DH Tilmelding 2017

KS-DH-kølbåde 2017 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Indbydelse og Tilmelding:

Indbydelsesoplysninger fremgår af denne side og sejladsbestemmelserne..

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld.

Startgebyr er 550 kr for alle sejladser og betales med betalingskort ved tilmelding.

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen for tilmelding

Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt.

Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2017 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat.

Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd eller væsentlige ændringer i sejlføring) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 17 sejladser, heraf 11 sejladser i forårssæson og 6 sejladser i efterårssæson.

 • Forår:  Tirsdage i perioden 25. april – 4. juli
  • samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 20. maj.
 • Efterår: Tirsdage i perioden 15. august – 19. september
  • samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 16. september.

Der er planlagt start kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at finde på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

ks-dh-banekort-2017

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016 (samme positioner i 2016 og 2017)

Den pakkes ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

Andre nyttige informationer:

 • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
 • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
 • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings idet DH vurderes og justeres hvert år inden udstedelse af nye certifikater

rr15-flojo-prestart1

Se tilmelding-2016

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Romsøtur i fare??

Udgivet d.07 sep 2018

Som det ser ud nu, kommer rigtig meget vind i morgen. Hvis vi ikke kan sejle til Romsø, kan vi – som Niels Juul forslår – tage bilen til Fyns Hoved, og lave en tur der istedet. Vi mødes under alle omstændigheder ved klubhuset kl. 10

Forpagter Annonce

Udgivet d.07 sep 2018

Kerteminde Sejlklub søger ny forpagter til ”Restaurant Kerteminde Sejlklub.”

Forpagtningen er ledig fra 1. januar 2019.

Restauranten ligger med en skøn udsigt over Kerteminde Marina.

Drømmer du om at servere Stjerneskud m.m. for sejlere, så send en ansøgning pr. mail til klubhus@kerteminde-sejlklub snarest og senest den 21. september.

Venlig Hilsen

KERTEMINDE SEJLKLUB
RESTAURANT KERTEMINDE SEJLKLUB.

Download annoncen til udskrift ⇓ KS-forpagterAnnonce 2018

Afriggersejlads

Udgivet d.07 sep 2018

Som nyt i år vil vi inviterer til H-båds race. Lørdag den. 6 Oktober 2018.

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe m/brød.

Under morgenkaffen vil der være skippermøde, hvor der er info om løbet og regler.
Flight skemaet vil blive præsenteret.
Der sejles 2 indledende sejladser for hvert hold (6 hold af gangen, hvis der bliver 18 hold som max)
De 6 bedste hold går i et finale race senere på dagen.
Der sejles ca. 3-4 sejladser.
Der sejles efter ISAF. Simple regler for kapsejlads.
Der sejles på en lille op og ned bane, løbstid ca. 20 -30 min.

I skal bare komme med et hold max. 4 personer (bedst 3 personer)
Hvis man ikke er på noget hold så meld tilbage så sætter vi nogen sammen, så man kan komme med.

Når finale race er sejlet vil der være mole øl og præmier.

Dette skulle gerne være en ny og sjov måde at lave afrigger sejlads på.
Tilmelding kan ske til Steen A Frederiksen steen@s-a-f.dk 50703778

Vi i sejlerskolen glæder os til denne dag, hvor det ikke er måltal og hvad båd man sejler i, men de som sejler!

Med venlig hilsen.

Steen Asger Frederiksen
Kerteminde Sejlerskole

download plakat til udskrift ⇓ KS2018-afriggersejlads-annonce

Romsø-tur lørdag d. 8. september

Udgivet d.02 sep 2018

Tag med til Romsø på lørdag.Vi mødes kl. 10 ved klubhuset og aftaler nærmere vedr. fordeling i bådene, landgang mv. Sejlklubbens venner er inviteret med denne dag, så vi håber I vil byde en eller to velkommen på jeres båd. Vi har en af klubbens motorbåde med, som sørger for at vi kan komme i land på Romsø, hvor frokosten kan nydes. Herefter er der “fri leg”, gåtur rundt om øen, badning og lignende…

Ud på eftermiddagen sejler vi tilbage til Kerteminde, hvor der er mulighed for grilloptænding, hvis vejret er til det. Håber at se rigtig mange KS-sejlere.

Hilsen Turudvalget

Melges 24 DM

Udgivet d.20 aug 2018

dm-melges icon-200n

Se foto fra stævnet hos FLICKR
melges 24

 

Melges 24 DM deltagere

Kerteminde Sejlklub glæder sig til at byde dig og hele feltet af Melges 24 sejlere velkommen til DM i Melges 24 den 24 til 26. august.

