årets sejler, Overrækkes af Carsten Wagner (tv)

Tak Jørgen – du kan ikke roses nok for din indsats, og for at du hjælper KS endnu et år på formandsposten.

Frede

 

PS Officielt referat følger og placeres på dokument arkivet i medlemssystemet (red.)

Kyst oprydning

Udgivet d.08 nov 2018

Så har de første været en tur på kysten medbringende sække til affald.

Det er blevet til en skønsom samling af stort og småt, dog især meget store plastik emner såsom kasser, tovværk og dunke.

Det blev så meget at der var en trailer til genbrugspladsen.

Hvis du har lyst og mulighed for at bidrage kan du hente affaldsække i klubhuset Marinavejen 6. Sækkene kan afleveres ved kommunale affaldsstativer og affaldscontainerne på havnen. Du kan også bare lade den stå på stranden og give besked til natursejlerne ( se Tursejlads–> Natursejlads ) Det kan nemt blive for meget at tage hjem på cykel eller til fods.

Mindeord, Henning

Udgivet d.03 nov 2018

Et fyrtårn er forsvundet under horisonten.

Det er fascinerende at sejle om natten. En lysbøje dukker op forude, man passerer den på klos hold, og den forsvinder agter ude. Man får bekræftet, at jorden er rund, men det er også en påmindelse om, at livet begynder, det når højdepunktet – og forsvinder.

Det er trist, at Henning Wind-Hansen nu er under horisonten.

Henning Wind gjorde en imponerende indsats inden for sejlsporten.

Han fik første gang kontakt med Kerteminde Sejlklub i 1964 i forbindelse med klubbens generalforsamling og blev valgt til bestyrelsen. På det følgende bestyrelsesmøde blev Henning valgt som formand. Tre af de øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke myndige endnu. Henning har sammenlagt været i klubbens ledelse i ca. 30 år, heraf 10 år som formand.

Lystsejlernes forhold ved fiskerihavnen var efterhånden blevet særdeles utilfredsstillende på grund af den store tilgang af nye sejlere. Derfor nedsatte sejlklubben i efteråret 1970 et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at bygge en ny lystbådehavn.

Henning blev formand for udvalget, der i vinteren 1970-71 holdt adskillige møder med daværende borgmester, kammerherre Hans Iuel, og især med stadsingeniør S. H. Carlsen. Da man havde undersøgt tre muligheder for placering af havnen, var man ved at give op, fordi det ikke var muligt at få tilstrækkeligt landareal til bådene om vinteren. Så fik stadsingeniør Carlsen ideen til at skaffe plads til bådene ved at indvinde areal fra søterritoriet. Det blev til marinaen, som vi kender den i dag, med det uundværlige landareal.

Da Henning var blevet formand, gik han målrettet i gang med at gøre sejlklubben tidssvarende. Der blev arrangeret stævner med deltagere fra hele landet, fra Tyskland og fra de nordiske lande. Der blev oprettet sejlerskoler for både juniorer og seniorer. Man startede navigationsundervisning og meget andet, og administrationen af klubben blev lagt om. Man uddelegerede opgaver til en større kreds af klubbens medlemmer, hvilket indebar en øget interesse for klubben og klublivet.

Hennings indsats i Kerteminde rygtedes ude i landet, og derfor blev han indvalgt i bestyrelsen for Dansk Sejlunion, hvor han sad i en årrække. Han var med til at repræsentere dansk sejlsport i Sverige og Norge, og han var gæst, da Majestæten inviterede udvalgte sejlere til frokost på slottet i Oslo. I 1972 blev han udpeget til at være holdleder for de danske sejlere ved de Olympiske Lege, der for sejlernes vedkommende afvikledes i Kiel.

Allerede inden lystbådehavnen blev flyttet, fik sejlklubben en henvendelse fra Berliner Yacht Club, der ønskede at samarbejde med vores klub. Også her var Henning drivkraften, og kontakten med BYC varede i mange år.

For fem år siden hædrede Berliner Yacht Club Henning ved på en ny kapsejladspokal, en sølv thekande fra 1830, at indgravere blandt andet: ”BYC´s alte Freund HENNING WIND-HANSEN”.

Dansk forening for ældre lystfartøjer, ”De fæle”, havde også stor gavn af Hennings initiativ og ihærdighed. Han var formand i et par perioder.