Det ser ud som om, at feltet bliver på ca. 20 både som kan tjekke ind fra torsdag eftermiddag den 23. august klokken 17.00. på Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

En lille opfordring til skipper på båden:

For at være sikker på at cateringen har helt styr på hvor mange som ønsker at spise morgenmad og have mulighed for at smøre madpakker til at bringe med på vandet, vil vi gerne bede jer tjekke jeres bestilling endnu engang og sikre at der er noteret antal morgenmad deltagere. Det er forsat muligt tilmelde sig denne forplejning lørdag og søndag (betaling inkluderet i startgebyr).

Ligeledes er det vigtig at besætningen bliver tilmeldt Regatta middag lørdag aften, hvis man ønsker at deltage. Middagen koster 200 kr. og kan bestilles senest onsdag den 22. august.

Betaling sker on-line og alle opfordres til at have betalt startgebyr og evt regattamiddag via Manage2Sail inden ankomst. Se vedhæftede vejledning (modify entry), alle betalte tilmeldinger er nu genåbnet for tilføjelse af ekstra madbestillinger.

Overnatning:

Det er muligt at overnatte gratis i medbragt telt og campingvogn, relativt tæt på Kerteminde Sejlklub. Ankommer man før tjek ind torsdag aften klokken 17.00 og ønsker at camperer skal i ringe på 30926335 (Jørgen Larsen).

Isætning af både:

Isætning af både med portalkranen ved mastekranen kan ske fra torsdag den 22. klokken 12.00 og er gratis. På adressen vil der være en person med gul vest som kan bistå med instruktion og søsætning.

Træning med på vandet. Torsdag mellem kl 17.00  og 19.00 med Morten Henriksen.

Klassen har som til forårs stævnet i Hellerup, igen arrangeret træning på vandet inden DM startes i gang. Får mulighed for at få pusset den sidste form af med hjælp og gode tips fra Morten Henriksen.

Åbning af stævnet sker torsdag klokken 20.00,

Her vil program for fredag vil blive gennemgået.

Tilbage er nu kun at sige endnu engang, at vi glæder os til at byde jer alle velkommende i Kerteminde og Kerteminde Sejlklub.

 

Med sejlerhilsen

Jørgen Larsen
Stævneleder
Kerteminde Sejlklub
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/2018-2/melges24/ og https://www.manage2sail.com/da-DK/event/M24DM18

 

Melges 24 DM participants

Kerteminde Sejlklub is looking forward to welcoming you and the whole field of Melges 24 sailors to DM in Melges 24 on 24 to 26 August.
It appears that the fleet is about 20 boats that can check in from Thursday afternoon 23 August at 17:00. at Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

A organizers call for help to the skipper on the boat:

To make sure that the catering fully understands how many people want to have breakfast and have the opportunity to make own food packages to bring along the water, we would like to ask you to check your order again. It is still possible to sign up for this free meal on Saturday and Sunday.
Likewise, it is important that the crew be registered Regatta dinner Saturday evening if you wish to attend. Dinner costs 200 kr. And can be ordered by Wednesday 22 August.
Payment is made on-line and everyone is invited to pay the start fee and possibly the regiment dinner via Manage2Sail before arrival. See attached instructions (modify entry), all entries has been opened for further ordering of extras (food).

Accommodation:

It is possible to stay for free in a tent and caravan, relatively close to the Kerteminde Sailing Club. Arriving before check in Thursday evening at 17:00 and wishing that the camper should call 30926335 (Jørgen Larsen).

Launching of boats:

launching of boats with crane near the mast crane can take place from 12.00h Thursday the 22nd and is free. At the address there will be a person with yellow vest who can assist with instruction and launch.

Exercise on the water. Thursday between 17.00 and 19.00 with Morten Henriksen.

The class has as in the spring event in Hellerup, again arranged training on the water before the DM is started. Gets the opportunity to refurbish the last form of help and good tips from Morten Henriksen.

The opening of the competition will take place on Thursday at 20:00,

Here the program for Friday will be reviewed.

Back here is only to say once again that we are looking forward to welcoming you all to Kerteminde and Kerteminde Sailing Club.

With sailing greetings

Jørgen Larsen
Event Director
Kerteminde Sailing Club
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/2018-2/melges24/

https://www.manage2sail.com/en-DK/event/M24DM18

ShortHanded Sejlads

Udgivet d.16 jul 2018

Indbydelse til Shorthanded LB kapsejlads fra Kerteminde

Start 25/8 kl 9.00 mellem rød og grøn havnebøje ud for Kerteminde havn.