Han havde tilladelse til at føre Kvindelig Sejlklubs stander lige under KS-standeren.

Henning gjorde også en indsats i Kerteminde Sejlklubs Venner, hvor han beklædte formandsposten i adskillige perioder.

Kerteminde Sejlklub påskønnede Hennings store indsats ved at udnævne ham til æresmedlem.

Vore tanker går til Hanne, og til Hennings øvrige familie.

Æret være Henning Wind-Hansens minde.

 

På Kerteminde Sejlklubs vegne

Hervig Bach og Simon Riber Kristensen

 

 


Download til udskrift
hwh-mindeord

Generalforsamling, forslag

Udgivet d.02 nov 2018

Der er modtaget følgende forslag til generalforsamlingen:

Forslag 1:
Forslag vedrørende seniorkontingent ved forslagsstiller Claus Hamdrup

Emne: Senior medlemsskab

Til behandlig på generalforsamlingen november 2018.

Forslag vedrørende senior medlemskab.
Det går ud på følgende. Ændring af nuværende praksis, hvor man kan blive seniormedlen når man fylder 70 år og ikke har båd.

Forslaget går ud på følgende:

Medlemmer af KS kan overgå til seniormedlemsskab fra 1 januar i det år som de kan få / oppebære folkepension. Det kan/vil være gældende for alle medlemmer med og uden båd. Hvis medlemmet ønsker det.

Kontingentet skal være svarende til juniorkontingent. Eller representantskabet kan fastsætte et mindre kontingent, hvis representantskabet ønsker det, som medlemmer af KS, kan med den nuværende ordning.

Hvorfor:
Da man ikke i KS har mulighed for at blive passivt medlem, har jeg erfaret at flere tidligere medlemmer som stadig har båd, ikke er medlem af KS. I mange andre klubber holder man medlemmerne ved at tilbyde passivt medlemskab.
Når man går på pension, så er det med lavere indtægt, så ser man på om man kan reducere udgifterne, dette går bl.a. ud over diverse medlemskaber.

Med sejlerhilsen
Claus Handrup

Note:

Forslaget modtaget i repræsentantskabet 22. okt 2018
Forslaget er offentliggjort på hjemmesiden 2. nov 2018

Download tekst til udskrift ⇓ gnfs18h2-forslag-claus-hamdrup-seniorkontingent


Henning Wind-Hansen

Udgivet d.28 okt 2018

Det er med stor sorg, at jeg skal meddele, at mangeårig medlem og æresmedlem af Kerteminde Sejlklub, Henning Wind-Hansen døde i morges, søndag den 28. Oktober 2018. i fredelige og rolige omgivelser.

Vores tanker går nu til Hanne og familien.

Æret være Hennings minde.

 

Jørgen Larsen
Kerteminde Sejlklub

 

Klar kyst

Udgivet d.28 okt 2018

Ved standerstrygningen blev der fortalt om en plan for at klubben og medlemmerne hjælper med at holde kysten klar af affald.

Klubben og dens medlemmer opfordres til at gøre en indsats for at rense kysterne i Kerteminde kommune for plast og hvad der ellers ikke hører til i strandkanten.

Der er oprettet et nyt afsnit på hjemmesiden ⇒ NATURSEJLER som en del af Tursejlere. Den side vil til en start have cirka samme oplysninger som dette opslag, men bliver ajourført løbende, hvad opslaget ikke bliver.Der vil også være facebook opdateringer.

Miljøvogter plastposer og sække kan afhentes i klubhuset (det sorte Marinavejen 6 kontoret). Der er 20 ruller sække og 75 ruller poser til en begyndelse.  Alternativ kan du selv tilmelde på Havmiljøvogter eller se der hvor der er udleveringssteder. Tidligere udsendte Havmiljøvogter poser årligt til alle tilmeldte, men har opgivet dette på grund af åbenlys store porto udgifter. Derfor er der nu lagt poser i klubben så der ikke skal sendes enkeltvis til mange.

Miljøministeriet har også en kampagne (se mst.dk ), og klubben vil naturligvis finde en måde at tilslutte og tilpasse sig de forskellige kampagner. Men grundlæggende er dette et lokalt klub og medlemsinitiativ, og ikke tænkt som en del af en kampagne med den ene eller anden tilslutning til organisationer og ministerier.

På klubbens hjemmeside lægges et kort over kyststrækningen, der vil vi markere hvilke strækninger der er renset, så vi ikke går hinanden i bedene. Det finder du under tursejler afsnittet, link dertil følger.

Hvis man møder skrald, der er for stort til at slæbe med selv så gør det synligt, tag et billede af skraldet, samt positionen på Google Maps (evt screen shot), så vil vi afhente det med klubbens jolle.

Billeder og positioner sendes som mail til jens.mohr.ernst {a} gmail.com

Tag gerne noter og billeder om hvad der er samlet ind, så kan vi lave et lille skriv om hvor gode vi er og måske inspirere andre 🙂

Udover google maps kan position også berettes på andre måder:

Mulighed 2.

Strandene har næsten alle et redningsnummer se https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere eller mere oprindeligt http://www.redningsnummer.dk/#strandnrredningsnr

Måske er det praktisk / enkelt for dig at bruge de numre. Kan selv opfinde noget der dækker et mellemrum , fx at Nordskovs Enge ligger mellem 345 og 350 og derfor kan gives nr 346 eller 347 . Stavrehoved ligger mellem 367 og 360 og kan passende kaldes 363. Kortet færdiggøres med redningsnumre på inklusiv vores egne. Der er den lille ekstragevinst med denne mulighed, at sterdsangivelsen (redningnumre) kan bruges hvis der skal anmeldes til myndigheder eller søredning.

Mulighed 3.

Tænd for Keepsailing hvis du er tilmeldt der (se beskrivelse i tursejlerafsnit) og tag et foto som så vil blive vist på rutekortet.

 

De mange muligheder er ikke for at forvirre, men for at sige at enhver form for stedsangivelse modtages og kan bruges, Det bliver omformet og vist på fælles kortet ovenfor, så vi har en registrering.

Bonusinfo: Kortet viser også hvor det er værd at gå tur hvis man ikke vil ærgres over snavs og affald.

 

 

Slut sæson 2018

Udgivet d.28 okt 2018

Standernedhaling 27 oktober 2018

En fugtig og temmelig kold affære hvor Formanden flere gange blev opfordret til at skynde sig med talen. Han fulgte opfordringerne og sprang flere afsnit over. Det hele endte med at han faktisk glemte hvorfor vi var kommet og jeg hørte at flere af de kuldskære indendøre spurgte hvorfor der ikke blev råbt Hurra for klubben. Måske skulle de have bevæget sig ud for at hjælpe med til at huske det hele.

Standeren kom ned i fin stil og alle spurtede til baren for at få afsluttet sæsonen på  bedst mulig vis.

Frede

Generalforsamling Indkaldelse

Udgivet d.17 okt 2018

Der indkaldes hermed til Kerteminde Sejlklub efterårsgeneralforsamling i Klubhuset/Restaurant Marinavejen 2, 5300 Kerteminde, tirsdag 13. november 2018 kl 19.30 med dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 30.9.18.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af klubbens formand.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag bliver ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside. (se indkomne forslag)

Uddeling af årsnåle.

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften, for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november.

Sociale Netværk

Udgivet d.03 okt 2018

Der er en række grupper på diverse sociale neværk (Facebook, Instagram, Twitter, osv), som er forbundet til Kerteminde Sejlklub mere eller mindre formelt og kendt.

Hidtil har det været forsøgt at vise aktiviteten i de kendte grupper på hjemmesiden, men efter GDPR og deraf følgende begrænsninger på adgangen udefra, har det været vanskeligt at få disse visninger til at fungere tilfredsstillende. Fornylig er nogle funktioner også lukket af sikkerhedsmæssige årsager.

Funktioner til visning af sociale netværk lukkes derfor på hjemmesiden. Når og hvis det teknisk og formelt stabiliseres vil visningen blive genoptaget, efter at gruppernes ejerskab og tilknytning til klubben er vurderet. .

Der kan i en periode forekomme sider og opslag med henvisninger (typisk til Fakebook) som fejlmelder. Disse fjernes i løbet af denne uge. Hvis du derefter støder på en fejlende henvisning må du gerne give besked til IT-og Hjemmesidegruppen .

1 2 3 25