Skippermøde kl 8.30 i søsportscenteret

Bane: Storebælt / Kattegat (rute fastlægges ved skippermøde).

Banen planlægges så sejladstiden bliver 20-24 timer, evt. laves 2 baner for hurtige / knap så hurtige både.

Sejladsfarvandet bliver relativt åbent farvand.

Sikkerhed er skippers ansvar

Der ud over skal:

 • VHF kanal 77 være åben på hele turen for intern kommunikation mellem deltagere.
 • Der skal bæres redningsvest med livline.
 • Mobiltelefon med tracking software evt. www.keepsailing.net , læs evt om det system på tursejler-siden
 • For single sejler skal der bæres PLB eller tilsvarende.

Besætning størrelse single eller double handed.

Der sejles efter (DH / GPH),  Både uden målerbrev tildeles retfærdigt mål.

Tilmelding https://ks.nemtilmeld.dk/68/

Pris: 0,00 DKK (deraf LB = LowBudget)

SRbnSHLB-exabyte-startrod

Venlig hilsen/Best regards

Jens Mohr Ernst
Tur udvalget

Kerteminde Sejlklub

 

Guldpokal sidstedagen

Udgivet d.13 jul 2018

Så blev det fredag, og med 6 gennemførte sejladser hidtil er der blot en sejlads tilbage til sidste dagen.

Geppeline (Per Biúch, Per Puch, Hans Schultz) har bevaret førstepladsen hele ugen og går ind til sidste sejlads på førstepladsen, og med kun en båd der kan overhale.

geppeline klar til kamp2018

Vejrprognosen peger mest i retning af at dagen slutter uden at have fået gennemført en fair sejlads.

gc18-finale vejr

Lidt speciel er denne sidste sejlads dog også på anden måde. Det er ikke blot sejren i stævnet, men også muligheden for at vinde Gudpokalen til Kerteminde Sejlklubs ejendom, eller rettere- beholde den som klubbens ejendom.

Følg resultatet på  https://www.sailosterlen.se/wp-content/uploads/2018/07/resultat-gc.pdf

Som det ses blev resultatet en sejlads der startede efter at have ventet på vind i et par timer. Sejladsen blev gennemført i 1-1,5 m/s konstant højredrejende vind. Før sidste kryds førte FD873 Søren Kæstel, Hellerup med gasterne Erik A. Andersen og Alex Lindegård, Kerteminde, og FD926 Per Buch med gasterne Per Puch og Hans Schultz havde som eneste chance og risiko at skifte fløj. Det var så en risiko. Den samlede sejr gik til FD873 og dermed en aktie nr 2 i Guldpokalen til Hellerup Sejlklub

For de øvrige Kerteminde både sluttede FD1007 Bjarne Marcussen og gasterne Sisi Buch, Henrik Juhl med en femte plads hvilket rakte til en samlet plads som nr 16. FD693 Jens Thurøe og gasterne Victor Thurøe, Knud Peter Andersen blev samlet nr 18 efter en flot start på stævnet.

Den 6-10 august 2019 sejles der igen om Guldpokalen, denne gang i Århus.

Det er et lille jubilæums stævne idet det vil være 25. gang der sejles om pokalen siden Kerteminde genudsatte den.

 

 

Guldpokal sejladser

Udgivet d.09 jul 2018

God førstedag for Kerteminde Sejlklub.

Så er 2018 sejladserne om Guldpokalen startet i Simrishamn Sverige med 39 startende både.

Der er tre Kerteminde både som har kunnet tage turen derover, i forsøget på at forsvare Kerteminde Sejlklubs ejerskab. Se historisk opgørelse over Guldpokal sejladser hos Svensk Folkebådsforbund eller status før 2018 herunder (hvilke klubber der lige nu har andele i Kerteminde Sejklubs internationale trofæ – Guldpokalen). Med 6 andele vindes trofæet til ejendom af pågældende sejlklub , Download status . GC vindere Klubber:

gc-vindrre-2018

Førstedagen gik godt med sejr til Per Buch, fjerdeplads til Jens Thurøe og en sjetteplads til Bjarne Marcussen

Se den aktuelle samlede resultatliste hos arrangøren eller første sejlads i udsnit herunder

gc-rs-r1

 

Sådan gik det sidst der blev sejlet om Guldpokalen i Simrishamn

Knud Andreasen vandt pokalen til ejendom for Kerteminde Sejlklub

gc-vinder-ka-1982

Foto lånt hos folkbat.se/

 

1 2 3 23